Logo Logo

Informace ze zprávy EAPA – dekarbonizace v oboru asfaltových vozovek

V rámci komise EAPA pro zdraví a bezpečnost práce (HSE) pracuje od roku 2023 pracovní skupina (Task Force) „TF Decarbonisation“. Na jednání HSE v březnu 2024 předložila tato TF první verzi zprávy o cestě ke klimatické neutralitě v oboru asfaltových vozovek nazvanou „Towards Net Zero, The Decarbonisation Roadmap of the Asphalt Industry“. Tato zpráva byla poté doplněna a […] »

Seminář EAPA o údržbě silnic

EAPA uspořádala ve spolupráci se španělským sdružením pro asfaltové vozovky ASEFMA dne 4. 4. 2024 ve své kanceláři v Bruselu on-line seminář s názvem Evropské fórum silniční údržby (European Road Maintenance Forum (ERMF) Workshop), který byl součástí akcí pořádaných k mezinárodnímu dni údržby (International Road Maintenance Day – IRMD). Po úvodním slovu Carstena Karchera z EAPA byly 2 příspěvky ze Španělska. […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2024)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo 6. 3. 2024 v Bruselu formou videokonference. Zpráva o činnosti pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF „Re-use of Reclaimed Asphalt“ B. Gomez vysvětlil, že po zveřejnění předchozích dokumentů (například zprávy pro průmysl a pro silniční správy) bylo posledním krokem před uzavřením TF vytvoření zprávy TF. Tento 70stránkový dokument [TC-24-N1378] byl […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (říjen 2023)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zpráva je vypracována na základě informací z jednání, zápisu z jednání zaslaného sekretariátem EAPA v prosinci 2023 a doplňujících informací z internetu. Jednání TC se tentokrát nezúčastnil předseda TC EAPA K. Johannsen. Proto jednání vedl B. Gomez spolu s anglickým zástupcem M. Simmsem. B. Gomez nejprve stručně shrnul informace o činnostech pracovních skupin EAPA […] »

Zpráva z jednání EAPA a EUROBITUME (leden 2023)

Společné jednání EAPA a EUROBITUME se uskutečnilo 17. ledna 2023 a probíhalo on-line. Přihlášeno bylo celkem 46 osob z obou organizací. Recenze E&E Event 2022 S. McKelvey z EUROBITUME sdělila, že získaná zpětná vazba od účastníků bude teprve analyzována. Dotazníková akce byla již uzavřena, ale členové mohou stále posílat e-maily na sekretariáty EAPA/EB. Celkově byl výstavní a […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (ZÁŘÍ 2022)

Jednání TC, které se konalo 29. 9. 2022, se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se 24 členů TC. Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání (některé uvedené informace byly dohledány na internetu). Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna. Činnost pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF […] »

Informace o neformálním setkání EAPA a EUROBITUME

V září 2022 proběhlo neformální dvouhodinové on-line setkání EAPA–EUROBITUME nazvané organizátory jako „coffee break“. Byli na něj pozváni členové TC a HSE obou sdružení.  Na setkání bylo 22 účastníků. Hlavním bodem jednání byla diskuse o trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí. Za Sdružení pro výstavbu silnic se setkání zúčastnil Ing. Fiedler, za firmu Dow Europe GmbH, která […] »

EAPA – Asfaltové technologie 2020 v číslech

Informace z okolních zemí EAPA vydala opět přehledy o vývoji spotřeby asfaltů a výrobě asfaltových směsí za rok 2020. Přehledy zahrnují jak údaje o stavu v 27 členských zemích EU, tak i doplněné údaje z Norska, Švýcarska Turecka a Velké Británie. Podle tohoto přehledu došlo ke snížení výroby asfaltových směsí o 3,8 % ve srovnání s rokem 2019 […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2022)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se ho 23 členů TC.  Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání, na základě informací při jednání a skenů obrazovky. Některé ve zprávě uvedené informace byly dohledány na internetu. Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna.Předseda TC Knut Johannsen byl […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2021)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo 17. 3. 2021 formou videokonference a zúčastnilo se ho více než 20 členů TC. Nejprve podal Breixo Gomez informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu.Skupina měla 7 zasedání a připravila podrobný interní dokument „Re-use of Reclaimed Asphalt EAPA Task Force Report“, který má 71 stran. Dokument je […] »