Logo Logo

Tým pro mosty

Třicáté jednání týmu č. 5 se konalo 5. 12. 2023 ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., a zároveň on-line. Vedoucí týmu Ing. Pavel Mařík zahájil jednání týmu přivítáním členů a hostů. Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR, prezentoval poruchy na mostech, se kterými se v poslední době ŘSD ČR setkalo na svých stavbách. Jednalo se například […] »

Posuzování technického řešení nákladově významných mostních objektů z hlediska jejich investiční náročnosti

Silnice mosty 2022, 3, 36–38 Ing. Miroslav Codl Investiční náročnost, technická výhodnost a posouzení vlivu stavby na klima jsou základní hodnotící parametry pro výběr výsledné konstrukce mostu. Nová metodika Fakulty stavební ČVUT v Praze a na ni navazující směrnice ŘSD ČR má toto zavést do praxe při projektové přípravě mostních objektů na stavbách pozemních komunikacích. Ředitelství silnic a dálnic ČR […] »

Koroze ocelové předpínací výztuže a dopad na mechanické vlastnosti

Předpínací výztuž ze zušlechtěné vysokopevnostní oceli se dlouhou dobu používá pro vyztužení předem i dodatečně předpínaných betonových konstrukcí. Poruchy a havárie některých mostních objektů z nedávné doby, spojené s korozí této předpínací výztuže, nasměrovaly pozornost odborné veřejnosti k této problematice. S tímto problémem se současně otevírá otázka spolehlivosti a životnosti předpjatých konstrukcí. U starších konstrukcí byla protikorozní ochrana zajišťována primárně zejména alkalitou prostředí, tj. […] »

Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni

V březnu 2017 zahájila společnost COLAS CZ, a.s. rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Je součástí jedné z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města a převádí silnici I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, »

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Projekt rekonstrukce Negrelliho viaduktu komplexně řeší nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení a má zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. Stavba zahrnuje zejména odstranění vestaveb a přístaveb, kdy všechny zazděné otvory »