Logo Logo

Věstník 5/2023

ročník 2023_zveřejněno 5. května 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena; Vydání: Květen 2023 ČSN 73 6148 Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka; Vydání: Květen 2023 ČSN EN 12697-15 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci; Vydání: Květen 2023Jejím […] »

Věstník 4/2023

ročník 2023_zveřejněno 7. dubna 2023 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 35/23Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »

Informace ze 121. zasedání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 22. 3. 2023 v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica, generálního ředitele ŘSD ČR zastoupil ředitel úseku výstavby ŘSD ČR […] »

Sky Bridge 721 – nejdelší visutý most pro pěší

Silnice mosty 2023, 1, 15–18 Ing. Václav Röder, Ph.D., TAROS NOVA a.s. Nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721 byl otevřen v květnu 2022, navzdory všem pověrám, v pátek 13. I přes své rekordní rozpětí 721 m je stavba velmi stabilní a bezpečná. Nachází se v české obci Dolní Morava v horské oblasti Králického Sněžníku v nadmořské výšce přibližně […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 3. – Návrh vozovky výběrem z katalogu, návrh a posouzení vozovky výpočtem

Silnice mosty 2023, 1, 26–27 Ing. Jan Zajíček Obsah tohoto článku navazuje na předchozí Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení a Část 2. – Vstupní údaje, uveřejněné v minulých vydáních zpravodaje Silnice mosty. Úvod Technicky správný a ekonomický návrh konstrukce vozovky je základní podmínkou pro její spolehlivé fungování. Znakem poddimenzované vozovky je její předčasné porušování, na druhé […] »

Zpráva z jednání EAPA a EUROBITUME (leden 2023)

Společné jednání EAPA a EUROBITUME se uskutečnilo 17. ledna 2023 a probíhalo on-line. Přihlášeno bylo celkem 46 osob z obou organizací. Recenze E&E Event 2022 S. McKelvey z EUROBITUME sdělila, že získaná zpětná vazba od účastníků bude teprve analyzována. Dotazníková akce byla již uzavřena, ale členové mohou stále posílat e-maily na sekretariáty EAPA/EB. Celkově byl výstavní a […] »

Budeme stavět odolnější vozovky?

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři, náš obor stále prochází, tak jako další průmyslová odvětví, zatěžkávací zkouškou. Rozpočty staveb zatěžuje enormní zvýšení cen stavebních materiálů a energií. Metodika ke kompenzaci zvýšených nákladů na probíhajících stavbách, na jejímž připomínkování se Sdružení pro výstavbu silnic významně podílelo, pokryje jen velmi malou část nárůstu cen […] »

Věstník 3/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. března 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; Vydání: březen 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody; Vydání: únor 2019 ZMĚNY ČSN ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí; Vydání: leden […] »

Modifikace asfaltu pryží

Výroba a dávkování: suchý proces/suchý proces, mokrý proces/mokrý proces, mokrý a suchý proces. Kdo se v tom ještě vyzná? Pojmy z oblasti modifikace asfaltu pryží nejsou mnohdy správně používány. Ačkoli je modifikace pryží již téměř součást „asfaltové historie“, není stále k dispozici jednotný a přehledný seznam užívaných pojmů, které jsou zakotveny jak v technických předpisech, tak i v hlavách uživatelů. Stejně tak chybí i vysvětlení […] »

Věstník 2/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. února 2023 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda; EN 14487-1:2022; platí od 2023-03-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda; vydání: srpen 2006 ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ […] »