Logo Logo

Informace ze 121. zasedání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 22. 3. 2023 v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica, generálního ředitele ŘSD ČR zastoupil ředitel úseku výstavby ŘSD ČR […] »

„Bez nerostu nevyrostu“ aneb vytvořme společně vhodnější podmínky pro těžební průmysl

Ing. Petr Fiala, předseda představenstva Těžební unie Vážení čtenáři, velmi si vážím příležitosti, abych pár slovy na úvod aktuálního čísla časopisu SILNICE MOSTY vyjádřil svoje postřehy k současné situaci na trhu s kamenivem. Dovolte mi v rámci tohoto úvodníku shrnout, co v odborných kruzích zaznívá z mnoha stran, dotýká se každého z těžebního i stavebního oboru, a dále Vás stručně informovat, jaké kroky […] »

Tým pro BOZP

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Osmé pracovní jednání týmu č. 11 pro BOZP se uskutečnilo pod patronací společnosti Skanska, a.s., dne 24. 11. 2022 v Praze. Hostitelskou organizaci a její aktivity především v oblasti BOZP představil Ing. Lukáš Koubek. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Zástupci týmu č. 11 měli možnost připomínkovat směrnici č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na […] »

Tým pro jakost

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta Padesáté druhé jednání týmu č. 3 pro jakost Sdružení pro výstavbu silnic se konalo 10. listopadu 2022 pod patronací SQZ, s.r.o., v Olomouci. Pro zástupce členských organizací byla možnost účasti také formou videokonference. Po kontrole závěrů z poslední porady podal Ing. Petr Svoboda informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs […] »

Jaký byl poslední rok Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Petr Laušman, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, jsem si vědom, že je ode mne téměř troufalé nějak posuzovat, hodnotit, natož bilancovat uplynulý zhruba rok, tedy období, co jsem převzal po Ing. Petru Čížkovi funkci předsedy Sdružení pro výstavbu silnic. Můj předchůdce „udělal“ ze Sdružení pro výstavbu silnic to, […] »

Tým pro kamenivo

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Dne 20. 10. 2022 se v Pluhově Žďáru uskutečnilo 72. jednání týmu pro kamenivo. Tentokrát se jednání uskutečnilo pouze v prezenční podobě. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Zuzana Sazimová a přivítala všechny přítomné a hosty týmu, kteří měli v rámci jednání příspěvek. Hostitelem jednání byla organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o. Ing. Petr Svoboda provedl kontrolu všech úkolů ze […] »

Tým pro mosty

Zpravocala: Ing. Maria Míková Dvacáté deváté jednání týmu pro mosty se uskutečnilo 15. září 2022 v Michalovicích u Havlíčkova Brodu. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Pavel Mařík ze společnosti SM CZ, a.s. Na úvod informoval Ing. Petr Svoboda o aktuální činnosti Sdružení pro výstavbu silnic. Informace se týkaly snahy o zajištění lepších kompenzací cenového […] »

Informace ze 119. zasedání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady dne 14. 9. 2022 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i členy správní rady připojené on-line, a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica i generální ředitel ŘSD […] »

ROAD CAMP

V rámci aktivit Sdružení pro výstavbu silnic, které směřujík propagaci silničního stavitelství a také získání novýchodborníků a pracovníků pro naše zajímavé řemeslo,jsme v druhé půlce července uspořádali první ročníkpříměstského tábora pro děti s názvem ROAD CAMP.Cílem bylo vytvořit program pro děti během letníchprázdnin, ve kterém by si mohly vyzkoušet v hravé podoběněkteré aspekty činností prováděných […] »

Jak moc nám budou chybět zdroje

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři,již před válkou na Ukrajině byla hodně diskutována problematika chybějících zdrojů. V souvislosti s výstavbou pozemních komunikací se pak jednalo nejvíce o nedostatek zdrojů lidských, do veřejného prostoru se nám podařilo také dostat informaci, že nám začíná docházet rovněž kamenivo. Válka na Ukrajině pak přinesla diskuze o dalších zdrojích, a to oceli, […] »