Logo Logo

Ochrana asfaltových vrstev proti vlivu slunečního záření

Ani asfaltové vozovky nejsou věčné. Proces stárnutí je doprovázen některými nepříjemnými jevy, jako např. výtluky, trhlinami apod. Proces stárnutí pak výrazně ovlivňují zejména působení kyslíku, UV záření a vyšší teploty. Proto se řada výzkumných pracovišť snaží hledat cesty, jak proces stárnutí asfaltových vrstev zpomalit. Experti TU Braunschweig – Institutu silničního stavitelství představili jednu z alternativních možností, […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »

Vývoj spotřeby asfaltových směsí v Evropě

EAPA zveřejnila čísla za rok 2018 Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 […] »

Opatření a činnost Sdružení pro výstavbu silnic s ohledem na nouzový stav

Vážení čtenáři zpravodaje SILNICE MOSTY, podařilo se nám dokončit vydání časopisu, přes potíže, které nám všem přináší situace spojená s šířící se nákazou koronavirem. Poskytujeme služby členským organizacím Sdružení pro výstavbu silnic, jejichž činnost je samozřejmě ochromena stejně jako další odvětví. Snažíme se proto jednat se státními orgány, především s investorskými organizacemi, aby byl nastaven, pokud je […] »

Informace o nových pracovních skupinách EAPA

Na podzimních zasedáních EAPA bylo dohodnuto, že budou založeny nové pracovní skupiny, které se budou zabývat aktuálními otázkami výroby asfaltových směsí a realizace asfaltových vozovek. Úkolem těchto pracovních skupin (Task Forces − TF) bude shromažďovat a vyměňovat si informace, poskytovat fórum pro diskuzi, sledovat novou legislativu a připravovat interní poziční zprávy a informace určené ke zveřejnění mimo EAPA. […] »

Shrnutí poznatků z konference AV’19

Konference Asfaltové vozovky je prestižní a mezinárodně uznávanou odbornou akcí. Důkazem je jednak velká návštěvnost každého z proběhlých ročníků, a ani letošní ročník není výjimkou, ale i počet přihlášených odborných příspěvků a široká paleta jejich tematických zaměření. V roce 2019 bylo na konferenci prezentováno 51 odborných příspěvků ve čtyřech tematických okruzích. V tématu 1, které se věnovalo opětovnému použití asfaltových směsí a recyklaci, bylo prezentováno […] »

Sdružení pro výstavbu silnic má staronové předsednictvo

Vážení čtenáři, vážení kolegové, rád bych se s Vámi podělil o informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za posledního období a také krátce představil naše cíle v roce nadcházejícím. Předně bych všem chtěl popřát úspěšný vstup do nového roku, ať se Vám daří vše podle Vašich představ. Doufám, že i my budeme moci přispět i nadále k zajištění prosperity překrásného a nesmírně důležitého stavebního odvětví, […] »

Praha bude hostit Světovy silniční kongres 2023

Kandidatura České silniční společnosti uspěla na plenárním zasedání PIARC v Jokohamě v říjnu 2018. »

Stovky kilometrů nových dálnic mají spojit krajská města

Na rozdíl od dnešní sítě, která často končí nebo začíná v Praze, povede ta nová po obvodu České republiky. Pomyslný lichoběžník má spojit Karlovy Vary jižním směrem s Českými Budějovicemi, dále s Brnem a na severu přes Ústí nad Labem a Liberec s Hradcem Králové. »

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil dne 1. 3. 2018 stavební sezonu

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil dne 1. 3. 2018 stavební sezonu poklepáním základního kamene obchvatu Lubence na D6. Obchvat dlouhý pět kilometrů vznikne přestavbou silnice I/6 na dálnici. Nový úsek odvede tranzitní dopravu z obce, sníží hluk a smog a tím výrazně uleví místním obyvatelům. »