Logo Logo

Jak moc nám budou chybět zdroje

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři,již před válkou na Ukrajině byla hodně diskutována problematika chybějících zdrojů. V souvislosti s výstavbou pozemních komunikací se pak jednalo nejvíce o nedostatek zdrojů lidských, do veřejného prostoru se nám podařilo také dostat informaci, že nám začíná docházet rovněž kamenivo. Válka na Ukrajině pak přinesla diskuze o dalších zdrojích, a to oceli, […] »

ROAD FEST

Silnice mosty 2022, 2, 12 Po covidové pauze se Sdružení pro výstavbu silnic podařilo opět uspořádat dva RoadFesty. První se uskutečnil na den dětí v Liberci a druhý se konal spolu s oslavami 125 let VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. RoadFest je zážitkový den pro děti, kde členské firmy Sdružení, ale i jiné instituce představují dětem formou zážitků […] »

INFORMACE ZE 118. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SDRUŽENÍ

Zprcovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady dne 22. 6. 2022 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady, a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica i generální ředitel […] »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Dne 14. června 2022 se uskutečnila 17. porada týmu pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání se zúčastnilo celkem 20 účastníků z řad členů týmu a hostů, dalších 11 osob se připojilo on-line. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda připomenul klíčové informace […] »

Tým pro životní prostředí

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda 19. jednání týmu se uskutečnilo dne 23. 5. 2021 v sídle Sdružení. Jednání zahájil a vedl vedoucí týmu Ing. Jan Valentin, Ph.D. S úvodním příspěvkem měl vystoupit k problematice vyhlášky č. 130/2019 Sb. Mgr. Štěpán Jakl z MŽP. Bohužel se omluvil s tím, že ještě nejsou zapracované veškeré úpravy a doporučení z připomínkové řízení, kde byly zohledňovány i připomínky a náměty […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Zpracoval: Ing. Milan Slavíček Čtyřicátá první porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 19. 5. 2022 v konferenčním sále hotelu Zámek Valeč. Porada se uskutečnila pod záštitou firmy OMV Česká republika. Jednání zahájil a podle programu řídil vedoucí týmu Ing. Zdeněk Komínek. Tajemník týmu Ing. Milan Slavíček konstatoval, že jediný závěr ze 40. porady týmu, […] »

Tým pro jakost

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta 51. jednání týmu č. 3 pro jakost Sdružení pro výstavbu silnic se konalo 25. května pod patronací M – SILNICE a.s. v Hradci Králové. Po kontrole závěrů z poslední porady, kde byla věnována zvýšená pozornost auditu betonáren, podal Ing. Petr Svoboda informaci o činnosti SVS od poslední porady týmu. Ředitel úseku kontroly kvality staveb […] »

Tým pro legislativu

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Dne 24. května 2022 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o., Apeiron Office Centre uskutečnila již 39. porada týmu pro legislativu. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Marie Vebrová a přivítala přítomné členy týmu a hosty, Mgr. Janu Machačkovou, vedoucí právního oddělení a zástupkyni ředitelky Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, Ing. Romana Vodného, Ph.D., ředitele […] »

Tým pro BOZP

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Dne 16. 5. se v Praze pod patronací společnosti Colas CZ a.s. uskutečnilo 7. jednání týmu č. 11 pro BOZP. Hostitelskou organizaci představil Ing. Petr Vencl. V prezentaci popsal organizační strukturu společnosti a filozofii společnosti v oblasti BOZP. Účastníky jednání pozdravil rovněž ředitel společnosti Colas CZ, a.s. Ing. Tomáš Krones, představil nejvýznamnější projekty, které společnost […] »

Tým pro kamenivo

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Dne 17. 5. 2022 se v Praze a s přístupem prostřednictvím videohovoru konalo 71. jednání týmu pro kamenivo. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Z. Sazimová a přivítala všechny přítomné a hosty týmu, kteří měli v rámci jednání příspěvek. Hostitelem jednání byla organizace Eurovia, a.s., kterou za pomocí videoprezentace představil Ing. Michal Sýkora. Ing. Svoboda provedl kontrolu všech […] »