Logo Logo

Co bude se Sdružením pro výstavbu silnic po Čížkovi?

Ing. Petr Laušmanpředseda Sdružení pro výstavbu silnic Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé,celé roky jste byli zvyklí si na tomto místě přečíst moudrá slova Ing. Petra Čížka, který vám v tomto úvodníku sděloval své názory více než čtvrt století. Dovolte mi, abych mu na tomto místě, určitě ne poprvé a určitě ani ne naposledy, za jeho […] »

Nová ČSN 73 6120

V srpnu 2021 vyšla ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Tato norma stanovuje požadavky na přípravu, provádění a kontrolu shody hutněných asfaltových vrstev, které nejsou upraveny v normě ČSN 73 6121, avšak jsou používány při výstavbě, opravě či obnově pozemních komunikací a kolejových (drážních) staveb. »

Vláda schválila věcný záměr zákona o transformaci ŘSD ČR

Na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS) se přemění dosavadní organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Tento krok navazuje na změny, které povedou k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jako jsou dvě novely zákona o liniových stavbách či úprava stavebního zákona. Transformace na státní podnik umožní řešit nevýhody stávající právní formy, kterou je státní […] »

Letmý pohled za horizont roku 2021

Ing. Lenka Hlubučková Ministerstvo dopravy, náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a infrastrukturní Vážené čtenářky, vážení čtenáři,jsem ráda, že mohu využít této příležitosti a oslovit Vás z pozice náměstkyně ministra dopravy. Chtěla bych nejprve poděkovat Vám všem, kteří pracujete v oboru dopravního stavitelství za Vaše úsilí, které ve velice nelehké době přispělo k tomu, že se výstavba nezastavila a […] »

Bezpečnostní kampaň – Překročení rychlosti

ŘSD ČR společně s BESIP spustilo novou kampaň, ve které se zaměřují na bezpečnost na dálnicích a silnicích v ČR. V nedávné době došlo k několika nehodám, kde se vozidla srazila se silniční technikou. Video ukazuje, jak to doopravdy vypadá, když řidiči projíždějí kolem pracovníků na silnici vyšší než povolenou rychlosti. Buďte prosím ohleduplní. Sundejte […] »

Na konci června začíná stavba další části okruhu VMO Brno

Zakázku soutěžilo ŘSD ČR společně s městem Brno a byly spojeny dvě časti okruhu – úseky Tomkovo náměstí a Rokytova. Celý úsek měří 1,2 kilometru. Ze stavebního hlediska se jedná o náročný úsek s několika mosty a mimoúrovňovými křižovatkami. Stavba začíná 23. června 2021 a hotovo má být v roce 2024. »

Jednodušší údržba dálnic díky novému vozidlu

ŘSD ČR převzalo ke zkušebnímu provozu nove víceúčelové vozidlo pro údržbu dálnic „VSV Stage 4“ společnosti Noremat. Vozidlo budou na dálnici D11 průběžně testovat na SSUD Pravy, Řehlovice, Chrlice a Ivančice. Stroj umí sekat trávu, zastřihovat keře na dělicím středovém pásu dálnice, čistit dopravní značky, frézovat povrchovou kanalizaci, případně prořezávat větve, lze jim také za […] »

Proměna odpočívky Pávov u Jihlavy

ŘSD ČR chystá úpravu odpočívky na obou stranách dálnice D1. Cílem je zvýšit počet parkovacích stání pro nákladní vozy, kterých je na dálnicích dlouhodobý nedostatek. Prace by měly proběhnout v letech 2025–2026, odhadovaná cena je 318 mil. Kč. Na dálnicích je aktuálně 132 odpočívek, které nabízejí zhruba 2 700 parkovacích míst pro nákladní vozy. Dalších […] »

Zahloubení magistrály až po dokončení Městského okruhu

Slibované zahloubení nebo jiné tunelové řešení pražské ulice V Holešovičkách, kterou denně projede kolem stovky tisíc aut, se odkládá na desítky let dál. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra není zahloubení před dostavbou Městského okruhu proveditelné. V celé trase má být položen tichý asfalt, vyroste středový pás zeleně a podél ulice bude vysazeno až 130 stromů […] »

Nový prezident a viceprezident EAPA

Novým prezidentem EAPA byl zvolen v květnu letošního roku Dr. Juan Jose Potti, viceprezidentem se stal Ralf Pomp. Své funkce budou zastávat následující dva roky. »