Logo Logo

Opatření a činnost Sdružení pro výstavbu silnic s ohledem na nouzový stav

Vážení čtenáři zpravodaje SILNICE MOSTY, podařilo se nám dokončit vydání časopisu, přes potíže, které nám všem přináší situace spojená s šířící se nákazou koronavirem. Poskytujeme služby členským organizacím Sdružení pro výstavbu silnic, jejichž činnost je samozřejmě ochromena stejně jako další odvětví. Snažíme se proto jednat se státními orgány, především s investorskými organizacemi, aby byl nastaven, pokud je […] »

Věstník 3/2020

ročník 2020_zveřejněno 6. března 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: březen 2020S účinností od 2020-09-30 se zrušuje ČSN EN 12966 (73 7033) Svislé dopravní značky − Proměnné dopravní značky; vydání: srpen 2015Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12966+A1 (73 7033) Svislé dopravní značky − […] »

Počet dopravních nehod stoupá

TZ ŘSD ČR Počet dopravních nehod, ke kterým došlo při práci na dálnici za provozu, v posledních letech opět stoupá. V rámci sledovaného období posledních 8 let byl loňský rok vůbec nejhorší. Ředitelství silnic a dálnic představuje kompletní zprávu, která se zabývá dopravními nehodami při práci na dálnici za provozu na úsecích udržovaných prostřednictvím vlastních […] »

Informace o nových pracovních skupinách EAPA

Na podzimních zasedáních EAPA bylo dohodnuto, že budou založeny nové pracovní skupiny, které se budou zabývat aktuálními otázkami výroby asfaltových směsí a realizace asfaltových vozovek. Úkolem těchto pracovních skupin (Task Forces − TF) bude shromažďovat a vyměňovat si informace, poskytovat fórum pro diskuzi, sledovat novou legislativu a připravovat interní poziční zprávy a informace určené ke zveřejnění mimo EAPA. […] »

Použití nanočástic u oprav trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

Tato nová technologie oprav trhlin na asfaltových vozovkách byla vyvinuta ve švýcarském výzkumném ústavu EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs und Forschungsanstalt) v Dübendorfu. Metoda umožňuje opravu zkřehlé, zestárlé asfaltové směsi. Inspirací při vývoji nové metody byla pro řešitele (Etienne Jeoffroy) metoda používaná při léčbě nádorových onemocnění. Trvalý nárůst těžké nákladní dopravy a probíhající klimatické změny zvyšují namáhání vozovek nad únosnou míru. […] »

Výstavba dálnice „D3 O3O9/I Bošilec-Ševětín”

Hlavním cílem projektu byla výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby byla společnost firem Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a Doprastav, a.s. Význam stavby dálnice D3 Trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii směrem do Řecka. […] »

Hluk od dopravy a nové druhy směsí do obrusné vrstvy – poznatky z Francie

Kvalita ovzduší a hluk od dopravy jsou jedny z aktuálních témat, která jsou předmětem odborných článků a diskuzí. Měření hluku od dopravy, hlukových map, vlivu hluku na zdraví a inovační technologie asfaltových směsí pro městský provoz jsou tématem tohoto příspěvku. V článku jsou shrnuty informace o výsledcích měření hluku od dopravy francouzských autorů [1], které jsou doplněny údaji o měření vývoje hluku na několika vozovkách v pařížské oblasti, […] »

Věstník 1/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. ledna 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10007 (01 0334) Management kvality − Směrnice pro management konfigurace; vydání: leden 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10007 (01 0334) Systémy managementu jakosti − Směrnice managementu konfigurace; vydání: říjen 2004 ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie − Plastové a pryžové […] »

Sdružení pro výstavbu silnic má staronové předsednictvo

Vážení čtenáři, vážení kolegové, rád bych se s Vámi podělil o informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za posledního období a také krátce představil naše cíle v roce nadcházejícím. Předně bych všem chtěl popřát úspěšný vstup do nového roku, ať se Vám daří vše podle Vašich představ. Doufám, že i my budeme moci přispět i nadále k zajištění prosperity překrásného a nesmírně důležitého stavebního odvětví, […] »

Informace ze 108. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné. Ing. Petr Svoboda informoval, že společnost Delta bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ projevila zájem vstoupit do Sdružení a splnila všechny předpoklady a formální náležitosti, aby se mohla stát řádným […] »