Logo Logo

Věstník 2/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. února 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; vydání: únor 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; vyhlášena: leden […] »

Věstník 1/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. ledna 2021 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; EN 933-2:2020; platí od 2021-02-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – […] »

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

Norma byla vydána v prosinci a nabyla účinnosti k 1. 1. 2021. Reaguje na vyhlášku č. 130/2019, o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Norma a souvisí s ČSN EN 13108-8 ed. 2 a z hlediska národních požadavků upřesňuje a doplňuje touto normou stanovené podmínky. Konkrétně specifikuje požadavky na […] »

Věstník 12/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. prosince 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy; (idt ISO/IEC 17000:2020); vydání: prosinec 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy; vydání: březen 2005 ČSN EN ISO 80000-4 (01 1300) Veličiny a jednotky – […] »

Věstník 11/2020

ročník 2020_zveřejněno 6. listopadu 2020 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 110/20Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle §4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k […] »

Věstník 10/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. října 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vydání: říjen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vyhlášena: září 2020 ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi […] »

Věstník 9/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. září 2020 ÚNMZ ZMĚNY ČSN ČSN EN ISO 12006-2 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby − Organizace informací o stavbách − Část 2: Rámec pro klasifikaci; vydání: květen 2017Změna Z1; (idt ISO 12006-2:2015); Vydání: Září 2020Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2 EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO […] »

Věstník 8/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. srpna 2020 ÚNMZ . VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 4259-1+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-1:2017);(idt ISO 4259-1:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné […] »

Věstník 7/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. července 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261) Posuzování shody − Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány; (idt ISO/IEC 17029:2019); vydání: červenec 2020 ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva − Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vydání: červenec 2020Jejím vydáním […] »

Věstník 6/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. června 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; (idt ISO 8504-1:2019); vydání: červen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a […] »