Logo Logo

Možnosti hodnocení vlastností nízkoteplotních asfaltových pojiv

Silnice mosty 2021, 3, 33-39 Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníIng. Tomáš Koudelka, Ph.D., Eurovia CS, a.s. Norma ČSN 65 7222-3 specifikuje požadavky na speciální polymerem modifikované asfalty, mezi které se počítají zejména pojiva s přísadami pro zlepšení zpracovatelnosti asfaltových směsí vyráběných nebo hutněných při snížených pracovních teplotách. Cílem článku je ověřit možnosti aplikace některých […] »

Měření chování vozovek za provozu ve Francii

Silnice mosty 2021, 3, 29-32 Ing. Jiří Fiedler Sledování chování vozovek za provozu umožňuje ověřovat některé předpoklady používané při navrhování vozovek, pomáhá plánovat jejich údržbu a rekonstrukce. Diagnostické metody jako rázové zkoušky FWD je možné použít pro posouzení stavu vozovky v konkrétní situaci. Kontinuální sledování napětí a přetvoření ve vrstvách vozovky pomocí snímačů ale poskytne komplexnější představu. Měření chování vozovek […] »

Využití polymerem modifikovaného asfaltu se sníženou viskozitou při opravě tunelu

Silnice mosty 2021, 3, 27-28 Ing. Václav Valentin Historické centrum Mnichova je pro projíždějící vozidla uzavřeno a řidiči jej musí objíždět po Staroměstském okruhu. Jeho součástí je i Staroměstský tunel,kde od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem je, aby tunelodpovídal moderním bezpečnostním požadavkům. Součástí rekonstrukce jei obnova asfaltových vrstev vozovky. Při realizaci bylo použito nízkoteplotní modifikované asfaltové pojivo. Hlavní […] »

Nízkoteplotní vlastnosti stanovené tříbodovým ohybem – zkouška pevnosti v tahu za ohybu

Silnice mosty 2021, 2, 26-31 Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební Pevnost v tahu za ohybu je stanovena dle metodiky definované v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR TP 151, které upravují podmínky návrhu a použití asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti VMT. Pevnost v tahu za ohybu je stanovena tříbodovým ohybem na trámkových zkušebních tělesech při teplotě 0 °C. Metodika […] »

Chování asfaltových směsí typu VMT z pohledu tuhosti a odolnosti proti šíření trhliny

Silnice mosty 2021, 2, 18-25 Ing. Jan Valentin Ph.D., Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Majda Belhaj, MSc.ČVUT v Praze, Fakulta stavební Asfaltové směsi typu VMT (asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti) představuje speciální typ asfaltové směsi, který se v České republice využívá přibližně 20 let.Jejich historie je přitom delší a první návrhy těchto směsí prováděné ve Francii sahají 40 let nazpět [1], proto […] »

Obalovna Herink – nejmodernější technologie pro výrobu asfaltových směsí v České republice

Silnice mosty 2021, 2, 36-38 Stanislav Franc, Ing. Zdeněk Hegr, Skanska a.s. Technologie obalovny Společnost POH a dodavatel nové technologie byli postaveni před nelehký úkol dodržet omezení určená příslušným stavebním úřadem, konkrétně požadavek na maximální výšku technologie 26,5 m. Ve snaze zachovat požadovaný výkon obalovny 240 t/hod a vybavení obalovny paralelním sušicím bubnem bylo nutné přistoupit k řadě kompromisů, především pak k zapuštění […] »

Napětí a přetvoření ve vozovce při přejezdech vozidel

Silnice mosty 2021, 2, 14-17 Ing. Jiří Fiedler Při navrhování vozovek je zapotřebí převést informace o dopravním zatížení do parametrů, které se použijí při vlastním výpočtu návrhovou metodou. Přejezdem těžkých nákladních vozidel vzniká ve vozovce poměrně složitý stav napjatosti. Přetvoření ve vrstvách vozovky závisí na řadě faktorů. Proto není snadné správně vystihnout vliv přejezdu vozidel při posouzení vozovky na únavu. Velmi […] »

Dokončení francouzských výzkumných projektů o vlastnostech asfaltových směsí s R-materiálem a nízkoteplotních směsích

V prosinci 2019 byly dokončeny dva francouzské výzkumné projekty (MURE a IMPROVMURE) zabývající se vlastnostmi a použitím asfaltových směsí s R-materiálem. Zaměřily se hlavně na směsi s vyšším podílem R-materiálu, na vícenásobnou recyklaci a na nízkoteplotní směsi. Projekt MURE Tento rozsáhlý národní výzkumný projekt PN MURE (Projet National) zabývající se kromě jiného vícenásobnou recyklací (Multiple recycling) asfaltových směsí probíhal od roku 2015. Do projektu se zapojilo […] »

Měření emisí na obalovnách asfaltových směsí – výsledky z nových výzkumných studií

Problematika snižování emisí u obaloven asfaltových směsí (zejména z pohledu snižování celkových hodnot uhlíkových emisí) není pochopitelně stále ukončena a bude obor provázet ještě dlouhou dobu. Již dnes je však k dispozici celá řada měření realizovaných jak výrobci obaloven, tak i samotnými výrobci asfaltových směsí či výrobců aditiv. V nedávné době přibyly k těmto výsledkům např. i výstupy z výzkumného […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »