Logo Logo

Sky Bridge 721 – nejdelší visutý most pro pěší

Silnice mosty 2023, 1, 15–18 Ing. Václav Röder, Ph.D., TAROS NOVA a.s. Nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721 byl otevřen v květnu 2022, navzdory všem pověrám, v pátek 13. I přes své rekordní rozpětí 721 m je stavba velmi stabilní a bezpečná. Nachází se v české obci Dolní Morava v horské oblasti Králického Sněžníku v nadmořské výšce přibližně […] »

Oprava stavebně–technologické části tunelu Hřebeč

Silnice mosty 2022, 4, 17–22 Ing. Miroslav Ritnošik, Doprastav a.s. V loňském roce byla realizována kompletní rekonstrukce tunelu Hřebeč, který leží na silnici I/35. Jedná se o první významnější opravu tunelu od roku 1997 a její životnost je naplánována na 30 až 40 let. Zásadním způsobem bylo zlepšeno jeho technické vybavení, a tím i bezpečnost tunelu, která je na evropské špičce. Historie […] »

Informace o průběhu 59. Petersenovy vědecké asfaltové konference

Silnice mosty 2022, 4, 23–26 Ing. Václav Valentin Ve dnech 19.–21. července 2022 se konala 59. Petersenova vědecká asfaltová konference, kterou pořádal Western Research Institut. Toto výzkumné a vývojové pracoviště má sídlo v Laramie (Wyoming) a jeho činnost je uznávána nejen v USA, ale i v jiných zemích včetně Evropy. Institut se věnuje výzkumu a vývoji asfaltových pojiv a jejich aplikací, ale také […] »

Silnice I/55 Kunovice, průtah – dopravněbezpečnostní opatření

Silnice mosty 2022, 3, 11–13 Ing. Roman Zbořil, Skanska a.s. Předmětem stavby byla rekonstrukce a částečné rozšíření silnice první třídy číslo 55 v části průtahu městem Kunovice s cílem zvýšit bezpečnost na dotčených pozemních komunikacích a posílit kapacitu silničního průtahu. Stavba byla přibližně vymezena křižovatkami se silnicemi I/50 a původní I/50H, která je nyní silnicí III. třídy. Přesný rozsah byl definován provozním […] »

Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn

Silnice mosty 2022, 2, 20–22, Martin Pečínka, EUROVIA CS, a.s. Na sklonku loňského roku byla uvedena do provozu unikátní stavba mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn. Stavba svým pojetím a rozsahem neodpovídala klasické liniové silniční stavbě a její realizace probíhala za velmi náročných prostorových a provozních podmínek v údolí Rádelského mlýna. Rozsah stavby byl zajímavý především s odhledem na její vertikální členitost. […] »

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 – Výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování

Silnice mosty 2022, 2, 13–15, doc. Dr. Ing. Michal Varaus, VUT v Brně V následujícím souhrnu sekce „Výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování“ jsou vybrány nejzajímavější příspěvky jak z oblasti technologické, tak parametricko-záznamové ve vztahu ke stavu povrchu vozovek. Pro technology je jistě zajímavý článek o pozitivním vlivu vápenného hydrátu na spojení vrstev, mechanická kontrola kvality R-materiálu zatěžováním v gyrátoru […] »

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 – výkonnost pojiv a jejich zkoušení

Silnice mosty 2022, 2, 16–19, doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o. V červnu 2021 se uskutečnil sedmý E&E kongres, který proběhl z důvodu platnosti opatření proti šíření nemoci COVID-19 virtuálně. Jedním z témat kongresu byla Výkonnost asfaltových pojiv a jejich zkoušení. Tento článek shrnuje informace z šesti příspěvků, které byly vybrány […] »

Nový zákon o odpadech

Silnice mosty 2021, 3, 24-26 Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl; Ministerstvo životního prostředí V lednu letošního roku nabyl účinnosti dlouho připravovaný zákon č. 541/2020 Sb.,o odpadech. V červenci pak vyšla nejdůležitější prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady. Tento příspěvek se zaměřuje na vybrané důležité změny, které mají dopady na osoby provádějící výstavbu pozemních komunikací. Původce stavebních a demoličních odpadů Důležitou změnou v zákoně […] »

Stavba I/37 Chrudim – obchvat, úsek I/17 – Slatiňany

Silnice mosty 2021, 3, 20-23 Marek Šibal, M – SILNICE a.s. Chrudim patří v rámci Pardubického kraje, co se týče intenzity dopravy uvnitř města, k jedněm z nejvytíženějších. Obchvat má tuto situaci změnit, plynule navazuje na první etapu stavby „I/37 Chrudim – obchvat, Medlešice – křiž. se sil. I/17“ dokončenou v roce 2015. Druhá etapa obchvatu prochází západně od obce Vlčnov, […] »

Stavební recyklované materiály do konstrukce vozovky účelové komunikace

Silnice mosty 2021, 2, 7-9 Doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.VUT v Brně Fakulta stavební Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TH04030342 Recyklované stavební materiály pro dopravní stavby se ve druhém roce řešení zabýval využitím stavebně demoličních recyklovaných materiálů do násypu a konstrukce vozovky účelových komunikací se zaměřením na snížení vstupních nákladů při zachování odpovídající kvality konstrukčních vrstev pro účelové […] »