Logo Logo

Informace ze 126. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 12. 6. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal účastníky a oznámil účast hostů. Pozvání přijala vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica. Ing. Laušman informoval o uskutečněných jednáních se státní správou a s […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Čtyřicáté šesté jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 5. 6. 2024 v sídle společnosti COLAS CZ, a.s. Jednání bylo prezenčně přítomno 20 účastníků, 6 účastníků bylo přihlášeno on-line. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné předseda týmu Ing. František Niebauer. Poděkoval přítomnému zástupci společnosti COLAS CZ, a.s., Jiřímu Kováři, za poskytnutí místa pro jednání týmu a příkladné označení místa […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Čtyřicátá pátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 30. května 2024 pod záštitou TPA ČR s.r.o. v Plzni. Jednání týmu bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období. Na úvod jednání členy týmu přivítal za pořádající organizaci TPA ČR s.r.o. Ing. Jan David a Ing. Michal Dvořák členy […] »

Tým pro legislativu

Dne 31. května 2024 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnila 42. porada týmu pro legislativu. Jednání bylo zároveň přenášeno prostřednictvím MS Teams, prezenčně se zúčastnilo 9 osob, 7 členů týmu se připojili on-line. Ing. Petr Svoboda upozornil na sérii školení s názvem Legislativní úterky. První týkající se trestní odpovědnosti a zákoníku práce a druhé k liniovému zákonu byly realizovány v květnu, třetí školení týkající […] »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 27. května 2024 se uskutečnila 20. porada týmu pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání se zúčastnilo celkem 19 účastníků z řad členů týmu a hostů, dalších 9 osob se připojilo on-line. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř. Ing. Petr Svoboda připomenul klíčové informace z aktivit Sdružení za poslední období. Informoval o novele zákoníku […] »

Informace ze 125. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 27. 3. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů SR. Pozvání přijali vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl. Ing. […] »

Tým pro mosty

Třicáté jednání týmu č. 5 se konalo 5. 12. 2023 ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., a zároveň on-line. Vedoucí týmu Ing. Pavel Mařík zahájil jednání týmu přivítáním členů a hostů. Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR, prezentoval poruchy na mostech, se kterými se v poslední době ŘSD ČR setkalo na svých stavbách. Jednalo se například […] »

Tým pro jakost

Padesáté čtvrté jednání týmu č. 3 se konalo 14. 11. 2023, pod patronací společnosti VIALAB CZ s.r.o. a EUROVIA Kamenolomy, a.s., byla možnost účasti on-line. Jednání zahájil vedoucí týmu Ing. Stanislav Bedřich přivítáním účastníků jednání a poděkováním zástupci hostitelské společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. Zástupci týmu oslovili Mgr. Petra Dovolila ze společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., který připravil prezentaci shrnující […] »

Informace ze 124. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 6. 12. 2023 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman. Pozvání přijali ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl se připojil on-line. Ing. Petr Svoboda shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Sdružení se zapojilo do připomínkování […] »

Asfaltové vozovky 2023

Konference Asfaltové vozovky 2023 se uskutečnila ve dnech 28.–29. listopadu 2023 již po patnácté v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Konference byla uspořádána společně Sdružením pro výstavbu silnic a Českou silniční společností – sekci Asfaltové vozovky. Organizaci zajistila firma PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností. V úvodním bloku konference vystoupili čestní hosté, […] »