Logo Logo

Počet dopravních nehod stoupá

TZ ŘSD ČR Počet dopravních nehod, ke kterým došlo při práci na dálnici za provozu, v posledních letech opět stoupá. V rámci sledovaného období posledních 8 let byl loňský rok vůbec nejhorší. Ředitelství silnic a dálnic představuje kompletní zprávu, která se zabývá dopravními nehodami při práci na dálnici za provozu na úsecích udržovaných prostřednictvím vlastních […] »

Tým pro BOZP

Dne 2. 10. 2019 se v Praze ve společnosti Skanska uskutečnilo 5. jednání týmu č. 11. Jednání zahájil vedoucí týmu č. 11 pro BOZP Ladislav Škaroupka a přivítal hosty z Ministerstvy dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Tabulka pro sběr dat týkajíc se incidentů na pozemních komunikacích […] »

Asfalty – bezpečné zacházení, nebezpečí a rizika!

Asfalt je bezpečná látka, jež v horkém stavu představuje nebezpečný materiál, který může při nesprávném zacházení způsobit těžké popáleniny. Proto je třeba klást důraz na co nejúčinnější bezpečnostní a ochranná opatření a informovat o rizicích a nebezpečí »

Jak může údržba silnic přispět ke snížení úmrtnosti

Silnice se podílí významnou měrou na vzniku a následcích dopravních nehod. V tomto příspěvku se pokusíme shrnout hlavní aspekty, kde může kvalitní cílená údržba, rekonstrukce a modernizace přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a tím k poklesu počtu dopravních nehod a jejich nejzávažnějších »

Extrakce asfaltu – blíží se konec trichloretylenu?

Při výstavbě asfaltových vozovek slouží zkoušky asfaltové směsi k zabezpečování kvality. Pomocí zkoušek zjišťuje zadavatel, zda kvalita stavebních materiálů, stavebních směsí a hotového stavebního díla odpovídá smluvním požadavkům. Výsledky zkoušek jsou podstatným podkladem pro přejímku a vyúčtování. »