Logo Logo

Věstník 8/2021

ročník 2021_zveřejněno 6. srpna 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; Vydání: Srpen 2021 ČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu; Vydání: : srpen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové […] »

Věstník 7/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. července 2021 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 17412-1 (73 0141) Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Pojmy a principy; EN 17412-1:2020; platí od 2021-08-01 ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda+); EN 206:2013+A2:2021; platí od 2021-08-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN […] »

Nízkoteplotní vlastnosti stanovené tříbodovým ohybem – zkouška pevnosti v tahu za ohybu

Silnice mosty 2021, 2, 26-31 Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta stavební Pevnost v tahu za ohybu je stanovena dle metodiky definované v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR TP 151, které upravují podmínky návrhu a použití asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti VMT. Pevnost v tahu za ohybu je stanovena tříbodovým ohybem na trámkových zkušebních tělesech při teplotě 0 °C. Metodika […] »

Chování asfaltových směsí typu VMT z pohledu tuhosti a odolnosti proti šíření trhliny

Silnice mosty 2021, 2, 18-25 Ing. Jan Valentin Ph.D., Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Majda Belhaj, MSc.ČVUT v Praze, Fakulta stavební Asfaltové směsi typu VMT (asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti) představuje speciální typ asfaltové směsi, který se v České republice využívá přibližně 20 let.Jejich historie je přitom delší a první návrhy těchto směsí prováděné ve Francii sahají 40 let nazpět [1], proto […] »

Hodnocení vývoje hlučnosti povrhů vozovek na síťové úrovni – možnost jejich klasifikace

Silnice mosty 2021, 2, 32-35 Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Petra Marková, Ing. Blanka HablovičováCentrum dopravního výzkumu, v.v.i. V revidovaném TP 87 zaměřeném na údržbu vozovek s asfaltovým krytem se uvádí pět proměnných parametrů vozovek určených ke sledování poruch, nerovností povrchu, protismykových vlastností a textury povrchu, únosnosti vozovky a hlučnosti povrchu. První čtyři mají zavedenu klasifikaci pro hodnocení […] »

Obalovna Herink – nejmodernější technologie pro výrobu asfaltových směsí v České republice

Silnice mosty 2021, 2, 36-38 Stanislav Franc, Ing. Zdeněk Hegr, Skanska a.s. Technologie obalovny Společnost POH a dodavatel nové technologie byli postaveni před nelehký úkol dodržet omezení určená příslušným stavebním úřadem, konkrétně požadavek na maximální výšku technologie 26,5 m. Ve snaze zachovat požadovaný výkon obalovny 240 t/hod a vybavení obalovny paralelním sušicím bubnem bylo nutné přistoupit k řadě kompromisů, především pak k zapuštění […] »

Napětí a přetvoření ve vozovce při přejezdech vozidel

Silnice mosty 2021, 2, 14-17 Ing. Jiří Fiedler Při navrhování vozovek je zapotřebí převést informace o dopravním zatížení do parametrů, které se použijí při vlastním výpočtu návrhovou metodou. Přejezdem těžkých nákladních vozidel vzniká ve vozovce poměrně složitý stav napjatosti. Přetvoření ve vrstvách vozovky závisí na řadě faktorů. Proto není snadné správně vystihnout vliv přejezdu vozidel při posouzení vozovky na únavu. Velmi […] »

Vodopropustná dlažba

Silnice mosty 2021, 2, 40 Ing. Patrik Bednář, Ing. Lukáš EgerBEST a.s. Již delší dobu se jako největší výrobce betonové dlažby v tuzemsku setkáváme stále častěji s požadavky na extrémní odvodňovací schopnosti dlažeb a z nich konstruovaných krytů. Důvod je zcela jednoduchý, nejen v České republice schází voda v jejím přirozeném cyklu. Problematika Co je tedy tím problémem, který chceme touto relativně novou technologií řešit? […] »

Historický most na zdymadle Hořín splňuje parametry moderní evropské vodní cesty

Silnice mosty 2021, 2, 10 Ing. Josef ŠpačekMetrostav a.s. Cílem realizace projektu „Úprava ohlaví PK Hořín“ bylo upravit velkou plavební komoru zdymadla v Hoříně tak, aby splnila parametry moderní evropské vodní cesty vedoucí až do hlavního města. Hořínské zdymadlo je technickou památkou, její rekonstrukce musela respektovat původní konstrukce a vzhled a zachovat tak ráz vodního díla a jeho historickou hodnotu. […] »

Stavební recyklované materiály do konstrukce vozovky účelové komunikace

Silnice mosty 2021, 2, 7-9 Doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.VUT v Brně Fakulta stavební Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TH04030342 Recyklované stavební materiály pro dopravní stavby se ve druhém roce řešení zabýval využitím stavebně demoličních recyklovaných materiálů do násypu a konstrukce vozovky účelových komunikací se zaměřením na snížení vstupních nákladů při zachování odpovídající kvality konstrukčních vrstev pro účelové […] »