Logo Logo

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »

Vývoj spotřeby asfaltových směsí v Evropě

EAPA zveřejnila čísla za rok 2018 Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 […] »

Druhé zařízení na zpracování dehtu

Na podzim letošního roku uvede společnost REKO Rotterdam do provozu své druhé zařízení na zpracování odpadu s obsahem dehtu. Zařízení umožní zpracovat až 1,8 mil. tun odpadů/rok. V mnoha zemích jsou materiály s obsahem dehtu skladovány nebo termicky ošetřeny, aby došlo k eliminaci polyaromatických uhlovodíků, které vyvolávají rakovinotvorná bujení. Bohužel ale většinou neexistují vhodná zařízení na zpracování těchto kontaminovaných […] »

Nový asfaltový povrch závodního okruhu Silverstone

I když není jasné, jakým způsobem proběhne letošní sezona závodů formule 1, na závodním okruhu v Silverstone /GB byl v říjnu 2019 proveden nový asfaltový povrch. Pro realizaci obdobných projektů je zpravidla k dispozici velmi krátký čas, a proto musí realizační týmy použít skutečně moderní technologie i postupy pro provedení prací. V tomto případě se nejednalo ale pouze o […] »

Oživovací přísady a zkušenosti s jejich používáním z výzkumného pohledu a z hlediska spravců komunikací

V září 2019 se v italské Padově konal vůbec první workshop na téma„Používání oživovacích přísad v asfaltových směsích“ pořádaný organizací EAPA (European Asphalt Pavement Association). Cílem setkání bylo především propojení akademických poznatků o oživovacích přísadách se zkušenostmi, kterými disponují provozovatelé a správci silniční infrastruktury. Tento článek shrnuje nejzajímavější poznatky ze semináře.  Úvod V roce 2015 byl Evropskou komisí přijat akční plán […] »

Při recyklaci asfaltových směsí musí být v souladu celý řetězec jednotlivých procesů

Asfaltová směs pro silniční stavitelství se vyrábí na obalovnách. Opětovné používání vybouraných nebo vyfrézovaných asfaltových vrstev je rostoucím trendem a toto „černé zlato“ se stalo významným zdrojem surovin. Kromě toho se v rozvinutých průmyslových zemích již dlouho více kilometrů vozovek rekonstruuje, než buduje jako novostavby. V procesu recyklace musí být nejdříve vyfrézovány miliony tun asfaltových směsí. Tento úkol plní […] »

Hluk od dopravy a nové druhy směsí do obrusné vrstvy – poznatky z Francie

Kvalita ovzduší a hluk od dopravy jsou jedny z aktuálních témat, která jsou předmětem odborných článků a diskuzí. Měření hluku od dopravy, hlukových map, vlivu hluku na zdraví a inovační technologie asfaltových směsí pro městský provoz jsou tématem tohoto příspěvku. V článku jsou shrnuty informace o výsledcích měření hluku od dopravy francouzských autorů [1], které jsou doplněny údaji o měření vývoje hluku na několika vozovkách v pařížské oblasti, […] »

Regenerační a konzervační postřiky – prodloužení životnosti asfaltových vrstev

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako hlavní silniční investor přišlo se snahou změnit a zefektivnit některé procesy v oblasti asfaltových i cementobetonových vozovek a ustavilo expertní týmy, které jsou složeny jak z pracovníků ŘSD ČR, tak i z externích spolupracovníků. Tyto týmy jsou poradním orgánem ředitele Úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR. Tým pro asfaltové vozovky řeší v rámci […] »

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Pokročilé asfaltové ložní vrstvy

Díky stále vzrůstajícímu dopravnímu zatížení v posledních desetiletích se zvýšily i požadavky na namáhání, která musí jednotlivé asfaltové vrstvy na silničních komunikacích vydržet bez poškození. Jednu ze zásadních funkcí ve stavbě vozovky přebírá v této souvislosti asfaltová ložní vrstva. »