Logo Logo

Věstník 8/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. srpna 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu; vydání: srpen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi; vyhlášena: červen […] »

Vývoj recyklovaného pryžového prachu pro modifikaci asfaltových směsí

Silnice mosty 2022, 2, 23–26, Ing. Václav Valentin V oblasti výroby asfaltových směsí modifikovaných pryží dosud převládá v Německu tzv. suchý proces, kdy je přidáván připravený pryžový výrobek do asfaltové směsi v průběhu procesu míchání na obalovně. Na trhu existuje řada výrobků od aditivované pryžové moučky, přes pryžový granulát až po pelety, které mohou v závislosti na způsobu zpracování […] »

Jak moc nám budou chybět zdroje

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři,již před válkou na Ukrajině byla hodně diskutována problematika chybějících zdrojů. V souvislosti s výstavbou pozemních komunikací se pak jednalo nejvíce o nedostatek zdrojů lidských, do veřejného prostoru se nám podařilo také dostat informaci, že nám začíná docházet rovněž kamenivo. Válka na Ukrajině pak přinesla diskuze o dalších zdrojích, a to oceli, […] »

Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn

Silnice mosty 2022, 2, 20–22, Martin Pečínka, EUROVIA CS, a.s. Na sklonku loňského roku byla uvedena do provozu unikátní stavba mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn. Stavba svým pojetím a rozsahem neodpovídala klasické liniové silniční stavbě a její realizace probíhala za velmi náročných prostorových a provozních podmínek v údolí Rádelského mlýna. Rozsah stavby byl zajímavý především s odhledem na její vertikální členitost. […] »

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 – Výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování

Silnice mosty 2022, 2, 13–15, doc. Dr. Ing. Michal Varaus, VUT v Brně V následujícím souhrnu sekce „Výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování“ jsou vybrány nejzajímavější příspěvky jak z oblasti technologické, tak parametricko-záznamové ve vztahu ke stavu povrchu vozovek. Pro technology je jistě zajímavý článek o pozitivním vlivu vápenného hydrátu na spojení vrstev, mechanická kontrola kvality R-materiálu zatěžováním v gyrátoru […] »

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 – výkonnost pojiv a jejich zkoušení

Silnice mosty 2022, 2, 16–19, doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o. V červnu 2021 se uskutečnil sedmý E&E kongres, který proběhl z důvodu platnosti opatření proti šíření nemoci COVID-19 virtuálně. Jedním z témat kongresu byla Výkonnost asfaltových pojiv a jejich zkoušení. Tento článek shrnuje informace z šesti příspěvků, které byly vybrány […] »

ROAD FEST

Silnice mosty 2022, 2, 12 Po covidové pauze se Sdružení pro výstavbu silnic podařilo opět uspořádat dva RoadFesty. První se uskutečnil na den dětí v Liberci a druhý se konal spolu s oslavami 125 let VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. RoadFest je zážitkový den pro děti, kde členské firmy Sdružení, ale i jiné instituce představují dětem formou zážitků […] »

Věstník 7/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. července 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN P ISO 6707-3 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb*); vydání: červenec 2022 ČSN P ISO 6707-4 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 4: Termíny pro facility management*); vydání: červenec 2022 ČSN EN […] »

TP 170 připraveny k vydání

Na konci června 2022 byla ŘSD ČR odevzdána revidovaná verze TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Při revizi došlo zejména k úpravě postupů pro stanovení dopravního zatížení a návrhových parametrů podloží. Byla také upravena struktura textu tak, aby byly informace podávány uceleně, stručně a v logickém pořadí. »

Použití směsí kameniv s různou ohladitelností do asfaltových směsí pro obrusné vrstvy

Silnice mosty 2022, 2, 34–40 Ing. Pavla Nekulová, Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníLeoš Nekula, Měření PVVIng. Jiří Kašpar, Ing. Petr Bureš, Ing. Jakub Šedina, Ing. Michal Sýkora, EUROVIA CS, a.s. Článek popisuje závěry projektu TH02030194, který se zabýval použitím směsí kameniv s vysokou a nízkou ohladitelností do asfaltových směsí při zachování životnosti protismykových vlastností […] »