Logo Logo

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Třicáté sedmé jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 29. 11. 2018 pod záštitou společnosti EUROVIA CS, a.s. »

Věstník 1/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. ledna 2019 ÚNMZ »

Alternativní možnosti snižování emisí CO2 v oblasti silniční dopravy a silničního hospodářství

Řada vědeckých studií dokladuje výrazný podíl činnosti člověka na klimatických změnách, kterých jsme reálnými svědky. Jedním z faktorů, který k růstu průměrné teploty přispívá, je rostoucí množství emisí CO2, k nimž dochází i v důsledku průmyslové činnosti lidstva. »

Praha bude hostit Světovy silniční kongres 2023

Kandidatura České silniční společnosti uspěla na plenárním zasedání PIARC v Jokohamě v říjnu 2018. »

Co momentálně nejvíce trápí dopravní stavitelství

Sdružení pro výstavbu silnic je zájmové odborné sdružení, jehož hlavním cílem je, aby mohly být realizovány dopravní stavby způsobem, který bude přinášet profit nejen všem, kteří se na samotné přípravě staveb, jejich realizaci a údržbě podílejí, ale samozřejmě především uživatelům staveb. »

Obsah čísla 4/2018

  »

Věstník 12/2018

ročník 2018_zveřejněno 9. prosince 2018 ÚNMZ »

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 5. listopadu 2018 se uskutečnila v sídle společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 13. porada týmu pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic (dále jen „Sdružení“). »

Zpráva z jednání TC EAPA (10/2018, Brusel)

Jednání zahájil Egbert Beuving, který podal krátkou informaci o současné situaci s přijímáním evropských norem pro asfaltové směsi a asfalty v komisích CEN/TC 227/WG 1 „Asfaltové směsi“ a CEN/TC 336/WG 1 „Asfaltová pojiva“. Na jednání CEN/TC 227/WG 1 se projednávaly připomínky k několika normám řady EN 12697 jako Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu, Část 48: Spojení mezi vrstvami, Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení, Část 25: […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Třicátá šestá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 20. listopadu 2018 ve Velichovkách pod záštitou firmy STRABAG Asfalt s.r.o. »