Logo Logo

Systém hospodaření s vozovkou na ŘSD – klíč k efektivní správě silnic a dálnic

Silnice mosty 2024, 2, 13–18 Ing. Eva Hrušková, Ředitelství silnice a dálnic, s. p. Systém hospodaření s vozovkou na ŘSD – klíč k efektivní správě silnic a dálnic Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD s. p.) nese zodpovědnost za rozsáhlou síť silnic a dálnic, která tvoří páteř dopravního systému země. Aby ŘSD mohlo efektivně plnit svůj […] »

Rekonstrukce vozovky na mostě u Millau ve Francii

Silnice mosty 2024, 2, 19–24 Ing. Jiří Fiedler Asfaltové vozovky na ocelových mostech jsou vystaveny většímu namáhání než na pozemních komunikacích. Jejich správný návrh a realizace jsou obtížným úkolem. Most u Millau je mimořádným inženýrským dílem, proto jsou informace o návrhu vozovky na tomto mostě, chování vozovky během provozu a její rekonstrukce po 18 letech […] »

Využívání R-materiálů při výrobě modifikovaných asfaltových směsí v návaznosti na revizi normy ČSN 73 6121 v roce 2023 Část 1 – laboratorní výsledky

Silnice mosty 2024, 2, 25–30 Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o.Ing. Petr Bureš, VIALAB CZ s.r.o. V roce 2023 proběhla revize ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Byly navrženy četné změny, přičemž jedna z nejzásadnějších se týkala možnosti zvýšení dávkování R-materiálů v asfaltových modifikovaných směsích typu […] »

Revize TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací

Silnice mosty 2024, 2, 31–35 doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Technické podmínky 210 stanovují principy pro využití recyklovaných materiálů z druhotných surovin, jako jsou vybourané stavební hmoty a stavební demoliční odpady do zemního tělesa, včetně podloží vozovek a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch (PK). V […] »

Rizika a problémy při používání alternativních materiálů v zemních pracích

Silnice mosty 2024, 2, 36–43 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D., SG Geotechnika a.s. Používání alternativních materiálů je nezbytnou součástí aktivního přístupu k ochraně životního prostředí, snižování emisí a redukci uhlíkové stopy. Pomineme-li problémy kontaminace, pak na používání alternativních materiálů v zemních pracích mají vliv potenciální objemové změny vyplývající z přítomnosti volného CaO, volného MgO nebo […] »

Informace ze zprávy EAPA – dekarbonizace v oboru asfaltových vozovek

V rámci komise EAPA pro zdraví a bezpečnost práce (HSE) pracuje od roku 2023 pracovní skupina (Task Force) „TF Decarbonisation“. Na jednání HSE v březnu 2024 předložila tato TF první verzi zprávy o cestě ke klimatické neutralitě v oboru asfaltových vozovek nazvanou „Towards Net Zero, The Decarbonisation Roadmap of the Asphalt Industry“. Tato zpráva byla poté doplněna a […] »

Obsah čísla 2/2024

Úvodní slovo Aktuality Z činnosti Sdružení Informace ze 126. zasedání správní rady Sdružení Tým pro projektování a přípravu staveb Tým pro legislativu Tým pro asfaltové technologie za horka Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy Odborné akce a informace Systém hospodařeni s vozovkou na ŘSD – klič k efektivní správěsilnic a dálnic Rekonstrukce vozovky na […] »

Digitalizace – tentokrát už vážně

Silnice mosty 2024, 2, 1 Ing. Petr Svobodajednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři, rok 2024 by měl být rokem, kdy se začne využívat řada nástrojů spojených s digitalizací. Především by měl vstoupit v souvislosti s novým stavebním zákonem do praxe Portál stavebníka. Jeho spuštění je očekáváno na jedné straně s určitými nadějemi, že se stane zlomovým nástrojem a poměrně […] »

ČSN 73 6121:2019 – konec platnosti

Od 30. června 2024 je ukončena platnost ČSN 73 6121:2019 Stavbavozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody.Od 1. července 2024 platí pouze revidovaná ČSN 73 6121 vydanáv roce 2023. »

Informace ze 126. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 12. 6. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal účastníky a oznámil účast hostů. Pozvání přijala vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica. Ing. Laušman informoval o uskutečněných jednáních se státní správou a s […] »