Silnice mosty 2024, 2, 31–35


doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavebníTechnické podmínky 210 stanovují principy pro využití recyklovaných materiálů z druhotných surovin, jako jsou vybourané stavební hmoty a stavební demoliční odpady do zemního tělesa, včetně podloží vozovek a konstrukčních vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch (PK). V roce 2023 proběhla revize TP 210 s účinností od 1. 1. 2024. V textu poukazujeme na změny, které revize přinesla.


Revize TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací