Logo Logo

Věstník 8/2018

ročník 2018_zveřejněno 8. srpna 2018 ÚNMZ »

Zpráva z jednání komise HSE EAPA (4/2018, Bonn)

Na začátku jednání proběhla diskuze o zavádění Pravidel produktových kategorií (PCR) a Environmentální deklarace produktu (EPD) pro asfaltové směsi ve státech členských organizací EAPA. Začínají se používat ve Švédsku. Ve Španělsku byla připravena vzorová PCR a EPD. Je o tom informace na http://www.environdec.com/en/PCR/Detail/?Pcr=12328. V Norsku se pravděpodobně budou používat od roku 2019. (Eurobitume má připravit […] »

Věstník 7/2018

ročník 2018_zveřejněno 4. července 2018 ÚNMZ »

Informace ze 102. zasedání správní rady sdružení

Zasedání správní rady dne 20. 6. 2018 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné a připomněl úmrtí bývalého předsedy České silniční společnosti (ČSS) profesora Františka Lehovce. Členové správní rady uctili jeho památku. »

Tým pro legislativu a tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 6. června 2018 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnilo společné jednání týmu č. 1 pro legislativu a týmu č. 2 pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic. Na jednání vystoupil ředitel úseku výstavby ŘSD ČR Ing. Radek Mátl a informoval o Metodice pro časové řízení u stavebních zakázek »

Tým pro asfaltové technologie za horka (35. jednání)

Třicátá pátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 23. – 24. května 2018 v Brně pod záštitou firmy OMV Česká republika, s.r.o. Jednání, které bylo zaměřeno především na informace k platnosti výrobkových norem řady ČSN EN 13108 v návaznosti na zpracování ČSN 73 6121, »

Specifika použití R-materiálu v asfaltových směsích modifikovaných pryžovým granulátem

„Doporučení pro asfalty a asfaltové směsi modifikované pryžovým granulátem“ (Empfehlungen zu gummimodifizierten Bitumen und Asphalten – E-GmBA) vydala Výzkumná společnost pro silniční stavitelství a dopravu (FGSV) v roce 2012. Tento předpis je pozoruhodný tím, že nevylučuje použití R-materiálu v asfaltových směsích »

Zkoušení a charakterizace výkonových vlastností asfaltových pojiv

Další díl reflexe odborného přínosu kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2016 se zaměřuje na jeho příspěvkově nejobsáhlejší sekci zabývající se vlastnostmi asfaltových pojiv a jejich zkoušením (sekce 5, celkem 61 příspěvků). Protože je tento tematický okruh velmi obsáhlý, část odborných sdělení pojednávající o stárnutí asfaltových pojiv »

Vliv vybraných vstupních parametrů na naměřené hodnoty zkoušky MSCR

Trvanlivost asfaltových směsí je do značné míry závislá na kvalitě a užitném chování asfaltového pojiva. Základní empirické zkoušky nám umožňují po desetiletí asfaltová pojiva charakterizovat či třídit, ale k jejich přesnějšímu popisu chování je potřeba využívat funkční zkoušky, které lze stanovit například s využitím dynamického smykového reometru (DSR). »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy (36. jednání)

Třicáté šesté jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 24. 5. 2018 v sídle společnosti Skanska a.s. Jednání bylo přítomno 26 účastníků, 11 členů se nezúčastnilo a 2 členové se omluvili. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné předseda týmu Ing. Petr Škoda a poděkoval společnosti Skanska a.s. »