Logo Logo

Problémy s novým dálničním ředitelstvím v Německu

Obecně je zřejmé, že se největší evropská ekonomika potýká s řadou problémů. Stavebnictví se potýká v důsledku pandemie s výrazným poklesem zakázky a předpokládaný boom ukazuje vážné trhliny. Přesto jsou představitelé spolkového stavebního svazu podnikatelů ve stavebnictví stále relativně optimističtí a předpokládají, že by stavebnictví mohlo zpětně získat ztracenou dynamiku v relativně krátkém čase v důsledku plánovaných investic z konjukturního […] »

K dispozici je „BituNetz“

(Informace z okolních zemí) BituNetz umožňuje grafické porovnávání hodnot všech dostupných typů asfaltových pojiv s dostatečnou vypovídací schopností. Grafické znázornění lze využít jak pro základní empirické hodnoty (bod měknutí, penetrace) v jednoduchém síťovém diagramu, tak i pro znázornění výsledků komplexnějších metod (DSR) v rozšířeném síťovém diagramu. Zadávání hodnot může být podporováno výpočetními funkcemi. Na jednom diagramu lze pochopitelně ukázat […] »

Změna vlastníků ve společnosti NYNAS

Švédská společnost NESTE, která je dceřinou společností finské NESTE OYJ, v září oznámila, že prodá celý svůj podíl ve společnosti NYNAS společnosti BITUMINA Industries Ltd. Tato společnost je celosvětovým hráčem na trhu s asfaltem a aktuálně je činná ve více než 100 zemích světa. Jedná se o důležitý krok při reorganizaci společnosti NYNAS. Po uzavření tohoto obchodu […] »

Zvyšovat investice do dopravní infrastruktury je jistě správná cesta

Vážení čtenáři,před několika dny jsme dostali k připomínkám rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Nemáme připomínky k celkové výši plánovaných finančních prostředků na rok 2021, rozpočet přesahuje 128 mld. Kč, každoročně ovšem upozorňujeme na několik poměrně zásadních nedostatků závazného plánování finanční prostředků určených na výstavbu, opravy a údržbu pouze na následující roční období. Pro rok 2022 je sice výhledově plánováno téměř 147 mld. […] »

Zesvětlené asfaltové směsi jako kompromis

(Informace z okolních zemí) V rámci realizace projektu stezky pro cyklisty na silnici L 545 mezi Steinfeld a Scheibenhardt (Porýní-Vestfálsko) byla ověřována možnost využití zesvětlené asfaltové směsi. Využití této alternativy se opírá o poznatky ochránců přírody – tmavé povrchy absorbují více tepla, a jsou tedy nebezpečnější pro plazivá zvířata. Proto bylo ze strany ochránců přírody požadováno […] »

Měření emisí na obalovnách asfaltových směsí – výsledky z nových výzkumných studií

Problematika snižování emisí u obaloven asfaltových směsí (zejména z pohledu snižování celkových hodnot uhlíkových emisí) není pochopitelně stále ukončena a bude obor provázet ještě dlouhou dobu. Již dnes je však k dispozici celá řada měření realizovaných jak výrobci obaloven, tak i samotnými výrobci asfaltových směsí či výrobců aditiv. V nedávné době přibyly k těmto výsledkům např. i výstupy z výzkumného […] »

Ochrana asfaltových vrstev proti vlivu slunečního záření

Ani asfaltové vozovky nejsou věčné. Proces stárnutí je doprovázen některými nepříjemnými jevy, jako např. výtluky, trhlinami apod. Proces stárnutí pak výrazně ovlivňují zejména působení kyslíku, UV záření a vyšší teploty. Proto se řada výzkumných pracovišť snaží hledat cesty, jak proces stárnutí asfaltových vrstev zpomalit. Experti TU Braunschweig – Institutu silničního stavitelství představili jednu z alternativních možností, […] »

Téměř 100% recyklace

Německá společnost FGSV vydala v letošním roce směrnici pro asfaltové nosné vrstvy za horka (M AFS-H), která umožňuje téměř 100% využití R-materiálu. Směrnice stanovuje, že v případě vybourání stávajících vrstev, musí být takto získaný R-materiál v maximální míře znovu použit. Na základě platných stávajících předpisů musí být R-materiál jako vysoce kvalitní složka prioritně využit do asfaltových obrusných nebo […] »

Vývoj spotřeby asfaltových směsí v Evropě

EAPA zveřejnila čísla za rok 2018 Z údajů, které zveřejnila počátkem roku EAPA, vyplývá, že celková výroba horkých a teplých asfaltových směsí v Evropě činila 297,7 mil. tun.Pokud sledujeme vývoj 28 zemí EU, jedná o celkem třetí rok za sebou, kdy spotřeba rostla. V těchto zemích bylo vyrobeno celkem 240,5 mil. tun, zatímco v roce 2017 výroba činila 233,9 […] »

Opatření a činnost Sdružení pro výstavbu silnic s ohledem na nouzový stav

Vážení čtenáři zpravodaje SILNICE MOSTY, podařilo se nám dokončit vydání časopisu, přes potíže, které nám všem přináší situace spojená s šířící se nákazou koronavirem. Poskytujeme služby členským organizacím Sdružení pro výstavbu silnic, jejichž činnost je samozřejmě ochromena stejně jako další odvětví. Snažíme se proto jednat se státními orgány, především s investorskými organizacemi, aby byl nastaven, pokud je […] »