Logo Logo

Dočkáme se fixního rozpočtu na výstavbu dopravní infrastruktury na víceleté období?

Ing. Petr Svobodajednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři časopisu Silnice mosty,v rámci diskuzí na konferencích a z prohlášení členů nově vznikající vlády jsme zaznamenali informace vesměs již obsažené v programu koalice Spolu, která se ke kapitole dopravní infrastruktury vyjadřuje pod heslem „Rozjedeme chytřejší dopravu“. Mezi čtyřmi nejvyššími prioritami této kapitoly koalice Spolu, jejíž kandidát by měl být v pozici ministra dopravy, pak […] »

Poznámka k probíhajícím změnám na asfaltovém trhu

Dopad agendy IMO 2020, pandemie COVID-19, otázky uhlíkové neutrality a uzavírání zastaralých rafinerií zvyšují výhody odbornosti a specializace při výrobě asfaltu. Zásadní otázkou ale zůstává, kdo bude asfalt vyrábět v budoucnosti? Od 01. ledna 2020 snížila mezinárodní námořní asociace IMO limit emisí SO2 v palivu pro námořní lodě (těžký topný olej – bunkrové palivo) z 3,5 % na […] »

ŘSD ČR je na zimní údržbu připraveno

Sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy byla zahájena začátkem listopadu a během letošní zimy se do ní zapojí 648 řidičů a 122 dispečerů. Další kapacity jsou v pohotovosti u dodavatelských firem. ŘSD ČR zajistí průjezdnost více než 1 050 kilometrů dálnic na území ČR, zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. […] »

Co bude se Sdružením pro výstavbu silnic po Čížkovi?

Ing. Petr Laušmanpředseda Sdružení pro výstavbu silnic Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé,celé roky jste byli zvyklí si na tomto místě přečíst moudrá slova Ing. Petra Čížka, který vám v tomto úvodníku sděloval své názory více než čtvrt století. Dovolte mi, abych mu na tomto místě, určitě ne poprvé a určitě ani ne naposledy, za jeho […] »

Nová ČSN 73 6120

V srpnu 2021 vyšla ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Tato norma stanovuje požadavky na přípravu, provádění a kontrolu shody hutněných asfaltových vrstev, které nejsou upraveny v normě ČSN 73 6121, avšak jsou používány při výstavbě, opravě či obnově pozemních komunikací a kolejových (drážních) staveb. »

Vláda schválila věcný záměr zákona o transformaci ŘSD ČR

Na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS) se přemění dosavadní organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Tento krok navazuje na změny, které povedou k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jako jsou dvě novely zákona o liniových stavbách či úprava stavebního zákona. Transformace na státní podnik umožní řešit nevýhody stávající právní formy, kterou je státní […] »

Letmý pohled za horizont roku 2021

Ing. Lenka Hlubučková Ministerstvo dopravy, náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a infrastrukturní Vážené čtenářky, vážení čtenáři,jsem ráda, že mohu využít této příležitosti a oslovit Vás z pozice náměstkyně ministra dopravy. Chtěla bych nejprve poděkovat Vám všem, kteří pracujete v oboru dopravního stavitelství za Vaše úsilí, které ve velice nelehké době přispělo k tomu, že se výstavba nezastavila a […] »

Bezpečnostní kampaň – Překročení rychlosti

ŘSD ČR společně s BESIP spustilo novou kampaň, ve které se zaměřují na bezpečnost na dálnicích a silnicích v ČR. V nedávné době došlo k několika nehodám, kde se vozidla srazila se silniční technikou. Video ukazuje, jak to doopravdy vypadá, když řidiči projíždějí kolem pracovníků na silnici vyšší než povolenou rychlosti. Buďte prosím ohleduplní. Sundejte […] »

Na konci června začíná stavba další části okruhu VMO Brno

Zakázku soutěžilo ŘSD ČR společně s městem Brno a byly spojeny dvě časti okruhu – úseky Tomkovo náměstí a Rokytova. Celý úsek měří 1,2 kilometru. Ze stavebního hlediska se jedná o náročný úsek s několika mosty a mimoúrovňovými křižovatkami. Stavba začíná 23. června 2021 a hotovo má být v roce 2024. »

Jednodušší údržba dálnic díky novému vozidlu

ŘSD ČR převzalo ke zkušebnímu provozu nove víceúčelové vozidlo pro údržbu dálnic „VSV Stage 4“ společnosti Noremat. Vozidlo budou na dálnici D11 průběžně testovat na SSUD Pravy, Řehlovice, Chrlice a Ivančice. Stroj umí sekat trávu, zastřihovat keře na dělicím středovém pásu dálnice, čistit dopravní značky, frézovat povrchovou kanalizaci, případně prořezávat větve, lze jim také za […] »