Logo Logo

Informace ze 125. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 27. 3. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů SR. Pozvání přijali vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl. Ing. […] »

Tým pro mosty

Třicáté jednání týmu č. 5 se konalo 5. 12. 2023 ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., a zároveň on-line. Vedoucí týmu Ing. Pavel Mařík zahájil jednání týmu přivítáním členů a hostů. Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR, prezentoval poruchy na mostech, se kterými se v poslední době ŘSD ČR setkalo na svých stavbách. Jednalo se například […] »

Tým pro jakost

Padesáté čtvrté jednání týmu č. 3 se konalo 14. 11. 2023, pod patronací společnosti VIALAB CZ s.r.o. a EUROVIA Kamenolomy, a.s., byla možnost účasti on-line. Jednání zahájil vedoucí týmu Ing. Stanislav Bedřich přivítáním účastníků jednání a poděkováním zástupci hostitelské společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. Zástupci týmu oslovili Mgr. Petra Dovolila ze společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., který připravil prezentaci shrnující […] »

Informace ze 124. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 6. 12. 2023 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman. Pozvání přijali ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl se připojil on-line. Ing. Petr Svoboda shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Sdružení se zapojilo do připomínkování […] »

Asfaltové vozovky 2023

Konference Asfaltové vozovky 2023 se uskutečnila ve dnech 28.–29. listopadu 2023 již po patnácté v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Konference byla uspořádána společně Sdružením pro výstavbu silnic a Českou silniční společností – sekci Asfaltové vozovky. Organizaci zajistila firma PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností. V úvodním bloku konference vystoupili čestní hosté, […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 12. prosince 2023 proběhlo v Praze ve společnosti VINCI Construction CS 57. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Vedoucí týmu, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., přivítal přítomné a následně tajemník týmu, Ing. David Matoušek pokračoval kontrolou plnění závěrů z 56. porady: Plnění závěru č. 1: Závěr týkající se projednání problematiky pojiv modifikovaných pryžovým granulátem a zejména revize normy ČSN 65 7222-2 na […] »

Tým pro BOZP

Jednání týmu pro BOZP se konalo 6. 9. 2023, v Praze pod patronací společnosti MI Roads, a.s., a také on-line. V úvodu vedoucí týmu Ing. Lukáš Koubek přivítal hosty a poděkoval MI Roads, a.s., za organizaci jednání, hostitelskou organizaci pak představil Ing. Michal Hrdlička. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. S MPSV byla projednána úprava legislativy. Sdružení se zapojilo […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Čtyřicáté páté jednání týmu se konalo 23. 11. 2023 ve společnosti OHLA ŽS, a.s., a také on-line. V úvodu přivítal přítomné předseda týmu Ing. František Niebauer a poděkoval zástupci OHLA ŽS, a.s., Danielovi Lovečkovi za poskytnutí prostor. Informace ze Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Svoboda seznámil přítomné s činností Sdružení za uplynulé období. Podrobné informace jsou uváděny v jiné části zpravodaje […] »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 21. listopadu 2023 se uskutečnila 20. porada týmu č. 2, prezenčně a on-line. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda připomenul klíčové informace z aktivit Sdružení za poslední období. Sdružení připomínkovalo zákon o BIM i návrh zákoníku práce (problematika proplácení mezd v subdodavatelském řetězci – není povinnost ručit za mzdy poddodavatelů v celém řetězci, povinnost se bude vztahovat […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Čtyřicátá čtvrtá porada týmu se konala 19. 10. 2023 pod záštitou EUROVIA CS, člena Skupiny VINCI Construction CS. Součástí byla exkurze na stavbě PPP projektu D4. Členové týmu byli seznámeni s průběhem výstavby úseku dálnice D4 formou PPP projektu. Na úvod seznámil Ing. Petr Svoboda se změnou na pozici vedoucího týmu, Ing. Zdenka Komínka nahradil Ing. Petr Bureš. Jednání […] »