Logo Logo

Čeká nás rok velkých investic

Vážení čtenáři,je mi ctí, že se na vás mohu obrátit z pozice generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) v tak složité době, jakou právě v České republice prožíváme v souvislosti s pandemií COVID-19. Předně musím uvést, že jsem pyšný na náš obor dopravního stavitelství, neboť v době, kdy se v České republice skoro zastavil život, realizace dopravních staveb pokračovala prakticky bez přerušení […] »

Věstník 6/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. června 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; (idt ISO 8504-1:2019); vydání: červen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »

Zpráva z jednání EAPA TF Fumes

Jednání pracovní skupiny EAPA „Výpary při výrobě a pokládce asfaltových směsí“ (TF Fumes) proběhlo dne 17. 4. 2020 formou videokonference. Jednání se zúčastnilo šest jejích členů, ostatní členové se jednání nemohli zúčastnit. Členové TF Fumes shromáždili a sdíleli dokumenty k dané problematice. Jednalo se například o článek z roku 2010 o podrobném porovnání mezi americkou a německou […] »

Věstník 5/2020

ročník 2020_zveřejněno 7. května 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; (idt ISO 13076:2019); vydání: květen 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; vydání: únor 2013 ČSN EN ISO 2808 […] »

Vývoj spotřeby asfaltových směsí v Evropě

EAPA zveřejnila čísla za rok 2018 Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 […] »

XX. konference Deutsche Asphalttage 2020, Berchtesgaden

Ve dnech 12. až 14. února 2020 proběhla v bavorském Berchtesgadenu konference s názvem Německé dny asfaltových technologií 2020 (Deutsche Asphalttage 2020). Konference se v tomto alpském středisku koná tradičně každé dva roky a pořádá ji Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV). Stejně jako v minulých ročnících byl program konference složen ze tří částí, které […] »

Druhé zařízení na zpracování dehtu

Na podzim letošního roku uvede společnost REKO Rotterdam do provozu své druhé zařízení na zpracování odpadu s obsahem dehtu. Zařízení umožní zpracovat až 1,8 mil. tun odpadů/rok. V mnoha zemích jsou materiály s obsahem dehtu skladovány nebo termicky ošetřeny, aby došlo k eliminaci polyaromatických uhlovodíků, které vyvolávají rakovinotvorná bujení. Bohužel ale většinou neexistují vhodná zařízení na zpracování těchto kontaminovaných […] »

Nový asfaltový povrch závodního okruhu Silverstone

I když není jasné, jakým způsobem proběhne letošní sezona závodů formule 1, na závodním okruhu v Silverstone /GB byl v říjnu 2019 proveden nový asfaltový povrch. Pro realizaci obdobných projektů je zpravidla k dispozici velmi krátký čas, a proto musí realizační týmy použít skutečně moderní technologie i postupy pro provedení prací. V tomto případě se nejednalo ale pouze o […] »

Informace z jednání TC EAPA (březen 2020)

Jednání TC EAPA se uskutečnilo formou videokonference. Byla podána zpráva o jednání vybraných členů TC a HSE EAPA s Eurobitume, které se konalo v prosinci 2019. Bylo dohodnuto, že tato společná jednání s Eurobitume se budou konat jednou ročně. Na jednání se diskutovalo se o dokumentu Asphalt in Figures vydaném EAPA. Bylo konstatováno, že využití nízkoteplotních směsí […] »