Logo Logo

Ochrana pracovních míst na maďarských veřejných komunikacích

Silnice mosty 2024, 1, 44–47 Shaun Bortei-Doku, Hungarian Public Roads, Maďarsko Od roku 2000 zemřelo na silnicích 21 pracovníků Maďarské silniční správy. Přes veškeré naše úsilí v oblasti technologického rozvoje dochází téměř denně k dopravním nehodám, které ovlivňují pracovní místa na silnicích a ohrožují životy našich silničářů. Z tohoto důvodu se stalo důležitějším než kdy jindy upoutat pozornost řidičů […] »

Tým pro BOZP

Jednání týmu pro BOZP se konalo 6. 9. 2023, v Praze pod patronací společnosti MI Roads, a.s., a také on-line. V úvodu vedoucí týmu Ing. Lukáš Koubek přivítal hosty a poděkoval MI Roads, a.s., za organizaci jednání, hostitelskou organizaci pak představil Ing. Michal Hrdlička. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. S MPSV byla projednána úprava legislativy. Sdružení se zapojilo […] »

Tým pro BOZP

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Osmé pracovní jednání týmu č. 11 pro BOZP se uskutečnilo pod patronací společnosti Skanska, a.s., dne 24. 11. 2022 v Praze. Hostitelskou organizaci a její aktivity především v oblasti BOZP představil Ing. Lukáš Koubek. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Zástupci týmu č. 11 měli možnost připomínkovat směrnici č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na […] »

Tým pro BOZP

Zpracoval: Ing. Petr Svoboda Dne 16. 5. se v Praze pod patronací společnosti Colas CZ a.s. uskutečnilo 7. jednání týmu č. 11 pro BOZP. Hostitelskou organizaci představil Ing. Petr Vencl. V prezentaci popsal organizační strukturu společnosti a filozofii společnosti v oblasti BOZP. Účastníky jednání pozdravil rovněž ředitel společnosti Colas CZ, a.s. Ing. Tomáš Krones, představil nejvýznamnější projekty, které společnost […] »

Počet dopravních nehod stoupá

TZ ŘSD ČR Počet dopravních nehod, ke kterým došlo při práci na dálnici za provozu, v posledních letech opět stoupá. V rámci sledovaného období posledních 8 let byl loňský rok vůbec nejhorší. Ředitelství silnic a dálnic představuje kompletní zprávu, která se zabývá dopravními nehodami při práci na dálnici za provozu na úsecích udržovaných prostřednictvím vlastních […] »

Tým pro BOZP

Dne 2. 10. 2019 se v Praze ve společnosti Skanska uskutečnilo 5. jednání týmu č. 11. Jednání zahájil vedoucí týmu č. 11 pro BOZP Ladislav Škaroupka a přivítal hosty z Ministerstvy dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Kontrolu plnění úkolů z poslední porady provedl Ing. Petr Svoboda. Tabulka pro sběr dat týkajíc se incidentů na pozemních komunikacích […] »

Asfalty – bezpečné zacházení, nebezpečí a rizika!

Asfalt je bezpečná látka, jež v horkém stavu představuje nebezpečný materiál, který může při nesprávném zacházení způsobit těžké popáleniny. Proto je třeba klást důraz na co nejúčinnější bezpečnostní a ochranná opatření a informovat o rizicích a nebezpečí »

Jak může údržba silnic přispět ke snížení úmrtnosti

Silnice se podílí významnou měrou na vzniku a následcích dopravních nehod. V tomto příspěvku se pokusíme shrnout hlavní aspekty, kde může kvalitní cílená údržba, rekonstrukce a modernizace přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a tím k poklesu počtu dopravních nehod a jejich nejzávažnějších »

Extrakce asfaltu – blíží se konec trichloretylenu?

Při výstavbě asfaltových vozovek slouží zkoušky asfaltové směsi k zabezpečování kvality. Pomocí zkoušek zjišťuje zadavatel, zda kvalita stavebních materiálů, stavebních směsí a hotového stavebního díla odpovídá smluvním požadavkům. Výsledky zkoušek jsou podstatným podkladem pro přejímku a vyúčtování. »