Logo Logo

Informace ze zprávy EAPA – dekarbonizace v oboru asfaltových vozovek

V rámci komise EAPA pro zdraví a bezpečnost práce (HSE) pracuje od roku 2023 pracovní skupina (Task Force) „TF Decarbonisation“. Na jednání HSE v březnu 2024 předložila tato TF první verzi zprávy o cestě ke klimatické neutralitě v oboru asfaltových vozovek nazvanou „Towards Net Zero, The Decarbonisation Roadmap of the Asphalt Industry“. Tato zpráva byla poté doplněna a […] »

Digitalizace – tentokrát už vážně

Silnice mosty 2024, 2, 1 Ing. Petr Svobodajednatel Sdružení pro výstavbu silnic Vážení čtenáři, rok 2024 by měl být rokem, kdy se začne využívat řada nástrojů spojených s digitalizací. Především by měl vstoupit v souvislosti s novým stavebním zákonem do praxe Portál stavebníka. Jeho spuštění je očekáváno na jedné straně s určitými nadějemi, že se stane zlomovým nástrojem a poměrně […] »

ČSN 73 6121:2019 – konec platnosti

Od 30. června 2024 je ukončena platnost ČSN 73 6121:2019 Stavbavozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody.Od 1. července 2024 platí pouze revidovaná ČSN 73 6121 vydanáv roce 2023. »

Recyklované plasty jako modifikační přísada do asfaltové směsi?

Informace z okolních zemí Německa stavební společnost MHI provedla na ploše společnosti Profi Beton GmbH v Darmstadtu zkušební pokládku asfaltové směsi, která byla modifikována granulátem EcoFlakes z recyklovaných plastů. Cílem využití tohoto aditiva bylo ověřit pozitivní vliv na vlastnosti asfaltové směsi se současným snížením emisí CO2. Práce byly prováděny v březnu t.r. a byly dokumentovány týmem televizní stanice […] »

Inovace polymerů zlepšují kvalitu asfaltových vrstev

S ohledem na stále rostoucí dopravní zatížení a obecně celosvětové snaze realizovat trvale udržitelnou infrastrukturu roste výrazně i snaha provádět robustní vozovky s dlouhou dobou životnosti. I proto jsou v průmyslu asfaltových směsí využívány polymerem modifikovaná asfaltová pojiva, která v různých oblastech zvyšují výkonnost vozovek – např. v oblasti tepelné odolnosti, tuhosti, odolnosti proti únavě nebo toleranci ke vzniku poruch. […] »

Budování mostů do budoucnosti: Cesta NCS 4.0 k inovativnímu stavebnictví

Silnice mosty 2024, 1, 1 prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.Předseda představenstva NCS 4.0 V období, kdy inovace překračují tradiční hranice a technologie mění obličej odvětví, je stavebnictví na přední linii této transformace. Role Národního centra stavebnictví 4.0 (NCS 4.0) v této revoluci není pouze o propojování – je to o přetváření samotné podstaty, jak […] »

Informace o průběhu konference „XXII. Deutsche Asphalttage 2024“ v Berchtesgadenu

Ve dnech 21. až 23. února 2024 proběhla v bavorském Berchtesgadenu tradiční konference s názvem „Německé dny asfaltových technologií 2024“ (Deutsche Asphalttage 2024). Tato konference, která je pořádána tradičně v tomto alpském středisku každé dva roky a kterou pořádá Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV), byla již 22. ročníkem. Konference tentokrát proběhla netradičně rok po konání 21. ročníku, […] »

Věstník 3/2024

ročník 2024_zveřejněno 8. března 2024 ÚNMZ VYDANÉ ČSN ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce; Vydání: Březen 2024S účinností od 2028-03-30 se zrušujeČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A National Annex – Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1-1: General […] »

Pokrok ve vývoji nízkoteplotního litého asfaltu

Informace z okolních zemí Předpokládané zavedení max. emisního limitu pro emise a aerosoly z asfaltových směsí ve výši 1,5 mg/m3 znamená pro celý německý asfaltový průmysl velkou výzvu. Z řady měření je zřejmé, že pouze kombinace využití aditiv pro snížení teploty a technických opatření u stavebních strojů umožní tento limit dodržet. Stále větší význam získávají v případě HMA […] »

Prodloužená životnost

Informace z okolních zemí Zadavatel Autobahn GmbH realizoval v roce 2023 opravu dálnice D 4 v délce 4,3 km mezi Drážďany a Bautzen, při níž byla provedena obrusná vrstva z litého asfaltu MA 8 S. Dálnice patří k dopravně velmi vytíženým úsekům, protože je to jedna ze spojnic mezi Německem a Polskem. Dálnici tak využívá cca 40 000 vozidel/24 hod., […] »