Logo Logo

Vodopropustná dlažba

Silnice mosty 2021, 2, 40 Ing. Patrik Bednář, Ing. Lukáš EgerBEST a.s. Již delší dobu se jako největší výrobce betonové dlažby v tuzemsku setkáváme stále častěji s požadavky na extrémní odvodňovací schopnosti dlažeb a z nich konstruovaných krytů. Důvod je zcela jednoduchý, nejen v České republice schází voda v jejím přirozeném cyklu. Problematika Co je tedy tím problémem, který chceme touto relativně novou technologií řešit? […] »

Horizontální hybridní technologie v silničním stavitelství

Asfaltové vozovky, nebo cementobetonové kryty? Tato otázka, byla v minulosti předmětem častých diskuzí. V současné době jsme však dospěli k sofistikovanějšímu řešení. Zkušenosti uplynulých let prokázaly možnost úspěšného použití obou materiálů současně. Kombinace místo konkurence Asfaltové směsi a beton jsou stavební materiály s velmi rozdílnými vlastnostmi. V současné době však již nejsou považovány za „protivníky“. U nového […] »

K dispozici je „BituNetz“

(Informace z okolních zemí) BituNetz umožňuje grafické porovnávání hodnot všech dostupných typů asfaltových pojiv s dostatečnou vypovídací schopností. Grafické znázornění lze využít jak pro základní empirické hodnoty (bod měknutí, penetrace) v jednoduchém síťovém diagramu, tak i pro znázornění výsledků komplexnějších metod (DSR) v rozšířeném síťovém diagramu. Zadávání hodnot může být podporováno výpočetními funkcemi. Na jednom diagramu lze pochopitelně ukázat […] »

Urychlení silničních stavebních prací za použití prefabrikovaných opěrných zdí

Použití opěrných zdi z prefabrikátů k zabezpečení svahů přináší nejen významnou úsporu času, nýbrž i nezanedbatelné snížení nákladů v řádu milionů. Přinášíme informaci ze stavby v Bavorsku, která vzbudila mimořádnou pozornost odborné veřejnosti. Pro mimoúrovňovou křižovatku na Weberově křížení v bavorském Hepbergu byly použity opěrné zdi z prefabrikátů s přírodním kamenem místo opěrných zdí z betonu […] »

Ochrana asfaltových vrstev proti vlivu slunečního záření

Ani asfaltové vozovky nejsou věčné. Proces stárnutí je doprovázen některými nepříjemnými jevy, jako např. výtluky, trhlinami apod. Proces stárnutí pak výrazně ovlivňují zejména působení kyslíku, UV záření a vyšší teploty. Proto se řada výzkumných pracovišť snaží hledat cesty, jak proces stárnutí asfaltových vrstev zpomalit. Experti TU Braunschweig – Institutu silničního stavitelství představili jednu z alternativních možností, […] »

Použití nanočástic u oprav trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

Tato nová technologie oprav trhlin na asfaltových vozovkách byla vyvinuta ve švýcarském výzkumném ústavu EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt) v Dübendorfu. Metoda umožňuje opravu zkřehlé, zestárlé asfaltové směsi. Inspirací při vývoji nové metody byla pro řešitele (Etienne Jeoffroy) metoda používaná při léčbě nádorových onemocnění. Trvalý nárůst těžké nákladní dopravy a probíhající klimatické změny zvyšují namáhání vozovek nad únosnou míru. […] »

Využití digitálních asistentů v silničním stavitelství

Společnost Wolff & Müller využila při rekonstrukci krytu vozovky na dálnici A 81 nové postupy: snímky pořízené drony, 3D-řízení a operační systém reálného času. Od počátku října až do konce roku 2018 rekonstruovala společnost »

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Texturování ztvrdlého betonu metodou grinding pro nízkohlučné cementobetonové kryty – výsledky výzkumných projektů v Německu

Textura povrchu vozovky hraje podstatnou roli při vzniku hluku na styku pneumatika/vozovka. Ovlivňuje jak kmitání pneumatik na vozovce, tak i aerodynamické procesy mezi pneumatikou a vozovkou, které vedou ke vzniku hlukových emisí. Technologie Grinding (broušení) se v Německu úspěšně používá již po léta, především pro zlepšení »

GESTRATA – stavební seminář 2018

Je už dlouholetou tradicí, že v lednu mají rakouští kolegové možnost zúčastnit se odborného semináře, který pořádá GESTRATA – společnost pro rozvoj asfaltových technologií. Dobrovolnými členy tohoto sdružení jsou silniční stavební společnosti, silniční laboratoře i dodavatelé materiálů. Celkový počet členů se aktuálně pohybuje okolo 80 firem. »