Silnice mosty 2024, 1, 31–40

Ing. Jiří Fiedler


Reologické vlastnosti asfaltových pojiv a směsí jsou velmi složité, protože závisí na teplotě, rychlosti zatěžování i na míře stárnutí pojiva. Pro jejich modelování se v literatuře používají různé postupy. V posledních letech se používá také model 2S2P1D, navržený francouzskými autory. Stanovení jeho parametrů je však složitější.

Prezentace a hodnocení reologických vlastností asfaltových pojiv a směsí modelem 2S2P1D