Logo Logo

Dokončení francouzských výzkumných projektů o vlastnostech asfaltových směsí s R-materiálem a nízkoteplotních směsích

V prosinci 2019 byly dokončeny dva francouzské výzkumné projekty (MURE a IMPROVMURE) zabývající se vlastnostmi a použitím asfaltových směsí s R-materiálem. Zaměřily se hlavně na směsi s vyšším podílem R-materiálu, na vícenásobnou recyklaci a na nízkoteplotní směsi. Projekt MURE Tento rozsáhlý národní výzkumný projekt PN MURE (Projet National) zabývající se kromě jiného vícenásobnou recyklací (Multiple recycling) asfaltových směsí probíhal od roku 2015. Do projektu se zapojilo […] »

Měření emisí na obalovnách asfaltových směsí – výsledky z nových výzkumných studií

Problematika snižování emisí u obaloven asfaltových směsí (zejména z pohledu snižování celkových hodnot uhlíkových emisí) není pochopitelně stále ukončena a bude obor provázet ještě dlouhou dobu. Již dnes je však k dispozici celá řada měření realizovaných jak výrobci obaloven, tak i samotnými výrobci asfaltových směsí či výrobců aditiv. V nedávné době přibyly k těmto výsledkům např. i výstupy z výzkumného […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »

Vývoj spotřeby asfaltových směsí v Evropě

EAPA zveřejnila čísla za rok 2018 Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 […] »

Druhé zařízení na zpracování dehtu

Na podzim letošního roku uvede společnost REKO Rotterdam do provozu své druhé zařízení na zpracování odpadu s obsahem dehtu. Zařízení umožní zpracovat až 1,8 mil. tun odpadů/rok. V mnoha zemích jsou materiály s obsahem dehtu skladovány nebo termicky ošetřeny, aby došlo k eliminaci polyaromatických uhlovodíků, které vyvolávají rakovinotvorná bujení. Bohužel ale většinou neexistují vhodná zařízení na zpracování těchto kontaminovaných […] »

Nový asfaltový povrch závodního okruhu Silverstone

I když není jasné, jakým způsobem proběhne letošní sezona závodů formule 1, na závodním okruhu v Silverstone /GB byl v říjnu 2019 proveden nový asfaltový povrch. Pro realizaci obdobných projektů je zpravidla k dispozici velmi krátký čas, a proto musí realizační týmy použít skutečně moderní technologie i postupy pro provedení prací. V tomto případě se nejednalo ale pouze o […] »

Oživovací přísady a zkušenosti s jejich používáním z výzkumného pohledu a z hlediska spravců komunikací

V září 2019 se v italské Padově konal vůbec první workshop na téma„Používání oživovacích přísad v asfaltových směsích“ pořádaný organizací EAPA (European Asphalt Pavement Association). Cílem setkání bylo především propojení akademických poznatků o oživovacích přísadách se zkušenostmi, kterými disponují provozovatelé a správci silniční infrastruktury. Tento článek shrnuje nejzajímavější poznatky ze semináře.  Úvod V roce 2015 byl Evropskou komisí přijat akční plán […] »

Při recyklaci asfaltových směsí musí být v souladu celý řetězec jednotlivých procesů

Asfaltová směs pro silniční stavitelství se vyrábí na obalovnách. Opětovné používání vybouraných nebo vyfrézovaných asfaltových vrstev je rostoucím trendem a toto „černé zlato“ se stalo významným zdrojem surovin. Kromě toho se v rozvinutých průmyslových zemích již dlouho více kilometrů vozovek rekonstruuje, než buduje jako novostavby. V procesu recyklace musí být nejdříve vyfrézovány miliony tun asfaltových směsí. Tento úkol plní […] »

Hluk od dopravy a nové druhy směsí do obrusné vrstvy – poznatky z Francie

Kvalita ovzduší a hluk od dopravy jsou jedny z aktuálních témat, která jsou předmětem odborných článků a diskuzí. Měření hluku od dopravy, hlukových map, vlivu hluku na zdraví a inovační technologie asfaltových směsí pro městský provoz jsou tématem tohoto příspěvku. V článku jsou shrnuty informace o výsledcích měření hluku od dopravy francouzských autorů [1], které jsou doplněny údaji o měření vývoje hluku na několika vozovkách v pařížské oblasti, […] »

Regenerační a konzervační postřiky – prodloužení životnosti asfaltových vrstev

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako hlavní silniční investor přišlo se snahou změnit a zefektivnit některé procesy v oblasti asfaltových i cementobetonových vozovek a ustavilo expertní týmy, které jsou složeny jak z pracovníků ŘSD ČR, tak i z externích spolupracovníků. Tyto týmy jsou poradním orgánem ředitele Úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR. Tým pro asfaltové vozovky řeší v rámci […] »