Logo Logo

Věstník 1/2022

ročník 2021_zveřejněno 7. ledna 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; vydání: leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; vydání: červen 2013 ČSN […] »

Věstník 12/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. prosince 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy*); vydání: prosinec 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy; vydání: září 2011 ČSN ISO 10845-2 (73 0090) Stavební zakázky – Část 2: Formátování […] »

Věstník 11/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. listopadu 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 120/21 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »

Věstník 10/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. října 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10013 (01 0331) Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím, Vydání: Říjen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti; Vydání: Září 2002 ČSN ISO 37301 (01 0394) Systémy managementu shody –  Požadavky s návodem pro použití*); Vydání: […] »

Věstník 9/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. září 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 95/21Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k […] »

Věstník 8/2021

ročník 2021_zveřejněno 6. srpna 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; Vydání: Srpen 2021 ČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu; Vydání: : srpen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové […] »

Věstník 7/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. července 2021 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 17412-1 (73 0141) Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Pojmy a principy; EN 17412-1:2020; platí od 2021-08-01 ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda+); EN 206:2013+A2:2021; platí od 2021-08-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN […] »

Věstník 6/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. června 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky ‒ Posuzování uvolňování nebezpečných látek ‒ Stanovení emisí do vnitřního ovzduší; vydání: červen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky ‒ Posuzování uvolňování nebezpečných látek ‒ Stanovení emisí do vnitřního ovzduší; vyhlášena: únor 2021 ČSN EN 16627 […] »

Věstník 5/2021

ročník 2021_zveřejněno 7. května 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou; (idt ISO 8501-4:2020); vydání: květen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8501-4 (03 […] »

Věstník 4/21

ročník 2021_zveřejněno 8. dubna 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 32/21Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým […] »