Logo Logo

Inspekce betonáren

Silnice mosty 2022, 3, 34–35 Ing. Ivo Dušek, SILMOS-Q Exkurze do historie V roce 2015 jsem se aktivně zúčastnil revize TKP 18 se snahou narovnat neakceptovatelný stav, který musely od roku 2005 podstupovat betonárny dodávající beton pro stavby ŘSD ČR. Jednalo se o situaci, kdy podle TKP 18, čl. 18.1.3.3 d) ze srpna 2005 byly nuceny podstupovat 2x ročně betonárny inspekci prováděnou […] »

Použití recyklovaného kameniva do cementobetonových krytů

Poslední dobou se stále více diskutuje o nutnosti používání recyklovaného kameniva z rekonstruovaného cementobetonového krytu (CBK) zpět do nově budovaného krytu. »

Cementobetonové kryty se uplatňují i na dopravních plochách mimo spolkové dálnice

Trvalý nárůst těžké nákladní dopravy zatěžuje nejen dálnice, nýbrž i další veřejné dopravní plochy. Volba vhodné technologie na správném místě je obtížný úkol každé silniční stavební správy. Ve středu pozornosti stojí přitom požadavky na trvanlivost a udržitelnost. Stále častěji jsou proto přijímána rozhodnutí o výstavbě »

Texturování ztvrdlého betonu metodou grinding pro nízkohlučné cementobetonové kryty – výsledky výzkumných projektů v Německu

Textura povrchu vozovky hraje podstatnou roli při vzniku hluku na styku pneumatika/vozovka. Ovlivňuje jak kmitání pneumatik na vozovce, tak i aerodynamické procesy mezi pneumatikou a vozovkou, které vedou ke vzniku hlukových emisí. Technologie Grinding (broušení) se v Německu úspěšně používá již po léta, především pro zlepšení »

Nízkohlučný cementobetonový kryt z drenážního betonu

Více než polovina německého obyvatelstva pociťuje v různém stupni obtěžování hlukem – v nejzávažnějších případech vedoucí až k poškození zdraví. Jednou z cest, které mají tento problém vyřešit, jsou moderní technologie nízkohlučných povrchů vozovek, které snižují hlukové emise. Ve spolupráci s oddělením »