Logo Logo

Věstník 1/2022

ročník 2021_zveřejněno 7. ledna 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; vydání: leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem; vydání: červen 2013 ČSN […] »

Dočkáme se fixního rozpočtu na výstavbu dopravní infrastruktury na víceleté období?

Ing. Petr Svobodajednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři časopisu Silnice mosty,v rámci diskuzí na konferencích a z prohlášení členů nově vznikající vlády jsme zaznamenali informace vesměs již obsažené v programu koalice Spolu, která se ke kapitole dopravní infrastruktury vyjadřuje pod heslem „Rozjedeme chytřejší dopravu“. Mezi čtyřmi nejvyššími prioritami této kapitoly koalice Spolu, jejíž kandidát by měl být v pozici ministra dopravy, pak […] »

Věstník 12/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. prosince 2021 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy*); vydání: prosinec 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 10845-1 (73 0090) Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy; vydání: září 2011 ČSN ISO 10845-2 (73 0090) Stavební zakázky – Část 2: Formátování […] »

Poznámka k probíhajícím změnám na asfaltovém trhu

Dopad agendy IMO 2020, pandemie COVID-19, otázky uhlíkové neutrality a uzavírání zastaralých rafinerií zvyšují výhody odbornosti a specializace při výrobě asfaltu. Zásadní otázkou ale zůstává, kdo bude asfalt vyrábět v budoucnosti? Od 01. ledna 2020 snížila mezinárodní námořní asociace IMO limit emisí SO2 v palivu pro námořní lodě (těžký topný olej – bunkrové palivo) z 3,5 % na […] »

ŘSD ČR je na zimní údržbu připraveno

Sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy byla zahájena začátkem listopadu a během letošní zimy se do ní zapojí 648 řidičů a 122 dispečerů. Další kapacity jsou v pohotovosti u dodavatelských firem. ŘSD ČR zajistí průjezdnost více než 1 050 kilometrů dálnic na území ČR, zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. […] »

Vláda schválila kompenzace pro podnikatele v souvislosti s COVID-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu spustí dotační programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Obnovení podpory pro podnikatele v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací schválila vláda. Má za cíl pomoci firmám a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) překlenout obtížné období, kdy kvůli covidu-19 musí dojít k omezení obchodu a služeb. Podpora v rámci COVID – […] »

Věstník 11/2021

ročník 2021_zveřejněno 8. listopadu 2021 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 120/21 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvío určených normáchÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se […] »

Informace ze 115. jednání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 20. 9. 2021 v Nadaci ABF v Praze. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica a generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl. Ing. Laušman […] »

Možnosti hodnocení vlastností nízkoteplotních asfaltových pojiv

Silnice mosty 2021, 3, 33-39 Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavebníIng. Tomáš Koudelka, Ph.D., Eurovia CS, a.s. Norma ČSN 65 7222-3 specifikuje požadavky na speciální polymerem modifikované asfalty, mezi které se počítají zejména pojiva s přísadami pro zlepšení zpracovatelnosti asfaltových směsí vyráběných nebo hutněných při snížených pracovních teplotách. Cílem článku je ověřit možnosti aplikace některých […] »

Měření chování vozovek za provozu ve Francii

Silnice mosty 2021, 3, 29-32 Ing. Jiří Fiedler Sledování chování vozovek za provozu umožňuje ověřovat některé předpoklady používané při navrhování vozovek, pomáhá plánovat jejich údržbu a rekonstrukce. Diagnostické metody jako rázové zkoušky FWD je možné použít pro posouzení stavu vozovky v konkrétní situaci. Kontinuální sledování napětí a přetvoření ve vrstvách vozovky pomocí snímačů ale poskytne komplexnější představu. Měření chování vozovek […] »