Logo Logo

Koronavirus a oslavy založení Sdružení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí kolegové, Česká republika se nachází ve složité situaci. Zemi zachvátila koronavirová krize, která velmi negativně ovlivňuje naše životy a zachmuřuje naši mysl. Proto většina z nás vítá i jiné, radostnější články než ty, které mluví o nemoci covid-19. Byl bych rád, kdyby k nim patřil i tento můj úvodník. Sdružení pro výstavbu silnic, které je vydavatelem tohoto […] »

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

Norma byla vydána v prosinci a nabyla účinnosti k 1. 1. 2021. Reaguje na vyhlášku č. 130/2019, o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Norma a souvisí s ČSN EN 13108-8 ed. 2 a z hlediska národních požadavků upřesňuje a doplňuje touto normou stanovené podmínky. Konkrétně specifikuje požadavky na […] »

Společnost NYNAS úspěšně dokončila reorganizaci

(Informace z okolních zemí) Na základě dohody věřitelů, kterou byl přijat návrh na vyrovnání, rozhodl Městský soud v Södertörn, že tímto krokem je ukončena reorganizace společnosti NYNAS. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 21. prosince loňského roku a společnost NYNAS tak není dále limitována reorganizačními opatřeními. Předseda správní rady a prezident společnost pan Bo Askvik toto rozhodnutí přivítal s tím, […] »

Letošní rok byl zkouškou pro silniční stavitelství

Končící rok 2020 přinesl silničním stavebním firmám, které se pohybují na českém trhu v segmentu dopravního stavitelství, mnoho nových situací. Počáteční optimismus z relativního dostatku stavebních zakázek i finančních prostředků na jejich realizaci však trval jen do března, kdy pandemie COVID-19 ochromila život v celé republice, dopravní stavitelství nevyjímaje. Firmy se na stavbách musely vyrovnat […] »

Transformace ŘSD ČR

Proběhlo mezirezortní připomínkové řízení k dokumentu RIA a věcnému záměru zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic s termínem do 24. 11. 2020. ŘSD ČR obdrželo 96 připomínek, z toho 43 zásadních a 53 doporučujících. K 6 připomínkám proběhla schůzka s Ministerstvem dopravy a SFDI. Připomínky byly vypořádány do konce listopadu 2020 a v prosinci […] »

Problémy s novým dálničním ředitelstvím v Německu

Obecně je zřejmé, že se největší evropská ekonomika potýká s řadou problémů. Stavebnictví se potýká v důsledku pandemie s výrazným poklesem zakázky a předpokládaný boom ukazuje vážné trhliny. Přesto jsou představitelé spolkového stavebního svazu podnikatelů ve stavebnictví stále relativně optimističtí a předpokládají, že by stavebnictví mohlo zpětně získat ztracenou dynamiku v relativně krátkém čase v důsledku plánovaných investic z konjukturního […] »

K dispozici je „BituNetz“

(Informace z okolních zemí) BituNetz umožňuje grafické porovnávání hodnot všech dostupných typů asfaltových pojiv s dostatečnou vypovídací schopností. Grafické znázornění lze využít jak pro základní empirické hodnoty (bod měknutí, penetrace) v jednoduchém síťovém diagramu, tak i pro znázornění výsledků komplexnějších metod (DSR) v rozšířeném síťovém diagramu. Zadávání hodnot může být podporováno výpočetními funkcemi. Na jednom diagramu lze pochopitelně ukázat […] »

Posílení udržitelnosti v silničním stavitelství

(Informace z okolních zemí) Od září 2020 převzala společnost BASF celosvětově marketingová práva na prodej výrobku Rheofalt jehož výrobcem je nizozemská společnost Ventraco.  Z dohody jsou vyjmuty pouze země Beneluxu (Belgie, Luxemburk a Nizozemí), které bude nadále společnost Ventraco zásobovat přímo. Vedoucí segmentu Business Management Asphalt Performance ve společnosti BASF Dr. Sandor hodnotí tuto dohodu velmi […] »

Změna vlastníků ve společnosti NYNAS

Švédská společnost NESTE, která je dceřinou společností finské NESTE OYJ, v září oznámila, že prodá celý svůj podíl ve společnosti NYNAS společnosti BITUMINA Industries Ltd. Tato společnost je celosvětovým hráčem na trhu s asfaltem a aktuálně je činná ve více než 100 zemích světa. Jedná se o důležitý krok při reorganizaci společnosti NYNAS. Po uzavření tohoto obchodu […] »

Zvyšovat investice do dopravní infrastruktury je jistě správná cesta

Vážení čtenáři,před několika dny jsme dostali k připomínkám rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Nemáme připomínky k celkové výši plánovaných finančních prostředků na rok 2021, rozpočet přesahuje 128 mld. Kč, každoročně ovšem upozorňujeme na několik poměrně zásadních nedostatků závazného plánování finanční prostředků určených na výstavbu, opravy a údržbu pouze na následující roční období. Pro rok 2022 je sice výhledově plánováno téměř 147 mld. […] »