Logo Logo

Projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“

Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. »

Asfaltové plochy s fotokatalytickým efektem: společný výzkumný projekt firmy F. C. Nüdling a technické univerzity v Darmstadtu

Zatížení oxidem dusičitým (NO2) v důsledku silniční dopravy zůstává i nadále ústředním problémem ochrany životního prostředí ve městech a ochrany zdraví obyvatel. Technická, právní a infrastrukturní opatření v posledních letech vedla jen k nepatrnému zlepšení kvality vzduchu ve městech. Zatížení oxidem dusičitým lze zřejmě zvládnout »

Texturování ztvrdlého betonu metodou grinding pro nízkohlučné cementobetonové kryty – výsledky výzkumných projektů v německu

Textura povrchu vozovky hraje podstatnou roli při vzniku hluku na styku pneumatika/vozovka. Ovlivňuje jak kmitání pneumatik na vozovce, tak i aerodynamické procesy mezi pneumatikou a vozovkou, které vedou ke vzniku hlukových emisí. Technologie Grinding (broušení) se v Německu úspěšně používá již po léta, především pro zlepšení »

Recyklace s maximálním podílem R-materiálu: ověření pilotních úseků

V rámci výzkumu možností co nejvyššího dávkování R-materiálu do nově vyráběných asfaltových směsí byly v letech 2011 a 2012 ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko vybudovány pilotní úseky ze směsí s podstatně zvýšeným podílem R-materiálu. Podrobná zpráva o tomto záměru byla uveřejněna »

Nízkohlučný cementobetonový kryt z drenážního betonu

Více než polovina německého obyvatelstva pociťuje v různém stupni obtěžování hlukem – v nejzávažnějších případech vedoucí až k poškození zdraví. Jednou z cest, které mají tento problém vyřešit, jsou moderní technologie nízkohlučných povrchů vozovek, které snižují hlukové emise. Ve spolupráci s oddělením »