Logo Logo

Věstník 8/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. srpna 2020 ÚNMZ . VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 4259-1+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-1:2017);(idt ISO 4259-1:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné […] »

Věstník 7/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. července 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261) Posuzování shody − Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány; (idt ISO/IEC 17029:2019); vydání: červenec 2020 ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva − Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vydání: červenec 2020Jejím vydáním […] »

Věstník 6/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. června 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; (idt ISO 8504-1:2019); vydání: červen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a […] »

Věstník 5/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. května 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; (idt ISO 13076:2019); vydání: květen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; vydání: únor 2013 ČSN EN ISO 2808 […] »

Věstník 4/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. dubna 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení; vydání: duben 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12350-1 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení; vyhlášena: září 2019 ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu […] »

Věstník 3/2020

ročník 2020_zveřejněno 6. března 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: březen 2020S účinností od 2020-09-30 se zrušuje ČSN EN 12966 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: srpen 2015Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky − […] »

Věstník 1/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. ledna 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10007 (01 0334) Management kvality − Směrnice pro management konfigurace; vydání: leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti − Směrnice managementu konfigurace; vydání: říjen 2004 ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie − Plastové a pryžové […] »

Nestmelené vrstvy podle nové ČSN 73 6126-1

V roce 2018 byla dokončena evropská revize EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace. Původní záměr byl tuto normu vydat nově jako harmonizovanou. Bylo v ní však mnoho chyb a navíc se celý proces harmonizace evropských norem stačil natolik zkomplikovat, že se prakticky zastavil. Harmonizace je tedy odložena a předmětem nynější revize jsou jen formální nebo drobné úpravy. Protože nová […] »

Věstník 10/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. října 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetněinformačního modelování staveb (BIM) − Management informací s využitíminformačního modelování staveb − Část 1: Pojmy a principy; (idt ISO 19650-1:2018); vydání: říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) Organizace […] »

Věstník 9/2019

ročník 2019_zveřejněno 6. září 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu; vydání: září 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví – Izolační skla […] »