Logo Logo

Ochrana asfaltových vrstev proti vlivu slunečního záření

Ani asfaltové vozovky nejsou věčné. Proces stárnutí je doprovázen některými nepříjemnými jevy, jako např. výtluky, trhlinami apod. Proces stárnutí pak výrazně ovlivňují zejména působení kyslíku, UV záření a vyšší teploty. Proto se řada výzkumných pracovišť snaží hledat cesty, jak proces stárnutí asfaltových vrstev zpomalit. Experti TU Braunschweig – Institutu silničního stavitelství představili jednu z alternativních možností, […] »

Věstník 8/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. srpna 2020 ÚNMZ . VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 4259-1+A1 (65 6003) Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření – Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám; (idt ISO 4259-1:2017);(idt ISO 4259-1:2017/Amd.1:2019); vydání: srpen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) Ropa a ropné […] »

Věstník 7/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. července 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261) Posuzování shody − Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány; (idt ISO/IEC 17029:2019); vydání: červenec 2020 ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva − Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vydání: červenec 2020Jejím vydáním […] »

TÝM PRO ASFALTOVÉ TECHNOLOGIE ZA HORKA

Třicátá devátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 18. 6. 2020 v EA Business Hotel Jihlava v Jihlavě pod záštitou Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období. Jednání zahájil a podle uvedeného programu řídil vedoucí týmu Ing. […] »

Ing. Mátl: Čeká nás rok velkých investic

Vážení čtenáři,je mi ctí, že se na vás mohu obrátit z pozice generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) v tak složité době, jakou právě v České republice prožíváme v souvislosti s pandemií COVID-19. Předně musím uvést, že jsem pyšný na náš obor dopravního stavitelství, neboť v době, kdy se v České republice skoro zastavil život, realizace dopravních staveb pokračovala prakticky bez přerušení […] »

Věstník 6/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. června 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; (idt ISO 8504-1:2019); vydání: červen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »

Zpráva z jednání EAPA TF Fumes

Jednání pracovní skupiny EAPA „Výpary při výrobě a pokládce asfaltových směsí“ (TF Fumes) proběhlo dne 17. 4. 2020 formou videokonference. Jednání se zúčastnilo šest jejích členů, ostatní členové se jednání nemohli zúčastnit. Členové TF Fumes shromáždili a sdíleli dokumenty k dané problematice. Jednalo se například o článek z roku 2010 o podrobném porovnání mezi americkou a německou […] »

Věstník 5/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. května 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; (idt ISO 13076:2019); vydání: květen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; vydání: únor 2013 ČSN EN ISO 2808 […] »

Vývoj spotřeby asfaltových směsí v Evropě

EAPA zveřejnila čísla za rok 2018 Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 […] »