Logo Logo

Umělé kamenivo pro stavby pozemních komunikací

Příspěvek popisuje umělé kamenivo vyráběné recyklací vzduchem chlazené vysokopecní strusky z kladenské haldy Koněv. Takto vyráběné umělé kamenivo splňuje všechny požadavky na kamenivo určené pro použití v inženýrských a silničních stavbách podle ČSN EN 13242+A1 »

Dimenzovanie stmelenej podkladovej vrstvy pre mimoriadne zaťažené dopravné plochy intermodálnych terminálov

Zo skúseností s použitím aj dimenzovaním nadmerne zaťažených dopravných plôch, napríklad terminálov intermodálnej prepravy automobilovej, železničnej, leteckej alebo lodnej dopravy, alebo iných priemyselných plôch, možno konštatovať, že pri ich prevádzke dochádza k tak výrazným lokálnym »

Francouzský předpis pro diagnostiku vozovek a návrh jejich zesílení

Pro navrhování vozovek se ve Francii dlouhou dobu užívá návrhová metoda založená na teorii lineárního vrstevnatého poloprostoru a používání funkčních vlastností materiálů. První příručka byla vydána v roce 1994. »

Chyby při posuzování únosnosti a navrhování úpravy podloží vozovek

Počátky problémů s posuzováním únosnosti podloží obvykle začínají již ve fázi projektování, kde se nepostupuje vždy správným způsobem. K tomu stále přispívá skutečnost, že způsob posuzování podloží, používaný do roku 2010 podle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací – všeobecná část, katalog, návrhová metoda, byl problematický a nutil projektanty k improvizaci. »