Logo Logo

ŘSD ČR spustilo portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby

Webový portál informuje veřejnost o aktuálně prováděné zimní údržbě, zobrazuje polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy. Na mapě České republiky jsou vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Trasy jsou barevně rozlišeny podle časového intervalu, který proběhl od posledního ošetření komunikace. Silnice, která není […] »

„Bez nerostu nevyrostu“ aneb vytvořme společně vhodnější podmínky pro těžební průmysl

Ing. Petr Fiala, předseda představenstva Těžební unie Vážení čtenáři, velmi si vážím příležitosti, abych pár slovy na úvod aktuálního čísla časopisu SILNICE MOSTY vyjádřil svoje postřehy k současné situaci na trhu s kamenivem. Dovolte mi v rámci tohoto úvodníku shrnout, co v odborných kruzích zaznívá z mnoha stran, dotýká se každého z těžebního i stavebního oboru, a dále Vás stručně informovat, jaké kroky […] »

Několik postřehů z veletrhu BAUMA 2022

Informace z okolních zemí Veletrh stavební techniky BAUMA 2022 proběhl sice tradičně v Mnichově, avšak v nezvyklém termínu od 24. 10. do 30. 10. 2022. Na veletrhu se na ploše 615 000 m2 prezentovalo 3 500 vystavovatelů z 57 zemí světa. Součástí veletrhu byla pochopitelně i technika a zařízení využívaná pro technologie prováděné na bázi KAE za studena. K zajímavým exponátům […] »

120. jednání správní rady Sdružení – volba předsednictva

Dne 7. 12. 2022 se uskutečnilo 120. zasedání správní rady, na kterém bylo zvoleno předsednictvo Sdružení na období 2023-2025 ve složení (abecedně):Ing. Zdeněk Babka, M – SILNICE a.s.Ing. Martin Bašár, STRABAG a.s.Ing. Martin Borovka, VINCI Construction CS, a.s.Ing. Radovan Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r.o.Ing. Michal Jurka, Skanska a.s.Ing. Petr Laušman, SWIETELSKY stavební s.r.o.Ing. Josef Neuwirth, Metrostav a.s.Ing. […] »

Nové profesní sdružení výrobců emulzí

Informace z okolních zemí Stávající sdružení AKB (Asociace pro asfaltové technologie za studena) a FBS (Sdružení výrobců asfaltových emulzí) se spojily do sdružení FBK (Sdružení výrobců asfaltových emulzí a společností pro provádění studených technologií). Hlavním cílem je jednak zamezit dvojímu členství ve dvou organizacích, které v případě výrobců emulzí a současně prováděcích firem bylo nutné, současně […] »

Informace o neformálním setkání EAPA a EUROBITUME

V září 2022 proběhlo neformální dvouhodinové on-line setkání EAPA–EUROBITUME nazvané organizátory jako „coffee break“. Byli na něj pozváni členové TC a HSE obou sdružení.  Na setkání bylo 22 účastníků. Hlavním bodem jednání byla diskuse o trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí. Za Sdružení pro výstavbu silnic se setkání zúčastnil Ing. Fiedler, za firmu Dow Europe GmbH, která […] »

ROAD CAMP

V rámci aktivit Sdružení pro výstavbu silnic, které směřujík propagaci silničního stavitelství a také získání novýchodborníků a pracovníků pro naše zajímavé řemeslo,jsme v druhé půlce července uspořádali první ročníkpříměstského tábora pro děti s názvem ROAD CAMP.Cílem bylo vytvořit program pro děti během letníchprázdnin, ve kterém by si mohly vyzkoušet v hravé podoběněkteré aspekty činností prováděných […] »

ROAD FEST

Silnice mosty 2022, 2, 12 Po covidové pauze se Sdružení pro výstavbu silnic podařilo opět uspořádat dva RoadFesty. První se uskutečnil na den dětí v Liberci a druhý se konal spolu s oslavami 125 let VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. RoadFest je zážitkový den pro děti, kde členské firmy Sdružení, ale i jiné instituce představují dětem formou zážitků […] »

TP 170 připraveny k vydání

Na konci června 2022 byla ŘSD ČR odevzdána revidovaná verze TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Při revizi došlo zejména k úpravě postupů pro stanovení dopravního zatížení a návrhových parametrů podloží. Byla také upravena struktura textu tak, aby byly informace podávány uceleně, stručně a v logickém pořadí. »

Výběr mýtného v květnu rostl, od prázdnin se rozšíří na další silnice

Výběr mýtného pro nákladní automobily v květnu vzrostl o deset procent.Dopravci na něm zaplatili 1,3 miliardy korun.Meziročně tak dopravci v květnu 2022 na mýtném zaplatili o 10,25 procentavíce. Rostl také počet mýtných transakcí, oproti květnu 2021 o šest procentna 97,4 milionu. Uplynulý měsíc s druhým nejvyšším výběrem v historiitak potvrdil, že květen patří tradičně z […] »