Formát podkladů

Texty
Formát MS Word, písmo Arial, velikost písma 10, okraje 25 mm, řádkování jednoduché, mezery před/za odstavcem 0 b, zarovnání textu do bloku.

Obrázky, grafy a tabulky
Obrázky, grafy i tabulky by měly být očíslovány a popsány. V textu by na ně měl být odkaz formou (obrázek 1). Obrázky by měly být dodány ve zdrojovém formátu (jpg., png., tiff…), tabulky ve formátu Excel, případně Word. U obrázků uvádět zdroj (zdroj: ABCD), u grafů a tabulek (Podle 1).

Struktura článku
Nerecenzované texty:
Nadpis
Perex max. 400 znaků včetně mezer
Vlastní text (názvy kapitol bez číslování – řády kapitol rozlišené velikostí písma)
Jméno autora, společnost
Literatura (doporučená úprava):
Článek v časopisu
Autor článku. Název článku. Název zdrojového dokumentu rok vydání, ročník, číslo, citované strany. ISSN.
Příklad: Peterka J., Hovorka P., Mlynář S., et al. Asfaltování vozovek. SILNICE MOSTY 2020, 15(2), 35. ISSN 1804-8684.
Příspěvek ve sborníku:
Autor příspěvku. Název příspěvku. In: Název sborníku. Místo vydání: nakladatel, rok vydání, strany. ISBN nebo ISSN.
Příklad: Dostálová L., Klamová H., Nožík S., et al. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce: 20. 21. leden 2005. Plzeň: Čeněk, 2005, s. 162170. ISBN 80 86898 60 1.
Webové stránky:
Autor stránky (je-li uveden). Název stránky [online]. Datum publikování, [citováno dne]. Dostupné z: URL adresa stránky.
Příklad: Nový T. Psaní na počítači [online]. 2008-02-01 [cit. 2008-09-25]. Dostupné z: http://www.psani-na-pocitaci.cz/2045/psani_na_pocitaci_ 01.html.

Recenzované texty:
Nadpis
Anotace a klíčová slova max. 200 znaků včetně mezer v českém jazyce, totéž (tedy překlad) v anglickém jazyce.
Vlastní text (názvy kapitol bez číslování – řády kapitol rozlišené velikostí písma)
Jméno autora, společnost
Literatura (doporučená úprava):
Článek v časopisu
Autor článku. Název článku. Název zdrojového dokumentu rok vydání, ročník, číslo, citované strany. ISSN.
Příklad: Peterka J., Hovorka P., Mlynář S., et al. Asfaltování vozovek. SILNICE MOSTY 2020, 15(2), 35. ISSN 1804-8684.
Příspěvek ve sborníku:
Autor příspěvku. Název příspěvku. In: Název sborníku. Místo vydání: nakladatel, rok vydání, strany. ISBN nebo ISSN.
Příklad: Dostálová L., Klamová H., Nožík S., et al. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce: 20. 21. leden 2005. Plzeň: Čeněk, 2005, s. 162170. ISBN 80 86898 60 1.
Webové stránky:
Autor stránky (je-li uveden). Název stránky [online]. Datum publikování, [citováno dne]. Dostupné z: URL adresa stránky.
Příklad: Nový T. Psaní na počítači [online]. 2008-02-01 [cit. 2008-09-25]. Dostupné z: http://www.psani-na-pocitaci.cz/2045/psani_na_pocitaci_ 01.html.

Rozsah textu
Maximálně 5 stran ve Wordu nebo dle domluvy s redakcí.

Zasílání podkladů

Podklady autoři zasílají prostřednictvím e-mailu na adresu: eva.prochazkova@sdruzeni-silnice.cz, případně (pokud se jedná o soubor přesahující možnosti e-mailové schránky) prostřednictvím portálu www.uschovna.cz či osobně na USB disku.

Recenzní řízení

Recenzované příspěvky jsou zasílány redakční radě či odborným lektorům. V případě zamítavého stanoviska lektora si redakce si vyhrazuje právo příspěvek neuveřejnit a autora bude o výsledku informovat.

Recenze k příspěvkům jsou zasílány do redakce elektronicky, v případě zájmu odborné veřejnosti je možné si recenzi vyžádat na e-mailové adrese eva.prochazkova@sdruzeni-silnice.cz.