Ceník inzerce ve zpravodaji Silnice-Mosty.

Časopis
1 strana uvnitř 20 000 Kč
1/2 strany 10 000 Kč
1/3 strany 7 000 Kč
1/4 strany 5 000 Kč
2. obálka 25 000 Kč
3. obálka 25 000 Kč
4. obálka 30 000 Kč

Podmínky pro zpracování inzerátu:

  • formát: A4 (210 x 297 mm) + min. 3 mm spadávka + ořezové značky
  • barevnost: CMYK
  • obrázky v rozlišení 300 dpi
  • dodání v tiskovém pdf
Web

Typ banneru Velikost Kč/týden
Leaderboard 1200 x 100 600,- Kč
Rectangle 220 x 140 200,- Kč

Kontakt:

PRAGOPROJEKT, a.s., Oddělení publikačních a školicích činností, Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 728 054 964, e-mail: eva.prochazkova@sdruzeni-silnice.cz, svs@sdruzeni-silnice.cz