Logo Logo

Věstník 1/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. ledna 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10007 (01 0334) Management kvality − Směrnice pro management konfigurace; vydání: leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti − Směrnice managementu konfigurace; vydání: říjen 2004 ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie − Plastové a pryžové […] »

Nestmelené vrstvy podle nové ČSN 73 6126-1

V roce 2018 byla dokončena evropská revize EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace. Původní záměr byl tuto normu vydat nově jako harmonizovanou. Bylo v ní však mnoho chyb a navíc se celý proces harmonizace evropských norem stačil natolik zkomplikovat, že se prakticky zastavil. Harmonizace je tedy odložena a předmětem nynější revize jsou jen formální nebo drobné úpravy. Protože nová […] »

Věstník 10/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. října 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetněinformačního modelování staveb (BIM) − Management informací s využitíminformačního modelování staveb − Část 1: Pojmy a principy; (idt ISO 19650-1:2018); vydání: říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) Organizace […] »

Věstník 9/2019

ročník 2019_zveřejněno 6. září 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu; vydání: září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla […] »

Věstník 8/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. srpna 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 16140 (72 1190) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; vydání: srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16140 (72 1190) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; vyhlášena: červenec 2019 ČSN […] »

Věstník 7/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. července 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 91 (65 6015) Ropa a ropné výrobky − Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky*); »

Věstník 6/2019

ročník 2019_zveřejněno 7. června 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10006 (01 0333) Management kvality − Směrnice pro management kvality v projektech; vydání: červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje »

Věstník 4/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. dubna 2019 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 34/19 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o určených normách Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje »

Věstník 3/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. března 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 13880-10 (73 6182) Zálivky za horka − Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování; vydání: březen 2019 »

Věstník 1/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. ledna 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky ‒ Preciznost metod a výsledků měření ‒ Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; »