Logo Logo

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 14. listopadu 2019 se uskutečnila ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 14. porada týmu. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda seznámil s aktivitami Sdružení za poslední období. Sdružení se účastní činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem dopravy. Cílem pracovní skupiny pro financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků […] »

Tým pro jakost

47. jednání týmu č. 3 se konalo 7. listopadu 2019 pod patronací SaM silnice a mosty a.s. v Sosnové. Účastníky jednání přivítal ředitel společnosti Ing. Dušan Drahoš a s využitím videoprezentace ji stručně představil. Ing. Petr Svoboda podal informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech Zpravodaje a zejména […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Třicáté deváté jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 28. 11. 2019 v penzionu POHODA NÁRAMEČ pod záštitou společností EUROVIA CS, a.s. a OAT, s.r.o. Jednání bylo přítomno 34 účastníků, 8 členů se nezúčastnilo a 4 členové se omluvili. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné předseda týmu Ing. Petr Škoda a poděkoval společnostem EUROVIA CS, a.s. a OAT, […] »

Tým pro kamenivo

Ve dnech 16. a 17. 10. se v Tovačově uskutečnilo 67. jednání týmu č. 9. Hostitelem byla organizace Českomoravský štěrk, a.s., kterou krátce představil Mgr. Roman Netoušek. Společnost patří mezi největší výrobce kameniva v České republice.  Tajemník týmu Ing. Petr Svoboda provedl kontrolu všech úkolů z posledního 66. jednání týmu. Problematika hrozícího nedostatku kameniva byla […] »

Informace ze 107. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 25. 9. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica. ŘSD ČR reprezentoval ředitel úseku odboru kvality Ing. Jiří Hlavatý, […] »

Tým pro životní prostředí

Dne 9. 9. 2019 se v Praze v sídle Sdružení uskutečnilo 16. jednání týmu pro ŽP. Toto jednání bylo svoláno především z důvodu výměny informací členů týmu ohledně naplňování požadavků nově vydané vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Rovněž byla projednávána norma ČSN 73 6141 Požadavky […] »

Tým pro BOZP

Dne 2. 10. 2019 se v Praze ve společnosti Skanska uskutečnilo 5. jednání týmu č. 11. Jednání zahájil vedoucí týmu č. 11 pro BOZP Ladislav Škaroupka a přivítal hosty z Ministerstvy dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Tabulka pro sběr dat týkajíc se incidentů na pozemních komunikacích […] »

Tým pro vzdělávání

Jednání týmu pro vzdělávání se uskutečnilo dne 20. září 2019 v sídle společnosti STRABAG a.s. v Praze-Jinonicích. V úvodu vedoucí týmu Mgr. Karin Bílková přivítala přítomné a následně představila hosta, personálního ředitele společnosti Subterra a.s. Mgr. Karla Vaštu. Jako první se ujal slova Mgr. Karel Vašta, který přítomné informoval o novinkách v pracovněprávní legislativě. V úvodu zmínil zrušení karenční […] »

Tým pro legislativu

Dne 11. června 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnilo 36. zasedání týmu pro legislativu. Elektronizace stavebnictví, Národní elektronický nástroj Ing. Jan Ségl, vedoucí oddělení NEN Ministerstva pro místní rozvoj zopakoval, že od 1. 7. 2018 je povinnost využívat Národní elektronický nástroj (NEN). Od tohoto termínu byl zaznamenán velký zájem dodavatelů, registruje se až […] »

106. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Pavol Kováčik, Ph.D., MBA. SFDI bude reprezentovat Ing. […] »