Logo Logo

Věstník 1/2023

ročník 2023_zveřejněno 6. ledna 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12850 (65 7049) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí; vydání: leden 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12850 (65 7049) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí; vydání: srpen 2009 ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 2. – Vstupní údaje

Silnice mosty 2022, 4, 43–46 Ing. Jan Zajíček Článek navazuje na příspěvek Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení, který byl uveřejněn ve zpravodaji Silnice mosty č. 3/2022. Úvod Záměrem úvodní části TP 170 je uvést čtenáře jednoduchým a srozumitelným způsobem do problematiky navrhování vozovek a tak jej co nejlépe […] »

Uvádění kameniva na trh – harmonizované produkty

Silnice mosty 2022, 4, 32–34 Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha, s.p. Kamenivo vždy představovalo důležitý stavební materiál nebo významnou komponentu pro řadu druhů stavebních produktů. Použití kameniva je dnes převážně dáno strukturou dosavadních předmětových norem, které procházejí různými fázemi vývoje jejich dlouhodobě a složitě připravovaných revizí. Kamenivo vždy představovalo důležitý stavební materiál nebo významnou komponentu pro […] »

Inspekce betonáren

Silnice mosty 2022, 3, 34–35 Ing. Ivo Dušek, SILMOS-Q Exkurze do historie V roce 2015 jsem se aktivně zúčastnil revize TKP 18 se snahou narovnat neakceptovatelný stav, který musely od roku 2005 podstupovat betonárny dodávající beton pro stavby ŘSD ČR. Jednalo se o situaci, kdy podle TKP 18, čl. 18.1.3.3 d) ze srpna 2005 byly nuceny podstupovat 2x ročně betonárny inspekci prováděnou […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení

Silnice mosty 2022, 3, 40–43 Ing. Jan Zajíček Ve čtyřech částech, které budou vycházet ve zpravodaji Silnice mosty, přinášíme podrobné informace o čerstvě provedené revizi TP 170:1. Důvody revize a koncepce řešení, 2. Vstupní údaje – návrhová úroveň porušení, dopravní zatížení, parametry podloží, klimatické podmínky, návrhové parametry konstrukčních vrstev, 3. Návrh vozovky výběrem z katalogu, návrh a posouzení […] »

Věstník 10/2022

ročník 2022_zveřejněno 7. října 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10845-3 (73 0090) Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení*); vydání: říjen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 10845-3 (73 0090) Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení; vydání: září 2011 ČSN EN 1463-1 ed. 2 (73 7018) Vodorovné dopravní […] »

Věstník 9/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. září 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří; vydání: září 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří; vyhlášena: červenec 2022 ČSN […] »

Věstník 8/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. srpna 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu; vydání: srpen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi; vyhlášena: červen […] »

Věstník 7/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. července 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN P ISO 6707-3 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb*); vydání: červenec 2022 ČSN P ISO 6707-4 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 4: Termíny pro facility management*); vydání: červenec 2022 ČSN EN […] »

Věstník 6/2022

ročník 2022_zveřejněno 8.června 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků; vydání: červen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými […] »