Silnice mosty 2024, 2, 36–43

doc. RNDr. František Kresta, Ph.D., SG Geotechnika a.s.


Používání alternativních materiálů je nezbytnou součástí aktivního přístupu k ochraně životního prostředí, snižování emisí a redukci uhlíkové stopy. Pomineme-li problémy kontaminace, pak na používání alternativních materiálů v zemních pracích mají vliv potenciální objemové změny vyplývající z přítomnosti volného CaO, volného MgO nebo vysokého obsahu síranů. Největší riziko při používání alternativních materiálů však přestavuje člověk v důsledku neznalosti materiálů a jejich vlastností.

Klíčová slova: alternativní matriály, environmentální rizika, objemové změny, volné vápno

The use of alternative materials is an important part of an active approach
to protecting the environment, reducing emissions, and reducing the carbon footprint. If we leave aside the problems of contamination, the use of alternative materials in earthworks is mainly influenced by potential volume changes resulting from the presence of free CaO, free MgO or high sulphate content. However, the greatest risk in the application of alternative materials is represented by stakeholders as a result of ignorance of the materials and their properties.

Keywords: alternative materials, environmental risks, volume changes, free lime


Rizika a problémy při používání alternativních materiálů v zemních pracích