Logo Logo

Tým pro projektování a přípravu staveb

Dne 5. listopadu 2018 se uskutečnila v sídle společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 13. porada týmu pro projektování a přípravu staveb Sdružení pro výstavbu silnic (dále jen „Sdružení“). »

Zpráva z jednání TC EAPA (10/2018, Brusel)

Jednání zahájil Egbert Beuving, který podal krátkou informaci o současné situaci s přijímáním evropských norem pro asfaltové směsi a asfalty v komisích CEN/TC 227/WG 1 „Asfaltové směsi“ a CEN/TC 336/WG 1 „Asfaltová pojiva“. Na jednání CEN/TC 227/WG 1 se projednávaly připomínky k několika normám řady EN 12697 jako Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu, Část 48: Spojení mezi vrstvami, Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení, Část 25: […] »

Tým pro asfaltové technologie za horka

Třicátá šestá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 20. listopadu 2018 ve Velichovkách pod záštitou firmy STRABAG Asfalt s.r.o. »

Tým pro kamenivo

Ve dnech 3. a 4. 10. 2018 se uskutečnilo v Jesenici u Rakovníka 65. jednání pracovního týmu č. 9 pro kamenivo. Hostitelem jednání byla organizace Kamenolomy, ČR, a.s. »

Tenisový turnaj „O pohár Sdružení pro výstavbu silnic“

Také v letošním roce se konal v Českém Krumlově již tradiční tenisový turnaj čtyřher „O pohár Sdružení pro výstavbu silnic“. »

Věstník 10/2018

ročník 2018_zveřejněno 8. října 2018 ÚNMZ »

Asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu – dosavadní zkušenosti

V roce 2015 byl realizován zkušební úsek s použitím vysokého podílu R-materiálu na části komunikace II/204 mezi obcemi Kaznějov a Mrtník. Technologie byla vyzkoušena u směsi typu asfaltový beton. »

Francouzský předpis pro diagnostiku vozovek a návrh jejich zesílení

Pro navrhování vozovek se ve Francii dlouhou dobu užívá návrhová metoda založená na teorii lineárního vrstevnatého poloprostoru a používání funkčních vlastností materiálů. První příručka byla vydána v roce 1994. »

Tým pro mosty

Dne 19. září 2018 se v hotelu VICTORIA v Plzni uskutečnilo 27. jednání týmu č. 5 pro mosty. V rámci jednání byla naplánována a uskutečněna exkurze na rekonstrukci Pňovanského železničního mostu přes vodní nádrž Hracholusky. »

Informace ze 103. zasedání správní rady Sdružení

Zasedání správní rady dne 26. 9. 2018 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. »