Logo Logo

Obsah čísla 2/2019

 »

Věstník 6/2019

ročník 2019_zveřejněno 7. června 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN ISO 10006 (01 0333) Management kvality − Směrnice pro management kvality v projektech; vydání: červen 2019 Jejím vydáním se zrušuje »

Věstník 4/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. dubna 2019 ÚNMZ OZNÁMENÍ č. 34/19 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o určených normách Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje »

Věstník 3/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. března 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 13880-10 (73 6182) Zálivky za horka − Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování; vydání: březen 2019 »

Obsah čísla 1/2019

 »

Tunel Norðfjörður

Tunelování je relativně nedávný trend islandské silniční infrastruktury. První tunel byl dokončen teprve v roce 1967 a pomohl městu Siglufjörður od úplné izolace od okolního světa v zimním období. Dalším otevřeným tunelem byl v roce 1977 tunel Oddsskarð, který byl nahrazen právě raženým tunelem Norðfjörður. Třetí byl uveden do provozu v roce 1992. Tyto první […] »

Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni

V březnu 2017 zahájila společnost COLAS CZ, a.s. rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Je součástí jedné z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města a převádí silnici I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, »

Použití recyklovaného kameniva do cementobetonových krytů

Poslední dobou se stále více diskutuje o nutnosti používání recyklovaného kameniva z rekonstruovaného cementobetonového krytu (CBK) zpět do nově budovaného krytu. »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 26. listopadu 2018 se v Praze uskutečnilo 48. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Třicáté sedmé jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 29. 11. 2018 pod záštitou společnosti EUROVIA CS, a.s. »