Silnice mosty 2024, 2, 19–24


Ing. Jiří Fiedler


Asfaltové vozovky na ocelových mostech jsou vystaveny většímu namáhání než na pozemních komunikacích. Jejich správný návrh a realizace jsou obtížným úkolem. Most u Millau je mimořádným inženýrským dílem, proto jsou informace o návrhu vozovky na tomto mostě, chování vozovky během provozu a její rekonstrukce po 18 letech pro investory, projektanty i zhotovitele důležité.

Rekonstrukce vozovky na mostě u Millau ve Francii