Logo Logo

Tým pro legislativu

Dne 31. května 2024 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnila 42. porada týmu pro legislativu. Jednání bylo zároveň přenášeno prostřednictvím MS Teams, prezenčně se zúčastnilo 9 osob, 7 členů týmu se připojili on-line. Ing. Petr Svoboda upozornil na sérii školení s názvem Legislativní úterky. První týkající se trestní odpovědnosti a zákoníku práce a druhé k liniovému zákonu byly realizovány v květnu, třetí školení týkající […] »

Revize vyhlášky č. 130/2019 Sb. pro znovuzískané asfaltové směsi a pravidla vedlejšího produktu nebo konce odpadu

Silnice mosty 2023, 2, 32–34 Ing. Jan Valentin, Ph.D.; ČVUT v Praze, Fakulta stavební Od roku 2019 platí v ČR vyhláška, která stanoví pravidla, při jejichž splnění lze znovuzískanou asfaltovou směs prohlásit za vedlejší produkt nebo lze dosáhnout konce odpadu, pokud takový materiál byl získán jako odpad. Od 1. 1. 2021 však platí nový zákon […] »

Výběr z nových právních předpisů (4/2019)

Částka 121 rozeslána: 25. 10. 2018 nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. účinnost: 9. listopadu 2018 »

Výběr z nových právních předpisů (9/2018)

Částka 46 rozeslána: 31. 5. 2018 zákon č. 91/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů účinnost: 15. června 2018 »

Výběr z nových právních předpisů (5/2018)

Částka 144 rozeslána: 7. 12. 2017 vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účinnost: 1. ledna 2018 »