Silnice mosty 2024, 2, 13–18


Ing. Eva Hrušková, Ředitelství silnice a dálnic, s. p.


Systém hospodaření s vozovkou na ŘSD – klíč k efektivní správě silnic a dálnic Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD s. p.) nese zodpovědnost za rozsáhlou síť silnic a dálnic, která tvoří páteř dopravního systému země. Aby ŘSD mohlo efektivně plnit svůj úkol, je nezbytné v rámci digitalizace propojit všechny systémy a zohlednit v nich možnost koordinace, reportingu a plánování oprav a údržby komunikací, mostů a příslušenství pozemních komunikací. Systém hospodaření s vozovkou (SHV) hraje v tomto ohledu klíčovou roli právě pro vozovky a mosty.


Systém hospodaření s vozovkou na ŘSD – klíč k efektivní správě silnic a dálnic