Logo Logo

Použití nanočástic u oprav trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

Tato nová technologie oprav trhlin na asfaltových vozovkách byla vyvinuta ve švýcarském výzkumném ústavu EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt) v Dübendorfu. Metoda umožňuje opravu zkřehlé, zestárlé asfaltové směsi. Inspirací při vývoji nové metody byla pro řešitele (Etienne Jeoffroy) metoda používaná při léčbě nádorových onemocnění. Trvalý nárůst těžké nákladní dopravy a probíhající klimatické změny zvyšují namáhání vozovek nad únosnou míru. […] »

Využití digitálních asistentů v silničním stavitelství

Společnost Wolff & Müller využila při rekonstrukci krytu vozovky na dálnici A 81 nové postupy: snímky pořízené drony, 3D-řízení a operační systém reálného času. Od počátku října až do konce roku 2018 rekonstruovala společnost »

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Texturování ztvrdlého betonu metodou grinding pro nízkohlučné cementobetonové kryty – výsledky výzkumných projektů v německu

Textura povrchu vozovky hraje podstatnou roli při vzniku hluku na styku pneumatika/vozovka. Ovlivňuje jak kmitání pneumatik na vozovce, tak i aerodynamické procesy mezi pneumatikou a vozovkou, které vedou ke vzniku hlukových emisí. Technologie Grinding (broušení) se v Německu úspěšně používá již po léta, především pro zlepšení »

GESTRATA – stavební seminář 2018

Je už dlouholetou tradicí, že v lednu mají rakouští kolegové možnost zúčastnit se odborného semináře, který pořádá GESTRATA – společnost pro rozvoj asfaltových technologií. Dobrovolnými členy tohoto sdružení jsou silniční stavební společnosti, silniční laboratoře i dodavatelé materiálů. Celkový počet členů se aktuálně pohybuje okolo 80 firem. »