Logo Logo

Věstník 2/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. února 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; vydání: únor 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; vyhlášena: leden […] »

Věstník 1/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. ledna 2021 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů; EN 933-2:2020; platí od 2021-02-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – […] »

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

Norma byla vydána v prosinci a nabyla účinnosti k 1. 1. 2021. Reaguje na vyhlášku č. 130/2019, o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Norma a souvisí s ČSN EN 13108-8 ed. 2 a z hlediska národních požadavků upřesňuje a doplňuje touto normou stanovené podmínky. Konkrétně specifikuje požadavky na […] »

Společnost NYNAS úspěšně dokončila reorganizaci

(Informace z okolních zemí) Na základě dohody věřitelů, kterou byl přijat návrh na vyrovnání, rozhodl Městský soud v Södertörn, že tímto krokem je ukončena reorganizace společnosti NYNAS. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 21. prosince loňského roku a společnost NYNAS tak není dále limitována reorganizačními opatřeními. Předseda správní rady a prezident společnost pan Bo Askvik toto rozhodnutí přivítal s tím, […] »

Zpráva o webináři k analýze životního cyklu

Problematice udržitelnosti a analýze životního cyklu se v poslední době v Evropě věnuje zvýšená pozornost. EAPA se proto rozhodla uspořádat ve dnech 16. 12. 2020 a 17. 12. 2020 on-line seminář k udržitelnosti, zaměřený na asfaltové vozovky. Informace ze semináře jsou v této zprávě doplněny dalšími souvisejícími údaji. Na semináři bylo přihlášeno okolo 400 účastníků ze všech 5 světadílů. K jednotlivým prezentacím byly […] »

Letošní rok byl zkouškou pro silniční stavitelství

Končící rok 2020 přinesl silničním stavebním firmám, které se pohybují na českém trhu v segmentu dopravního stavitelství, mnoho nových situací. Počáteční optimismus z relativního dostatku stavebních zakázek i finančních prostředků na jejich realizaci však trval jen do března, kdy pandemie COVID-19 ochromila život v celé republice, dopravní stavitelství nevyjímaje. Firmy se na stavbách musely vyrovnat […] »

Věstník 12/2020

ročník 2020_zveřejněno 8. prosince 2020 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy; (idt ISO/IEC 17000:2020); vydání: prosinec 2020Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO/IEC 17000 (01 0106) Posuzování shody – Slovník a základní principy; vydání: březen 2005 ČSN EN ISO 80000-4 (01 1300) Veličiny a jednotky – […] »

Tým pro legislativu

Dne 15. prosince 2020 se formou videokonference ze sekretariátu Sdružení pro výstavbu silnic uskutečnila již 38. porada týmu pro legislativu. K jednání týmu se připojilo prostřednictvím MS Teams 16 osob z řad členů týmu a hostů. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Marie Vebrová a přivítala členy týmu a hosty, JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, ředitele odboru práva […] »

Informace ze 112. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 9. 12. 2020 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech a zároveň bylo přenášeno on-line prostřednictvím MS Teams. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady. Ing. Svoboda stručně shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Upozornil na materiál Zaměření činnosti SVS v roce 2021, ve […] »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 10. prosince 2020 proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams 52. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Poradu zahájil vedoucí týmu č. 7, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., který přivítal přítomné a předal slovo tajemníkovi týmu, Ing. Davidu Matouškovi, aby seznámil přítomné s organizačními pokyny a programem jednání. Poté tajemník týmu informoval o závěrech z 51. porady týmu a jejich plnění. Závěry bylo celkem […] »