Logo Logo

Zesvětlené asfaltové směsi jako kompromis

(Informace z okolních zemí) V rámci realizace projektu stezky pro cyklisty na silnici L 545 mezi Steinfeld a Scheibenhardt (Porýní-Vestfálsko) byla ověřována možnost využití zesvětlené asfaltové směsi. Využití této alternativy se opírá o poznatky ochránců přírody – tmavé povrchy absorbují více tepla, a jsou tedy nebezpečnější pro plazivá zvířata. Proto bylo ze strany ochránců přírody požadováno […] »

Věstník 9/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. září 2020 ÚNMZ ZMĚNY ČSN ČSN EN ISO 12006-2 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby − Organizace informací o stavbách − Část 2: Rámec pro klasifikaci; vydání: květen 2017Změna Z1; (idt ISO 12006-2:2015); Vydání: Září 2020Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2 EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO […] »

Měření emisí na obalovnách asfaltových směsí – výsledky z nových výzkumných studií

Problematika snižování emisí u obaloven asfaltových směsí (zejména z pohledu snižování celkových hodnot uhlíkových emisí) není pochopitelně stále ukončena a bude obor provázet ještě dlouhou dobu. Již dnes je však k dispozici celá řada měření realizovaných jak výrobci obaloven, tak i samotnými výrobci asfaltových směsí či výrobců aditiv. V nedávné době přibyly k těmto výsledkům např. i výstupy z výzkumného […] »

Ochrana asfaltových vrstev proti vlivu slunečního záření

Ani asfaltové vozovky nejsou věčné. Proces stárnutí je doprovázen některými nepříjemnými jevy, jako např. výtluky, trhlinami apod. Proces stárnutí pak výrazně ovlivňují zejména působení kyslíku, UV záření a vyšší teploty. Proto se řada výzkumných pracovišť snaží hledat cesty, jak proces stárnutí asfaltových vrstev zpomalit. Experti TU Braunschweig – Institutu silničního stavitelství představili jednu z alternativních možností, […] »

Věstník 8/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. srpna 2020 ÚNMZ . VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 4259-1+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-1:2017);(idt ISO 4259-1:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné […] »

Věstník 7/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. července 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261) Posuzování shody − Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány; (idt ISO/IEC 17029:2019); vydání: červenec 2020 ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva − Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vydání: červenec 2020Jejím vydáním […] »

TÝM PRO ASFALTOVÉ TECHNOLOGIE ZA HORKA

Třicátá devátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 18. 6. 2020 v EA Business Hotel Jihlava v Jihlavě pod záštitou Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období. Jednání zahájil a podle uvedeného programu řídil vedoucí týmu Ing. […] »

Ing. Mátl: Čeká nás rok velkých investic

Vážení čtenáři,je mi ctí, že se na vás mohu obrátit z pozice generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) v tak složité době, jakou právě v České republice prožíváme v souvislosti s pandemií COVID-19. Předně musím uvést, že jsem pyšný na náš obor dopravního stavitelství, neboť v době, kdy se v České republice skoro zastavil život, realizace dopravních staveb pokračovala prakticky bez přerušení […] »

Věstník 6/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. června 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; (idt ISO 8504-1:2019); vydání: červen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »