Silnice mosty 2024, 2, 25–30

Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., VIALAB CZ s.r.o.
Ing. Petr Bureš, VIALAB CZ s.r.o.


V roce 2023 proběhla revize ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Byly navrženy četné změny, přičemž jedna z nejzásadnějších se týkala možnosti zvýšení dávkování R-materiálů v asfaltových modifikovaných směsích typu asfaltový beton. Příspěvek je rozdělen na dvě části.
V první části je popsán vývoj na poli normalizace z hlediska používání R-materiálu ve směsích s obsahem PMB spolu s popisem laboratorních výsledků zkoušek asfaltových pojiv a směsí. Ve druhé části, která bude publikována v příštím čísle, jsou uvedeny příklady staveb, kde byla navržená řešení použita.

Využívání R-materiálů při výrobě modifikovaných asfaltových směsí v návaznosti na revizi
ČSN 73 6121 v roce 2023
Část 1 – laboratorní výsledky