Logo Logo

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Čtyřicáté šesté jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 5. 6. 2024 v sídle společnosti COLAS CZ, a.s. Jednání bylo prezenčně přítomno 20 účastníků, 6 účastníků bylo přihlášeno on-line. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné předseda týmu Ing. František Niebauer. Poděkoval přítomnému zástupci společnosti COLAS CZ, a.s., Jiřímu Kováři, za poskytnutí místa pro jednání týmu a příkladné označení místa […] »

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Čtyřicáté páté jednání týmu se konalo 23. 11. 2023 ve společnosti OHLA ŽS, a.s., a také on-line. V úvodu přivítal přítomné předseda týmu Ing. František Niebauer a poděkoval zástupci OHLA ŽS, a.s., Danielovi Lovečkovi za poskytnutí prostor. Informace ze Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Svoboda seznámil přítomné s činností Sdružení za uplynulé období. Podrobné informace jsou uváděny v jiné části zpravodaje […] »

Kompozitní kluzný trn s ocelovou výztuží – od nápadu k prvnímu experimentálnímu strojnímu uložení do cementobetonového krytu v rámci dálniční sítě v České republice

Silnice mosty 2023, 3, 40–42 Ing. Ondřej Dolan, EUROVIA CS, a.s.Ing. Marie BirnbaumováIng. Leo Jeniš, Likal, s.r.o. Nápad na vytvoření kompozitního kluzného trnu s ocelovou výztuží je starší více než deset let. Ale až krizová období, vyvolaná nejprve globální pandemií COVID 19 a následně konfliktem na Ukrajině, přiměla v roce 2020 Ing. Jeniše ze společnosti Likal, s.r.o., k hlubšímu […] »

TÝM PRO CEMENTOBETONOVÝ KRYT A PODKLADNÍ VRSTVY

Čtyřicáté čtvrté jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 1. 6. 2023 v sídle společnosti STRABAG a.s. Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné předseda týmu Ing. František Niebauer Informace ze Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Svoboda (jednatel Sdružení) seznámil přítomné s činností Sdružení pro výstavbu silnic (SVS) za uplynulé období od konání minulého týmu […] »

Inspekce betonáren

Silnice mosty 2022, 3, 34–35 Ing. Ivo Dušek, SILMOS-Q Exkurze do historie V roce 2015 jsem se aktivně zúčastnil revize TKP 18 se snahou narovnat neakceptovatelný stav, který musely od roku 2005 podstupovat betonárny dodávající beton pro stavby ŘSD ČR. Jednalo se o situaci, kdy podle TKP 18, čl. 18.1.3.3 d) ze srpna 2005 byly nuceny podstupovat 2x ročně betonárny inspekci prováděnou […] »

Použití recyklovaného kameniva do cementobetonových krytů

Poslední dobou se stále více diskutuje o nutnosti používání recyklovaného kameniva z rekonstruovaného cementobetonového krytu (CBK) zpět do nově budovaného krytu. »

Cementobetonové kryty se uplatňují i na dopravních plochách mimo spolkové dálnice

Trvalý nárůst těžké nákladní dopravy zatěžuje nejen dálnice, nýbrž i další veřejné dopravní plochy. Volba vhodné technologie na správném místě je obtížný úkol každé silniční stavební správy. Ve středu pozornosti stojí přitom požadavky na trvanlivost a udržitelnost. Stále častěji jsou proto přijímána rozhodnutí o výstavbě »

Texturování ztvrdlého betonu metodou grinding pro nízkohlučné cementobetonové kryty – výsledky výzkumných projektů v Německu

Textura povrchu vozovky hraje podstatnou roli při vzniku hluku na styku pneumatika/vozovka. Ovlivňuje jak kmitání pneumatik na vozovce, tak i aerodynamické procesy mezi pneumatikou a vozovkou, které vedou ke vzniku hlukových emisí. Technologie Grinding (broušení) se v Německu úspěšně používá již po léta, především pro zlepšení »

Nízkohlučný cementobetonový kryt z drenážního betonu

Více než polovina německého obyvatelstva pociťuje v různém stupni obtěžování hlukem – v nejzávažnějších případech vedoucí až k poškození zdraví. Jednou z cest, které mají tento problém vyřešit, jsou moderní technologie nízkohlučných povrchů vozovek, které snižují hlukové emise. Ve spolupráci s oddělením »