Logo Logo

Výběr z nových právních předpisů (4/2019)

Částka 121 rozeslána: 25. 10. 2018 nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. účinnost: 9. listopadu 2018 »

Výběr z nových právních předpisů (9/2018)

Částka 46 rozeslána: 31. 5. 2018 zákon č. 91/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů účinnost: 15. června 2018 »

Výběr z nových právních předpisů (5/2018)

Částka 144 rozeslána: 7. 12. 2017 vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účinnost: 1. ledna 2018 »