Úvodní slovo


Aktuality


Z činnosti Sdružení

Informace ze 126. zasedání správní rady Sdružení

Tým pro projektování a přípravu staveb

Tým pro legislativu

Tým pro asfaltové technologie za horka

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy


Odborné akce a informace

Systém hospodařeni s vozovkou na ŘSD – klič k efektivní správě
silnic a dálnic

Rekonstrukce vozovky na mostě u Millau ve Francii


Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Využívání R-materiálů při výrobě modifikovaných asfaltových směsí v návaznosti na revizi ČSN 73 6121 v roce 2023
Část 1 – laboratorní výsledky

Revize TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací


Alternativní materiály

Rizika a problémy při používání alternativních materiálů
v zemních pracích