Logo Logo

Věstník 3/2019

ročník 2019_zveřejněno 8. března 2019 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 13880-10 (73 6182) Zálivky za horka − Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování; vydání: březen 2019 »

Obsah čísla 1/2019

 »

Tunel Norðfjörður

Tunelování je relativně nedávný trend islandské silniční infrastruktury. První tunel byl dokončen teprve v roce 1967 a pomohl městu Siglufjörður od úplné izolace od okolního světa v zimním období. Dalším otevřeným tunelem byl v roce 1977 tunel Oddsskarð, který byl nahrazen právě raženým tunelem Norðfjörður. Třetí byl uveden do provozu v roce 1992. Tyto první […] »

Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni

V březnu 2017 zahájila společnost COLAS CZ, a.s. rekonstrukci mostu Generála Pattona v Plzni. Je součástí jedné z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních tepen města a převádí silnici I/20, tramvajovou trať a chodník pro pěší přes řeku Mži, »

Použití recyklovaného kameniva do cementobetonových krytů

Poslední dobou se stále více diskutuje o nutnosti používání recyklovaného kameniva z rekonstruovaného cementobetonového krytu (CBK) zpět do nově budovaného krytu. »

Tým pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze

Dne 26. listopadu 2018 se v Praze uskutečnilo 48. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Třicáté sedmé jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 29. 11. 2018 pod záštitou společnosti EUROVIA CS, a.s. »

Alternativní možnosti snižování emisí CO2 v oblasti silniční dopravy a silničního hospodářství

Řada vědeckých studií dokladuje výrazný podíl činnosti člověka na klimatických změnách, kterých jsme reálnými svědky. Jedním z faktorů, který k růstu průměrné teploty přispívá, je rostoucí množství emisí CO2, k nimž dochází i v důsledku průmyslové činnosti lidstva. »

Praha bude hostit Světovy silniční kongres 2023

Kandidatura České silniční společnosti uspěla na plenárním zasedání PIARC v Jokohamě v říjnu 2018. »

Co momentálně nejvíce trápí dopravní stavitelství

Sdružení pro výstavbu silnic je zájmové odborné sdružení, jehož hlavním cílem je, aby mohly být realizovány dopravní stavby způsobem, který bude přinášet profit nejen všem, kteří se na samotné přípravě staveb, jejich realizaci a údržbě podílejí, ale samozřejmě především uživatelům staveb. »