Logo Logo

Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn

Silnice mosty 2022, 2, 20–22, Martin Pečínka, EUROVIA CS, a.s. Na sklonku loňského roku byla uvedena do provozu unikátní stavba mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn. Stavba svým pojetím a rozsahem neodpovídala klasické liniové silniční stavbě a její realizace probíhala za velmi náročných prostorových a provozních podmínek v údolí Rádelského mlýna. Rozsah stavby byl zajímavý především s odhledem na její vertikální členitost. […] »

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 – Výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování

Silnice mosty 2022, 2, 13–15, doc. Dr. Ing. Michal Varaus, VUT v Brně V následujícím souhrnu sekce „Výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování“ jsou vybrány nejzajímavější příspěvky jak z oblasti technologické, tak parametricko-záznamové ve vztahu ke stavu povrchu vozovek. Pro technology je jistě zajímavý článek o pozitivním vlivu vápenného hydrátu na spojení vrstev, mechanická kontrola kvality R-materiálu zatěžováním v gyrátoru […] »

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 – výkonnost pojiv a jejich zkoušení

Silnice mosty 2022, 2, 16–19, doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o. V červnu 2021 se uskutečnil sedmý E&E kongres, který proběhl z důvodu platnosti opatření proti šíření nemoci COVID-19 virtuálně. Jedním z témat kongresu byla Výkonnost asfaltových pojiv a jejich zkoušení. Tento článek shrnuje informace z šesti příspěvků, které byly vybrány […] »

Nový zákon o odpadech

Silnice mosty 2021, 3, 24-26 Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl; Ministerstvo životního prostředí V lednu letošního roku nabyl účinnosti dlouho připravovaný zákon č. 541/2020 Sb.,o odpadech. V červenci pak vyšla nejdůležitější prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady. Tento příspěvek se zaměřuje na vybrané důležité změny, které mají dopady na osoby provádějící výstavbu pozemních komunikací. Původce stavebních a demoličních odpadů Důležitou změnou v zákoně […] »

Stavba I/37 Chrudim – obchvat, úsek I/17 – Slatiňany

Silnice mosty 2021, 3, 20-23 Marek Šibal, M – SILNICE a.s. Chrudim patří v rámci Pardubického kraje, co se týče intenzity dopravy uvnitř města, k jedněm z nejvytíženějších. Obchvat má tuto situaci změnit, plynule navazuje na první etapu stavby „I/37 Chrudim – obchvat, Medlešice – křiž. se sil. I/17“ dokončenou v roce 2015. Druhá etapa obchvatu prochází západně od obce Vlčnov, […] »

Stavební recyklované materiály do konstrukce vozovky účelové komunikace

Silnice mosty 2021, 2, 7-9 Doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.VUT v Brně Fakulta stavební Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TH04030342 Recyklované stavební materiály pro dopravní stavby se ve druhém roce řešení zabýval využitím stavebně demoličních recyklovaných materiálů do násypu a konstrukce vozovky účelových komunikací se zaměřením na snížení vstupních nákladů při zachování odpovídající kvality konstrukčních vrstev pro účelové […] »

Realizace přestavby silnice I/48 na dálnici D48 Rybí − MÚK Rychaltice

Přestavba téměř 12km úseku silnice I/48 na dálnici D48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice na Frýdecko-Místecku se chýlí ke konci. Na náročné stavbě, jež zahrnuje mimo jiné i 134 stavebních objektů rozložených po celé délce stavby, se podílí řada výrobních provozů firmy Metrostav Infrastructure a.s. Stavbu realizuje sdružení firem Metrostav Infrastructure a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a Colas CZ, a.s. Cílem stavby je rekonstrukce […] »

XX. konference Deutsche Asphalttage 2020, Berchtesgaden

Ve dnech 12. až 14. února 2020 proběhla v bavorském Berchtesgadenu konference s názvem Německé dny asfaltových technologií 2020 (Deutsche Asphalttage 2020). Konference se v tomto alpském středisku koná tradičně každé dva roky a pořádá ji Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV). Stejně jako v minulých ročnících byl program konference složen ze tří částí, které […] »

Oživovací přísady a zkušenosti s jejich používáním z výzkumného pohledu a z hlediska spravců komunikací

V září 2019 se v italské Padově konal vůbec první workshop na téma„Používání oživovacích přísad v asfaltových směsích“ pořádaný organizací EAPA (European Asphalt Pavement Association). Cílem setkání bylo především propojení akademických poznatků o oživovacích přísadách se zkušenostmi, kterými disponují provozovatelé a správci silniční infrastruktury. Tento článek shrnuje nejzajímavější poznatky ze semináře.  Úvod V roce 2015 byl Evropskou komisí přijat akční plán […] »

Výstavba dálnice „D3 O3O9/I Bošilec-Ševětín”

Hlavním cílem projektu byla výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby byla společnost firem Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a Doprastav, a.s. Význam stavby dálnice D3 Trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii směrem do Řecka. […] »