Logo Logo

Reaktivní asfalt je na trhu již 25 let

Informace z okolních zemí Společnost VIALIT uvedla reaktivní asfalt na trh v německy mluvících zemích poprvé před 25 lety. Koncept zůstává stále stejný – zpracování za studena bez emisí, vytvrdnutí bez ředidel s podílem ca 40 % znovu obnovitelných přírodních zdrojů v pojivu. Prvním výrobkem na bázi reaktivního asfaltu byl REPHALT. Pokud ale hovoříme o reaktivním asfaltu, nehovoříme […] »

Věstník 4/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. dubna 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady; (idt ISO 13567-1:2017); vydání: duben 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – […] »

Další rejuvenátor pro využívání R-materiálu na evropském trhu

Informace z okolních zemí Společnost Sripath Technologies vyvinula, vyrábí a dodává nový rejuvenační aditiv na bázi bio olejů a polymerů využitelný pro silniční asfaltové technologie. Výrobek s názvem RELIXER, který neobsahuje žádné organické těkavé vazby, je vyráběn od roku 2015 a díky složení snižuje skleníkové emise a zlepšuje uhlíkovou stopu. Tento výrobek je úspěšně používán […] »

Použití konzervačního postřiku na A 9 u Mnichova

Informace z okolních zemí Dálnice A 9 v oblasti Mnichova se řadí mezi úseky s velmi vysokým dopravním zatížením. Frekvence dopravy dále narůstá pravidelně v době konání fotbalových zápasů týmu FC Bayern München. I z tohoto důvodu je jakýkoliv větší zásah do vozovky (frézování, pokládka asfaltové směsi apod.) spojen s řadou dopravních i bezpečnostních problémů. Proto jsou neustále hledány možnosti […] »

EAPA – Asfaltové technologie 2020 v číslech

Informace z okolních zemí EAPA vydala opět přehledy o vývoji spotřeby asfaltů a výrobě asfaltových směsí za rok 2020. Přehledy zahrnují jak údaje o stavu v 27 členských zemích EU, tak i doplněné údaje z Norska, Švýcarska Turecka a Velké Británie. Podle tohoto přehledu došlo ke snížení výroby asfaltových směsí o 3,8 % ve srovnání s rokem 2019 […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (březen 2022)

Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se ho 23 členů TC.  Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání, na základě informací při jednání a skenů obrazovky. Některé ve zprávě uvedené informace byly dohledány na internetu. Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna.Předseda TC Knut Johannsen byl […] »

Priorita Sdružení pro výstavbu silnic v roce 2022

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři,jsem rád, že mohu na stránkách zpravodaje potvrdit, že členové Sdružení pomáhají rodinám svých zaměstnanců z Ukrajiny a dalším obětem války. Pomoc je finanční, organizují zaměstnanecké sbírky, poskytuji ubytování v podnikových zařízeních, zajišťují transport z ukrajinských hranic. Zaměstnancům, kteří zůstali na Ukrajině, některé firmy dále vyplácejí mzdu. Vydržme […] »

Věstník 3/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. března 2022 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10017 (01 0336) Management kvality – Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016; vydání: březen 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO/TR 10017 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000; vydání: leden 2004 ČSN EN 17306 (65 6136) Kapalné ropné výrobky – Stanovení destilační […] »

Stavba unikátního visutého mostu v Linci je v polovině

Na budoucí rakouské dálnici A26 byla dokončena ražba 3,2 km dlouhého tunelového komplexu, který se rozkládá na obou březích dunaje v Linci. Brzy zde bude vystavěn také nový visutý most o délce 306 metrů. Most, který spojí obě části tunelového komplexu, bude světově unikátní. Řeku překlene bez podpěr, nevyužije jediný mostní pilíř. Celou konstrukci mají […] »

Věstník 2/2022

ročník 2022_zveřejněno 8. února 2022 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 21/22Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »