Logo Logo

Věstník 8/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. srpna 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 16140 (72 1190) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; vydání: srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16140 (72 1190) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; vyhlášena: červenec 2019 ČSN […] »

Tým pro legislativu

Dne 11. června 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnilo 36. zasedání týmu pro legislativu. Elektronizace stavebnictví, Národní elektronický nástroj Ing. Jan Ségl, vedoucí oddělení NEN Ministerstva pro místní rozvoj zopakoval, že od 1. 7. 2018 je povinnost využívat Národní elektronický nástroj (NEN). Od tohoto termínu byl zaznamenán velký zájem dodavatelů, registruje se až […] »

Informace z jednání TC EAPA (4/2019, Paříž)

V dubnu 2019 se v Pařížiuskutečnilo jednání Technické komise EAPA (TC EAPA). V úvodu setkání byla podána stručná informace o jednání a činnosti skupiny výrobců stavebních strojů v EAPA, které se konalo 1. 3. 2019 v Paříži. Aktivita této skupiny v posledním období poklesla, ale bylo dohodnuto v její činnosti zatím pokračovat. Skupina se zabývala harmonizací komunikačních protokolů mezi stroji. […] »

V Linci realizují velké dálniční stavby

V koridoru silnice E55 (Praha–Linec) se v samotném Linci v letech 2015–2031 proinvestuje neskutečných 22 mld. Kč, tj. průměrně 1,3 mld. Kč ročně po dobu 17 let. Přitom má Linec v současnosti 204 000 obyvatel a dálniční napojení již od 70. let. Dopravní plánování v Linci bylo vždy na špičce Rakouska. »

K propojení české a rakouské dálniční sítě zbývá na tahu D3–S10 do roku 2024 zprovoznit 77 km

Většina článků na téma dálnice D3 se zaměřuje na samotnou dálnici D3, případně na její středočeskou či jihočeskou část. Tento příspěvek je zaměřen na komplexní popis propojení české a rakouské dálniční sítě na tahu mezinárodni silnice E55, tj. v trase jihočeské dálnice D3 a rakouské rychlostní silnice S10. »

Asfalty – bezpečné zacházení, nebezpečí a rizika!

Asfalt je bezpečná látka, jež v horkém stavu představuje nebezpečný materiál, který může při nesprávném zacházení způsobit těžké popáleniny. Proto je třeba klást důraz na co nejúčinnější bezpečnostní a ochranná opatření a informovat o rizicích a nebezpečí »

Jak může údržba silnic přispět ke snížení úmrtnosti

Silnice se podílí významnou měrou na vzniku a následcích dopravních nehod. V tomto příspěvku se pokusíme shrnout hlavní aspekty, kde může kvalitní cílená údržba, rekonstrukce a modernizace přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a tím k poklesu počtu dopravních nehod a jejich nejzávažnějších »

Využití digitálních asistentů v silničním stavitelství

Společnost Wolff & Müller využila při rekonstrukci krytu vozovky na dálnici A 81 nové postupy: snímky pořízené drony, 3D-řízení a operační systém reálného času. Od počátku října až do konce roku 2018 rekonstruovala společnost »

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Umělé kamenivo pro stavby pozemních komunikací

Příspěvek popisuje umělé kamenivo vyráběné recyklací vzduchem chlazené vysokopecní strusky z kladenské haldy Koněv. Takto vyráběné umělé kamenivo splňuje všechny požadavky na kamenivo určené pro použití v inženýrských a silničních stavbách podle ČSN EN 13242+A1 »