Logo Logo

Informace ze 113. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 24. 3. 2021 se uskutečnilo v sídle České silniční společnosti a bylo přenášeno on-line prostřednictvím MS Teams. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady. Připomněl, že 1. dubna slaví Sdružení pro výstavbu silnic 40 let od svého založení a patří mezi nejstarší podnikatelské svazy. […] »

Tým pro legislativu

Dne 15. prosince 2020 se formou videokonference ze sekretariátu Sdružení pro výstavbu silnic uskutečnila již 38. porada týmu pro legislativu. K jednání týmu se připojilo prostřednictvím MS Teams 16 osob z řad členů týmu a hostů. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Marie Vebrová a přivítala členy týmu a hosty, JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, ředitele odboru práva […] »

Informace ze 112. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 9. 12. 2020 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech a zároveň bylo přenášeno on-line prostřednictvím MS Teams. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady. Ing. Svoboda stručně shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Upozornil na materiál Zaměření činnosti SVS v roce 2021, ve […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 10. prosince 2020 proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams 52. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Poradu zahájil vedoucí týmu č. 7, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., který přivítal přítomné a předal slovo tajemníkovi týmu, Ing. Davidu Matouškovi, aby seznámil přítomné s organizačními pokyny a programem jednání. Poté tajemník týmu informoval o závěrech z 51. porady týmu a jejich plnění. Závěry bylo celkem […] »

Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek

Dne 25. listopadu 2020 se konala konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek. Vzhledem k epidemiologické situaci se akce konala v on-line podobě. Přesto se konference zúčastnilo 213 posluchačů ze 34 společností. Témata konference byla: Technická normalizace a legislativa, Materiálová základna a opětovné použití stavebních materiálů, Průzkum, zkoušení a technologie provádění. Témata byla zvolena s ohledem na […] »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 26. listopadu 2020 se formou videokonference uskutečnila 15. porada týmu pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda připomenul klíčové informace z aktivit Sdružení za poslední období týkající se problematiky legislativy a přípravy staveb. Všechny tyto informace jsou dostupné na webu Sdružení […] »

Tým pro jakost

48. jednání týmu č. 3 se konalo formou videokonference. Jednání bylo poznamenáno nízkou účastí zástupců členských organizací. Po kontrole závěrů z poslední porady podal Ing. Svoboda informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech zpravodaje a zejména na webu Sdružení. Ing. Svoboda informoval o připomínkách Sdružení k rozpočtu SFDI, […] »

Tým pro vzdělávání

Jednání týmu se uskutečnilo 22. 10. 2020. V úvodu Ing. Petr Svoboda přivítal přítomné a informoval o činnosti Sdružení a jednáních souvisejících s aktuální situací, jichž se Sdružení účastnilo či je připomínkovalo. Připomněl především jednání týkající se kompenzací za práci ve ztížených podmínkách. Následně Ing. Svoboda vyzval přítomné, aby se vyjádřili k aktuální situaci. Většina […] »

Informace ze 111. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 23. 9. 2020 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech a bylo přenášeno online prostřednictvím MS Teams pro ty, kteří se osobně zúčastnit nemohli. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady. Ing. Petr Svoboda informoval, že zájem vstoupit do Sdružení projevily tři společnosti: […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Třicátá devátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 18. 6. 2020 v EA Business Hotel Jihlava v Jihlavě pod záštitou Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období. Jednání zahájil a podle uvedeného programu řídil vedoucí týmu Ing. […] »