Logo Logo

Věstník 8/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. srpna 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu; vydání: srpen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi; vyhlášena: červen […] »

Věstník 7/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. července 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN P ISO 6707-3 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb*); vydání: červenec 2022 ČSN P ISO 6707-4 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 4: Termíny pro facility management*); vydání: červenec 2022 ČSN EN […] »

Věstník 6/2022

ročník 2022_zveřejněno 8.června 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků; vydání: červen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými […] »

Věstník 5/2022

ročník 2022_zveřejněno 6. května 2022 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 13286-41 (73 6182) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy; EN 13286-41:2021; platí od 2022-06-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 13286-41 (73 6185) Nestmelené směsi a […] »

Věstník 4/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. dubna 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady; (idt ISO 13567-1:2017); vydání: duben 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – […] »

Věstník 3/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. března 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10017 (01 0336) Management kvality – Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016; vydání: březen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO/TR 10017 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000; vydání: leden 2004 ČSN EN 17306 (65 6136) Kapalné ropné výrobky – Stanovení destilační […] »

Věstník 2/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. února 2022 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 21/22Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »

Věstník 1/2022

ročník 2022_zveřejněno 7. ledna 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; vydání: leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; vydání: červen 2013 ČSN […] »

Věstník 12/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. prosince 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy*); vydání: prosinec 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy; vydání: září 2011 ČSN ISO 10845-2 (73 0090) Stavební zakázky – Část 2: Formátování […] »

Věstník 11/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. listopadu 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 120/21 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »