Logo Logo

Informace ze 115. jednání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 20. 9. 2021 v Nadaci ABF v Praze. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl. Ing. Laušman […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Silnice mosty 2021, 3, 12 Zpracoval: Ing. David Matoušek Dne 14. července 2021 se ve Zbraslavicích uskutečnilo 53. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Přivítáním přítomných, poděkováním společnosti SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. za poskytnutí prostor zahájil poradu vedoucí týmu Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. Poté předal slovo tajemníkovi týmu, Ing. Davidu Matouškovi, aby provedl kontrolu plnění závěrů z předchozí […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Silnice mosty 2021, 3, 8 Zpracoval: Ing. Milan Slavíček Čtyřicátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 1. 7. 2021 pod záštitou společnosti SQZ, s.r.o. Jednání bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období. Na úvod jednání členy týmu přivítal zástupce společnosti SQZ, s.r.o. Jednání zahájil a podle […] »

Tým pro jakost

Silnice mosty 2021, 3, 5 Zpracoval: Ing. Pavel Brychta 49. jednání týmu č. 3 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo 29. června 2021 pod patronací v Praze. Pro zástupce členských organizací byla možnost účasti také on-line formou. Po kontrole závěrů z poslední porady podal Ing. Petr Svoboda informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Silnice mosty 2021, 3, 14 Zpracoval: Ing. Ivo Dušek Čtyřicáté první jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 24. 6. 2021 v penzionu pod záštitou společnosti EUROVIA CS, a.s. Jednání bylo prezenčně přítomno 21 účastníků, 17 účastníků bylo přihlášeno on-line, 5 členů se nezúčastnilo a 5 členů se omluvilo. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné vedoucí týmu Ing. Petr Škoda. […] »

Informace ze 114. zasedání Správní rady Sdružení

Silnice mosty 2021, 3, 4-5 Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady dne 23. 6. 2021 se uskutečnilo v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech a zároveň bylo přenášeno prostřednictvím MS Teams. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady. Ing. Petr Svoboda stručně shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Činnost […] »

Tým pro kamenivo

Silnice mosty 2021, 3, 17 Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Dne 28. 6. 2021 se v Praze a s přístupem prostřednictvím videohovoru uskutečnilo 69. jednání týmu pro kamenivo. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Zuzana Sazimová a přivítala všechny přítomné. Hostitelem jednání byla organizace Metrostav a.s. Společnost, která patří mezi přední české stavební společnosti s dlouholetou historií, krátce představil […] »

Výroba nejdůležitějších materiálů pro stavbu pozemních komunikací

Silnice mosty 2021, 2, 5-6 Ing. Petr SvobodaSdružení pro výstavbu silnic Publikováno: 2021-06-24 Sdružení pro výstavbu silnic shromažďuje pravidelně informace týkající se výroby a zpracování materiálů pro stavbu pozemních komunikací. Tyto souhrnné statistiky slouží k většímu přehledu ohledně využití různých technologií a jsou nesmírně důležité ke sledování trendů. Důležitost samozřejmě nemá opodstatnění při pohledu do historie, […] »

Tým pro životní prostředí

Silnice Mosty 2021, 3, 18 Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Osmnácté jednání týmu pro životní prostředí se uskutečnilo dne 21. června 2021 v sídle Sdružení pro výstavbu silnic v prezenční podobě a také s on-line přístupem. Jednání zahájil a vedl vedoucí tmu Ing. Jan Valentin, Ph.D. Kontrolu plnění úkolů z posledního jednání týmu provedl tajemník týmu Ing. Petr Svoboda. Na posledním jednání nebyl stanoven žádný […] »

Tým pro vzdělávání

Silnice mosty 2021, 3, 6 Zpracovala: Mgr. Eva Procházková Jednání týmu č. 4 se uskutečnilo 16. června 2021 kombinovaně (prezenčně i on-line formou). V úvodu Mgr. Karin Bílková přivítala přítomné členy týmu i hosty (zástupce středních průmyslových škol) a následně Ing. Petr Svoboda informoval o činnosti Sdružení z poslední období a nastínil připravované aktivity. Mgr. Bílková požádala zástupce škol […] »