Logo Logo

Věstník 5/2024

ročník 2024_zveřejněno 7. května 2024 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace; vydání: květen 2024Jejím vydáním se zrušujeČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace; vydání: prosinec 2021 EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN P CEN/TS […] »

Budování mostů do budoucnosti: Cesta NCS 4.0 k inovativnímu stavebnictví

Silnice mosty 2024, 1, 1 prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.Předseda představenstva NCS 4.0 V období, kdy inovace překračují tradiční hranice a technologie mění obličej odvětví, je stavebnictví na přední linii této transformace. Role Národního centra stavebnictví 4.0 (NCS 4.0) v této revoluci není pouze o propojování – je to o přetváření samotné podstaty, jak […] »

Experimentální poznatky z porovnání tuhosti asfaltové směsi stanovené třemi různými laboratorními metodami

Silnice mosty 2024, 1, 31–40 Ing. Majda Belhaj, ČVUT v Praze, Fakulta stavebnídoc. Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební V posledních několika letech se na ČVUT v Praze věnuje pozornost porovnání tuhosti asfaltových směsí, kterou lze v souladu s ČSN EN 12697-26 stanovit různými metodami. V ČR dosud používané metody jsou dvoubodová […] »

Prezentace a hodnocení reologických vlastností asfaltových pojiv a směsí modelem 2S2P1D

Silnice mosty 2024, 1, 31–40 Ing. Jiří Fiedler Reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí jsou velmi složité, protože závisí na teplotě, rychlosti zatěžování i na míře stárnutí pojiva. Pro jejich modelování se v literatuře používají různé postupy. V posledních letech se používá také model 2S2P1D, navržený francouzskými autory. Stanovení jeho parametrů je však složitější. Prezentace […] »

Nízkoteplotní asfaltové směsi

Silnice mosty 2024, 1, 14–20 Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o.doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., VUT v Brně V České republice se nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) aktuálně téměř nevyužívají, přestože v minulosti byla tato technologie úspěšně použita na několika významných stavbách (tunel Blanka, dálnice D5 aj.). Současný stav je přitom způsoben několika faktory. Mezi […] »

Dálnice D4 roste rekordním tempem

Silnice mosty 2024, 1, 10–13 Ing. Dalibor Cvach, DIVia stavební, člen Skupiny VINCI Construction CS Výstavba dálnice D4, prvního českého infrastrukturního PPP projektu, vstoupila do závěrečné sezóny. Na konci roku 2023 dosáhla hranice téměř 80 % stavebních prací. V prosinci 2024 bude po 44 měsících dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem dokončena. Na stavbě se podílejí společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS […] »

Ochrana pracovních míst na maďarských veřejných komunikacích

Silnice mosty 2024, 1, 44–47 Shaun Bortei-Doku, Hungarian Public Roads, Maďarsko Od roku 2000 zemřelo na silnicích 21 pracovníků Maďarské silniční správy. Přes veškeré naše úsilí v oblasti technologického rozvoje dochází téměř denně k dopravním nehodám, které ovlivňují pracovní místa na silnicích a ohrožují životy našich silničářů. Z tohoto důvodu se stalo důležitějším než kdy jindy upoutat pozornost řidičů […] »

Skladování mechanicky zpevněného kameniva

Silnice mosty 2024, 1, 41–43 Ing. Jan Zajíček Podle čl. 7.3 ČSN 73 6126-1 se čerstvě vyrobená směs MZK nesmí skladovat a musí být bez zbytečného odkladu zpracována, aby nedošlo k jejímu znečištění, segregaci a nežádoucím změnám vlhkosti. Stále častěji se však objevuje poptávka po možnosti směs MZK ukládat do zásoby na skládku. Článek se zabývá praktickým ověřením, zda je […] »

Seminář EAPA o údržbě silnic

EAPA uspořádala ve spolupráci se španělským sdružením pro asfaltové vozovky ASEFMA dne 4. 4. 2024 ve své kanceláři v Bruselu on-line seminář s názvem Evropské fórum silniční údržby (European Road Maintenance Forum (ERMF) Workshop), který byl součástí akcí pořádaných k mezinárodnímu dni údržby (International Road Maintenance Day – IRMD). Po úvodním slovu Carstena Karchera z EAPA byly 2 příspěvky ze Španělska. […] »

Informace ze 125. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 27. 3. 2024 se uskutečnilo v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů SR. Pozvání přijali vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy Ing. Lenka Hamplová, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl. Ing. […] »