Logo Logo

120. jednání správní rady Sdružení – volba předsednictva

Dne 7. 12. 2022 se uskutečnilo 120. zasedání správní rady, na kterém bylo zvoleno předsednictvo Sdružení na období 2023-2025 ve složení (abecedně):Ing. Zdeněk Babka, M – SILNICE a.s.Ing. Martin Bašár, STRABAG a.s.Ing. Martin Borovka, VINCI Construction CS, a.s.Ing. Radovan Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r.o.Ing. Michal Jurka, Skanska a.s.Ing. Petr Laušman, SWIETELSKY stavební s.r.o.Ing. Josef Neuwirth, Metrostav a.s.Ing. […] »

Tým pro jakost

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta Padesáté druhé jednání týmu č. 3 pro jakost Sdružení pro výstavbu silnic se konalo 10. listopadu 2022 pod patronací SQZ, s.r.o., v Olomouci. Pro zástupce členských organizací byla možnost účasti také formou videokonference. Po kontrole závěrů z poslední porady podal Ing. Petr Svoboda informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs […] »

Jaký byl poslední rok Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Petr Laušman, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, jsem si vědom, že je ode mne téměř troufalé nějak posuzovat, hodnotit, natož bilancovat uplynulý zhruba rok, tedy období, co jsem převzal po Ing. Petru Čížkovi funkci předsedy Sdružení pro výstavbu silnic. Můj předchůdce „udělal“ ze Sdružení pro výstavbu silnic to, […] »

Tým pro kamenivo

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Dne 20. 10. 2022 se v Pluhově Žďáru uskutečnilo 72. jednání týmu pro kamenivo. Tentokrát se jednání uskutečnilo pouze v prezenční podobě. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Zuzana Sazimová a přivítala všechny přítomné a hosty týmu, kteří měli v rámci jednání příspěvek. Hostitelem jednání byla organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o. Ing. Petr Svoboda provedl kontrolu všech úkolů ze […] »

Zpráva z jednání TC EAPA (ZÁŘÍ 2022)

Jednání TC, které se konalo 29. 9. 2022, se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnilo se 24 členů TC. Zpráva je vypracována podle bodů programu jednání (některé uvedené informace byly dohledány na internetu). Po zaslání zápisu a vložení dalších souborů na web EAPA bude tato zpráva dle potřeby doplněna. Činnost pracovní skupiny EAPA pro použití R-materiálu TF […] »

Vlastnosti podkladových vrstiev vozoviek zhotovených recykláciou na mieste za studena

Silnice mosty 2022, 3, 30–33 Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček, prof. Dr. Ing. Jozef Komačka TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s.r.o Hlavným motorom recyklácie vozoviek v uplynulom období bola ekonomika.Materiál získaný z vozovky (R-materiál) je cenovo dostupný, nachádza sa priamona stavbe, nie je potrebné ťažiť a prepravovať prírodné kamenivo. S tým súvisianižšie náklady na prepravu materiálov, nižšia […] »

Příklady vyššího dávkování R-materiálů do asfaltových směsí v posledních letech ve Francii

Silnice mosty 2022, 3, 23–28 Ing. Jiří Fiedler Ve Francii byly v letech 2018 a 2019 dokončeny výzkumné projekty MURE a Biorepavation. Prokázaly, že je možné zvýšit obsah R-materiálu v asfaltových směsích a že do směsí lze používat pojiva rostlinného původu. Poznatky z těchto projektů byly již využity na několika stavbách, na nichž také byly provedeny ověřovací zkoušky funkčních vlastností. Je plánováno sledování realizovaných vozovek. […] »

Inspekce betonáren

Silnice mosty 2022, 3, 34–35 Ing. Ivo Dušek, SILMOS-Q Exkurze do historie V roce 2015 jsem se aktivně zúčastnil revize TKP 18 se snahou narovnat neakceptovatelný stav, který musely od roku 2005 podstupovat betonárny dodávající beton pro stavby ŘSD ČR. Jednalo se o situaci, kdy podle TKP 18, čl. 18.1.3.3 d) ze srpna 2005 byly nuceny podstupovat 2x ročně betonárny inspekci prováděnou […] »

Informace o neformálním setkání EAPA a EUROBITUME

V září 2022 proběhlo neformální dvouhodinové on-line setkání EAPA–EUROBITUME nazvané organizátory jako „coffee break“. Byli na něj pozváni členové TC a HSE obou sdružení.  Na setkání bylo 22 účastníků. Hlavním bodem jednání byla diskuse o trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí. Za Sdružení pro výstavbu silnic se setkání zúčastnil Ing. Fiedler, za firmu Dow Europe GmbH, která […] »

Silnice I/55 Kunovice, průtah – dopravněbezpečnostní opatření

Silnice mosty 2022, 3, 11–13 Ing. Roman Zbořil, Skanska a.s. Předmětem stavby byla rekonstrukce a částečné rozšíření silnice první třídy číslo 55 v části průtahu městem Kunovice s cílem zvýšit bezpečnost na dotčených pozemních komunikacích a posílit kapacitu silničního průtahu. Stavba byla přibližně vymezena křižovatkami se silnicemi I/50 a původní I/50H, která je nyní silnicí III. třídy. Přesný rozsah byl definován provozním […] »