Logo Logo

Zpráva z jednání EAPA a EUROBITUME (leden 2023)

Společné jednání EAPA a EUROBITUME se uskutečnilo 17. ledna 2023 a probíhalo on-line. Přihlášeno bylo celkem 46 osob z obou organizací. Recenze E&E Event 2022 S. McKelvey z EUROBITUME sdělila, že získaná zpětná vazba od účastníků bude teprve analyzována. Dotazníková akce byla již uzavřena, ale členové mohou stále posílat e-maily na sekretariáty EAPA/EB. Celkově byl výstavní a […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (ZÁŘÍ 2022)

Jednání TC, které se konalo 29. 9. 2022, se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se 24 členů TC. Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání (některé uvedené informace byly dohledány na internetu). Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna. Činnost pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF […] »

Informace o neformálním setkání EAPA a EUROBITUME

V září 2022 proběhlo neformální dvouhodinové on-line setkání EAPA–EUROBITUME nazvané organizátory jako „coffee break“. Byli na něj pozváni členové TC a HSE obou sdružení.  Na setkání bylo 22 účastníků. Hlavním bodem jednání byla diskuse o trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí. Za Sdružení pro výstavbu silnic se setkání zúčastnil Ing. Fiedler, za firmu Dow Europe GmbH, která […] »

EAPA – Asfaltové technologie 2020 v číslech

Informace z okolních zemí EAPA vydala opět přehledy o vývoji spotřeby asfaltů a výrobě asfaltových směsí za rok 2020. Přehledy zahrnují jak údaje o stavu v 27 členských zemích EU, tak i doplněné údaje z Norska, Švýcarska Turecka a Velké Británie. Podle tohoto přehledu došlo ke snížení výroby asfaltových směsí o 3,8 % ve srovnání s rokem 2019 […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2022)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se ho 23 členů TC.  Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání, na základě informací při jednání a skenů obrazovky. Některé ve zprávě uvedené informace byly dohledány na internetu. Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna.Předseda TC Knut Johannsen byl […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2021)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo 17. 3. 2021 formou videokonference a zúčastnilo se ho více než 20 členů TC. Nejprve podal Breixo Gomez informaci o činnosti pracovní skupiny (TF) EAPA pro využívání R-materiálu.Skupina měla 7 zasedání a připravila podrobný interní dokument „Re-use of Reclaimed Asphalt EAPA Task Force Report“, který má 71 stran. Dokument je […] »

Zpráva o webináři k analýze životního cyklu

Problematice udržitelnosti a analýze životního cyklu se v poslední době v Evropě věnuje zvýšená pozornost. EAPA se proto rozhodla uspořádat ve dnech 16. 12. 2020 a 17. 12. 2020 on-line seminář k udržitelnosti, zaměřený na asfaltové vozovky. Informace ze semináře jsou v této zprávě doplněny dalšími souvisejícími údaji. Na semináři bylo přihlášeno okolo 400 účastníků ze všech 5 světadílů. K jednotlivým prezentacím byly […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (září 2020)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnil se ho obvyklý počet členů TC.  Nejprve se diskutovalo o návrhu interního dokumentu EAPA vypracovaném pracovní skupinou pro využívání R- materiálu (TF Re-use of Reclaimed Asphalt). Text byl v TC EAPA celkově přijat příznivě. Bylo dohodnuto, že některé body budou v pracovní skupině ještě upřesněny, například terminologické otázky. Po schválení dokumentu […] »

Zpráva z jednání EAPA TF Fumes

Jednání pracovní skupiny EAPA „Výpary při výrobě a pokládce asfaltových směsí“ (TF Fumes) proběhlo dne 17. 4. 2020 formou videokonference. Jednání se zúčastnilo šest jejích členů, ostatní členové se jednání nemohli zúčastnit. Členové TF Fumes shromáždili a sdíleli dokumenty k dané problematice. Jednalo se například o článek z roku 2010 o podrobném porovnání mezi americkou a německou […] »

Informace z jednání TC EAPA (březen 2020)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo formou videokonference. Byla podána zpráva o jednání vybraných členů TC a HSE EAPA s Eurobitume, které se konalo v prosinci 2019. Bylo dohodnuto, že tato společná jednání s Eurobitume se budou konat jednou ročně. Na jednání se diskutovalo se o dokumentu Asphalt in Figures vydaném EAPA. Bylo konstatováno, že využití nízkoteplotních směsí […] »