Logo Logo

Informace ze 121. zasedání správní rady Sdružení

Zpracovala: Ing. Radka Knottová Zasedání správní rady se uskutečnilo dne 22. 3. 2023 v Hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Laušman, který přivítal přítomné i připojené členy správní rady a oznámil účast hostů na správní radě. Pozvání přijali náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenka Hlubučková, ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica, generálního ředitele ŘSD ČR zastoupil ředitel úseku výstavby ŘSD ČR […] »

Budeme stavět odolnější vozovky?

Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři, náš obor stále prochází, tak jako další průmyslová odvětví, zatěžkávací zkouškou. Rozpočty staveb zatěžuje enormní zvýšení cen stavebních materiálů a energií. Metodika ke kompenzaci zvýšených nákladů na probíhajících stavbách, na jejímž připomínkování se Sdružení pro výstavbu silnic významně podílelo, pokryje jen velmi malou část nárůstu cen […] »

Věstník 2/2023

ročník 2023_zveřejněno 8. února 2023 ÚNMZ EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN ČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda; EN 14487-1:2022; platí od 2023-03-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda; vydání: srpen 2006 ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ […] »

ŘSD ČR spustilo portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby

Webový portál informuje veřejnost o aktuálně prováděné zimní údržbě, zobrazuje polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy. Na mapě České republiky jsou vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Trasy jsou barevně rozlišeny podle časového intervalu, který proběhl od posledního ošetření komunikace. Silnice, která není […] »

„Bez nerostu nevyrostu“ aneb vytvořme společně vhodnější podmínky pro těžební průmysl

Ing. Petr Fiala, předseda představenstva Těžební unie Vážení čtenáři, velmi si vážím příležitosti, abych pár slovy na úvod aktuálního čísla časopisu SILNICE MOSTY vyjádřil svoje postřehy k současné situaci na trhu s kamenivem. Dovolte mi v rámci tohoto úvodníku shrnout, co v odborných kruzích zaznívá z mnoha stran, dotýká se každého z těžebního i stavebního oboru, a dále Vás stručně informovat, jaké kroky […] »

Několik postřehů z veletrhu BAUMA 2022

Informace z okolních zemí Veletrh stavební techniky BAUMA 2022 proběhl sice tradičně v Mnichově, avšak v nezvyklém termínu od 24. 10. do 30. 10. 2022. Na veletrhu se na ploše 615 000 m2 prezentovalo 3 500 vystavovatelů z 57 zemí světa. Součástí veletrhu byla pochopitelně i technika a zařízení využívaná pro technologie prováděné na bázi KAE za studena. K zajímavým exponátům […] »

120. jednání správní rady Sdružení – volba předsednictva

Dne 7. 12. 2022 se uskutečnilo 120. zasedání správní rady, na kterém bylo zvoleno předsednictvo Sdružení na období 2023-2025 ve složení (abecedně):Ing. Zdeněk Babka, M – SILNICE a.s.Ing. Martin Bašár, STRABAG a.s.Ing. Martin Borovka, VINCI Construction CS, a.s.Ing. Radovan Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r.o.Ing. Michal Jurka, Skanska a.s.Ing. Petr Laušman, SWIETELSKY stavební s.r.o.Ing. Josef Neuwirth, Metrostav a.s.Ing. […] »

Nové profesní sdružení výrobců emulzí

Informace z okolních zemí Stávající sdružení AKB (Asociace pro asfaltové technologie za studena) a FBS (Sdružení výrobců asfaltových emulzí) se spojily do sdružení FBK (Sdružení výrobců asfaltových emulzí a společností pro provádění studených technologií). Hlavním cílem je jednak zamezit dvojímu členství ve dvou organizacích, které v případě výrobců emulzí a současně prováděcích firem bylo nutné, současně […] »

Informace o neformálním setkání EAPA a EUROBITUME

V září 2022 proběhlo neformální dvouhodinové on-line setkání EAPA–EUROBITUME nazvané organizátory jako „coffee break“. Byli na něj pozváni členové TC a HSE obou sdružení.  Na setkání bylo 22 účastníků. Hlavním bodem jednání byla diskuse o trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí. Za Sdružení pro výstavbu silnic se setkání zúčastnil Ing. Fiedler, za firmu Dow Europe GmbH, která […] »

ROAD CAMP

V rámci aktivit Sdružení pro výstavbu silnic, které směřujík propagaci silničního stavitelství a také získání novýchodborníků a pracovníků pro naše zajímavé řemeslo,jsme v druhé půlce července uspořádali první ročníkpříměstského tábora pro děti s názvem ROAD CAMP.Cílem bylo vytvořit program pro děti během letníchprázdnin, ve kterém by si mohly vyzkoušet v hravé podoběněkteré aspekty činností prováděných […] »