Logo Logo

Věstník 5/2024

ročník 2024_zveřejněno 7. května 2024 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace; vydání: květen 2024Jejím vydáním se zrušujeČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace; vydání: prosinec 2021 EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN P CEN/TS […] »

Věstník 4/2024

ročník 2024_zveřejněno 8. dubna 2024 ÚNMZ ZMĚNY ČSN ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích; vydání: Červen 2012Oprava 2; vydání: duben 2024 (Oprava je vydána tiskem) (Označení normy ČSN 73 6102 ed. 2 se opravuje na ČSN 73 6102.) EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 16346 (65 7056) Asfaltová pojiva […] »

Věstník 3/2024

ročník 2024_zveřejněno 8. března 2024 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce; Vydání: Březen 2024S účinností od 2028-03-30 se zrušujeČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A National Annex – Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1-1: General […] »

Věstník 2/2024

ročník 2024_zveřejněno 8. února 2024 ÚNMZ ÚKOLY TVORBY NOREM,JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU 65/0036/23 Asfaltová pojiva – Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí (prEN 16346 **) 65/0038/23 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu – Dynamický smykový reometr (DSR) (EN 14770:2023) 65/0039/23 Asfalty a asfaltová pojiva – […] »

Věstník 1/2024

ročník 2024_zveřejněno 8. ledna 2024 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN ISO 18674-8 (72 1012) Geotechnický průzkum a zkoušení – Geotechnický monitoring – Část 8: Měření zatížení: Snímače tlaku; EN ISO 18674-8:2023; ISO 18674-8:2023; platí od 2024-02-01 ČSN EN 17680 (73 0925) Udržitelost ve výstavbě – Hodnocení potenciálu pro udržitelnou […] »

Věstník 12/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. prosince 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 16757 (72 3002) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky; vydání: prosinec 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 16757 (72 3002) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky; […] »

Věstník 11/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. listopadu 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 11819-1 (01 1679) Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část 1: Statistická metoda při průjezdu; (idt ISO 11819-1:2023); vydání: listopad 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 11819-1 (01 1679) Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část […] »

Věstník 10/2023

ročník 2023_zveřejněno 6. října 2023 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona; EN 12697-4:2023; Platí od 2023-11-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: […] »

Věstník 9/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. září 2023 ÚNMZ OPRAVY ČSN ČSN 73 6148 Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka; Vydání: květen 2023Oprava 1; Vydání: září 2023 (Oprava je vydána tiskem) ÚKOLY TVORBY NOREM,JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU 72/0023/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 2: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouškaPřejímaný mezinárodní […] »

Věstník 8/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. srpna 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12846-1 (65 7043) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem – Část 1: Asfaltové emulze; vydání: srpen 2023Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12846-1 (65 7043) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem – Část 1: Asfaltové emulze; vydání: […] »