Logo Logo

Experimentální poznatky z porovnání tuhosti asfaltové směsi stanovené třemi různými laboratorními metodami

Silnice mosty 2024, 1, 31–40 Ing. Majda Belhaj, ČVUT v Praze, Fakulta stavebnídoc. Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební V posledních několika letech se na ČVUT v Praze věnuje pozornost porovnání tuhosti asfaltových směsí, kterou lze v souladu s ČSN EN 12697-26 stanovit různými metodami. V ČR dosud používané metody jsou dvoubodová […] »

Prezentace a hodnocení reologických vlastností asfaltových pojiv a směsí modelem 2S2P1D

Silnice mosty 2024, 1, 31–40 Ing. Jiří Fiedler Reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí jsou velmi složité, protože závisí na teplotě, rychlosti zatěžování i na míře stárnutí pojiva. Pro jejich modelování se v literatuře používají různé postupy. V posledních letech se používá také model 2S2P1D, navržený francouzskými autory. Stanovení jeho parametrů je však složitější. Prezentace […] »

Nízkoteplotní asfaltové směsi

Silnice mosty 2024, 1, 14–20 Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o.doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., VUT v Brně V České republice se nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) aktuálně téměř nevyužívají, přestože v minulosti byla tato technologie úspěšně použita na několika významných stavbách (tunel Blanka, dálnice D5 aj.). Současný stav je přitom způsoben několika faktory. Mezi […] »

Informace o průběhu konference „XXII. Deutsche Asphalttage 2024“ v Berchtesgadenu

Ve dnech 21. až 23. února 2024 proběhla v bavorském Berchtesgadenu tradiční konference s názvem „Německé dny asfaltových technologií 2024“ (Deutsche Asphalttage 2024). Tato konference, která je pořádána tradičně v tomto alpském středisku každé dva roky a kterou pořádá Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV), byla již 22. ročníkem. Konference tentokrát proběhla netradičně rok po konání 21. ročníku, […] »

Pokrok ve vývoji nízkoteplotního litého asfaltu

Informace z okolních zemí Předpokládané zavedení max. emisního limitu pro emise a aerosoly z asfaltových směsí ve výši 1,5 mg/m3 znamená pro celý německý asfaltový průmysl velkou výzvu. Z řady měření je zřejmé, že pouze kombinace využití aditiv pro snížení teploty a technických opatření u stavebních strojů umožní tento limit dodržet. Stále větší význam získávají v případě HMA […] »

Nízkoteplotní asfaltové směsi – osvěta v Německu

Informace z okolních zemí Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) budou s platností od 1. 1. 2025 průmyslovým standardem pro provádění asfaltových vrstev v Německu. Tato skutečnost je velkou výzvou nejen pro realizační firmy při výrobě a pokládce asfaltových směsí, přináší současně i pochopitelné změny v systému plánování, projektování i vypisování veřejných zakázek. Rozhodujícím faktorem pro zavedení NTAS v Německu bylo stanovení termínu pro […] »

„100% recyklace“ asfaltových směsí na obalovně – první zkušenosti z České republiky

Silnice mosty 2023, 4, 40–47 Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., Vialab CZ s.r.o.Ing. Petr Bureš, Vialab CZ s.r.o.Ing. Jakub Šedina, Ph.D., Vialab CZ s.r.o.Ing. Filip Dostál, Vialab CZ s.r.o.Tomáš Mery, Vialab CZ s.r.o. Dramaticky se zvyšující ceny pojiv, omezení spojená s těžbou kameniva a snaha o nalezení udržitelných řešení nutí výrobce asfaltových směsí hledat způsoby, jak […] »

Asfaltové emulze, nastavení požadavků pro výběrová řízení v České republice

Silnice mosty 2023, 4, 28–39 Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., Vialab CZ s.r.o.,gestor v TC 366/WG 2 za ČR V ČR se každý rok vypisují výběrová řízení pro dodávky asfaltových emulzí. Řízení se nejčastěji týkají dodávek rychleštěpných emulzí. Požadavky na emulze jsou přitom často definovány nedostatečně nebo nejasně. Cílem příspěvku je upozornění na nedostatky, které se […] »

Asfaltové vozovky 2023

Konference Asfaltové vozovky 2023 se uskutečnila ve dnech 28.–29. listopadu 2023 již po patnácté v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Konference byla uspořádána společně Sdružením pro výstavbu silnic a Českou silniční společností – sekci Asfaltové vozovky. Organizaci zajistila firma PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností. V úvodním bloku konference vystoupili čestní hosté, […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Čtyřicátá čtvrtá porada týmu se konala 19. 10. 2023 pod záštitou EUROVIA CS, člena Skupiny VINCI Construction CS. Součástí byla exkurze na stavbě PPP projektu D4. Členové týmu byli seznámeni s průběhem výstavby úseku dálnice D4 formou PPP projektu. Na úvod seznámil Ing. Petr Svoboda se změnou na pozici vedoucího týmu, Ing. Zdenka Komínka nahradil Ing. Petr Bureš. Jednání […] »