Logo Logo

Věstník 1/2023

ročník 2023_zveřejněno 6. ledna 2023 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 12850 (65 7049) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí; vydání: leden 2023Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12850 (65 7049) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí; vydání: srpen 2009 ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních […] »

ŘSD ČR spustilo portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby

Webový portál informuje veřejnost o aktuálně prováděné zimní údržbě, zobrazuje polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy. Na mapě České republiky jsou vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Trasy jsou barevně rozlišeny podle časového intervalu, který proběhl od posledního ošetření komunikace. Silnice, která není […] »

Kolik CO2 vzniká při stavbě asfaltové vozovky?

V rámci své bakalářské práce řešil pan René Gruszka na vysoké škole v Münster/DE matrici pro výpočet emisí CO2, které vznikají při výstavbě asfaltové vozovky. V rámci této práce vznikl procesní model, který zahrnuje jednotlivé procesy od získání surovin až po pokládku asfaltové směsi na stavbě vč. jednotlivých přepravních tras. Vypracovaný model však nezahrnuje následné fáze po pokládce […] »

Vývoj nového materiálu pre podkladové vrstvy vozoviek v TPA Slovensko

Silnice mosty 2022, 4, 27–31 Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka,TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební V článku je predstavená podkladová vrstva vozoviek vyvinutá v TPA Slovensko, ktorá svojimi návrhovými parametrami vypĺňa medzeru medzi stmelenými a nestmelenými podkladovými vrstvami. Je opísaný vývoj […] »

Oprava stavebně–technologické části tunelu Hřebeč

Silnice mosty 2022, 4, 17–22 Ing. Miroslav Ritnošik, Doprastav a.s. V loňském roce byla realizována kompletní rekonstrukce tunelu Hřebeč, který leží na silnici I/35. Jedná se o první významnější opravu tunelu od roku 1997 a její životnost je naplánována na 30 až 40 let. Zásadním způsobem bylo zlepšeno jeho technické vybavení, a tím i bezpečnost tunelu, která je na evropské špičce. Historie […] »

Studie dostupnosti kameniva pro plánované stavby dálnic a silnic I. třídy a železniční infrastruktury

Silnice mosty 2022, 4, 35–42 Ing. Pavel Fiala, Těžební unieIng. Josef Godany, Česká geologická služba Koncem roku 2021 oslovil Úsek kontroly a kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR Těžební unii s požadavkem, zda by bylo možno pomoci při zajištění nedostatkových surovin pro plánované stavby. Pod vedením zástupců Těžební unie byl utvořen pracovní tým z České geologické služby a Sdružení pro […] »

Silnice mosty 2022, 4, 23–26 Ing. Václav Valentin Ve dnech 19.–21. července 2022 se konala 59. Petersenova vědecká asfaltová konference, kterou pořádal Western Research Institut. Toto výzkumné a vývojové pracoviště má sídlo v Laramie (Wyoming) a jeho činnost je uznávána nejen v USA, ale i v jiných zemích včetně Evropy. Institut se věnuje výzkumu a vývoji asfaltových pojiv a jejich aplikací, ale také […] »

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Část 2. – Vstupní údaje

Silnice mosty 2022, 4, 43–46 Ing. Jan Zajíček Článek navazuje na příspěvek Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení, který byl uveřejněn ve zpravodaji Silnice mosty č. 3/2022. Úvod Záměrem úvodní části TP 170 je uvést čtenáře jednoduchým a srozumitelným způsobem do problematiky navrhování vozovek a tak jej co nejlépe […] »

„Bez nerostu nevyrostu“ aneb vytvořme společně vhodnější podmínky pro těžební průmysl

Ing. Petr Fiala, předseda představenstva Těžební unie Vážení čtenáři, velmi si vážím příležitosti, abych pár slovy na úvod aktuálního čísla časopisu SILNICE MOSTY vyjádřil svoje postřehy k současné situaci na trhu s kamenivem. Dovolte mi v rámci tohoto úvodníku shrnout, co v odborných kruzích zaznívá z mnoha stran, dotýká se každého z těžebního i stavebního oboru, a dále Vás stručně informovat, jaké kroky […] »

Uvádění kameniva na trh – harmonizované produkty

Silnice mosty 2022, 4, 32–34 Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha, s.p. Kamenivo vždy představovalo důležitý stavební materiál nebo významnou komponentu pro řadu druhů stavebních produktů. Použití kameniva je dnes převážně dáno strukturou dosavadních předmětových norem, které procházejí různými fázemi vývoje jejich dlouhodobě a složitě připravovaných revizí. Kamenivo vždy představovalo důležitý stavební materiál nebo významnou komponentu pro […] »