Logo Logo

Informace o nových pracovních skupinách EAPA

Na podzimních zasedáních EAPA bylo dohodnuto, že budou založeny nové pracovní skupiny, které se budou zabývat aktuálními otázkami výroby asfaltových směsí a realizace asfaltových vozovek. Úkolem těchto pracovních skupin (Task Forces − TF) bude shromažďovat a vyměňovat si informace, poskytovat fórum pro diskuzi, sledovat novou legislativu a připravovat interní poziční zprávy a informace určené ke zveřejnění mimo EAPA. […] »

Praha bude hostit Světovy silniční kongres 2023

Kandidatura České silniční společnosti uspěla na plenárním zasedání PIARC v Jokohamě v říjnu 2018. »

Stovky kilometrů nových dálnic mají spojit krajská města

Na rozdíl od dnešní sítě, která často končí nebo začíná v Praze, povede ta nová po obvodu České republiky. Pomyslný lichoběžník má spojit Karlovy Vary jižním směrem s Českými Budějovicemi, dále s Brnem a na severu přes Ústí nad Labem a Liberec s Hradcem Králové. »

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil dne 1. 3. 2018 stavební sezonu

Ministr dopravy Dan Ťok zahájil dne 1. 3. 2018 stavební sezonu poklepáním základního kamene obchvatu Lubence na D6. Obchvat dlouhý pět kilometrů vznikne přestavbou silnice I/6 na dálnici. Nový úsek odvede tranzitní dopravu z obce, sníží hluk a smog a tím výrazně uleví místním obyvatelům. »

ŘSD ČR připravilo počátkem roku 2018 přehledné mapy

ŘSD ČR připravilo počátkem roku 2018 přehledné mapy s vyznačením velkých oprav na dálnicích, které budou realizovány na jaře 2018 a plánované na léto/podzim 2018. Mapy jsou ke stažení na webových stránkách ŘSD ČR. Dále ŘSD ČR publikovalo přehled projektů v realizaci a s předpokládaným zahájením v roce 2018 (viz tabulky). »

V únoru 2018 podpořila vláda novelu zákona č. 416/2009 Sb.

V únoru podpořila vláda novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes »