Společnost Wolff & Müller využila při rekonstrukci krytu vozovky na dálnici A 81 nové postupy: snímky pořízené drony, 3D-řízení a operační systém reálného času.

Od počátku října až do konce roku 2018 rekonstruovala společnost Wolff & Müller kryt vozovky v celkové délce 6 km na dálnici A 81 mezi mostem „Kochhartgrabenbrucke“ a přípojem na dálnici Rottenburg ve směru na Singen. Přitom firma neprovádělapouhou rekonstrukci krytu, nýbrž zvýšila současně příčný sklon vozovky na 2,5 %, aby bylo zabezpečeno povrchové odvodnění vozovky. Nyní může srážková voda z povrchu vozovky lépe odtékat.
Veškeré stavební práce byly realizovány ve dvou fázích: Jako první byla rekonstruována levá strana vozovky, potom pravá strana. Při pracích využila firma digitální nástroje. Například v procesu zaměření území využila snímkování dronem. Mobilní projektovaní a operační systém reálného času „BPO Asphalt“ umožnily propojení všech zúčastněných v řetězci procesu výroby asfaltové směsi. K tomu přistupuje plně automatizované 3D-řízení finišeru pro pokládku asfaltové směsi.

Dron jako pomocník při zaměření území

Aby byla přesně zaznamenána stavební plocha, použila společnost Wolff & Müller dron. Během svého letu snímá dron několik set snímků, z nichž je pomoci softwaru generováno 3D-mračno bodů, je tedy proveden digitální sběr měřických bodů. Tak lze získat všechna relevantní data povrchu terénu, a to mnohem detailněji než u tradičního zaměřování území. Na teto bázi lze zcela přesně projektovat a realizovat vozovku s jejím novým příčným sklonem.

Mobilně a efektivně s operačním systémem reálného času „BPO Asphalt“

S mobilním systémem projektování a operačním systémem reálného času „BPO Asphalt“ vyvinutým firmou Volz Consulting byl na stavbě použit další digitální nástroj. Systém propojuje obalovnu vyrábějící asfaltové směsi s nákladními vozidly a se staveništěm a řídí cely průběh důsledně na nejdůležitější stroj v procesu výstavby, tj. na finišer pokládající asfaltovou směs.
Pokládková četa může postupy řídit prostřednictvím mobilní aplikace App na smartphonu nebo na tabletu a reagovat tak rychle na aktuální situace, jako jsou povětrnostní podmínky nebo doprava. Už ve fázi projektování představuje systém podporu pro stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí může všechny nezbytné parametry, jako jsou předběžný rozsah prací a geometrické parametry staveniště nebo vzdálenost k obalovně zadávat do systému a celé projektování provést také na tabletu.
Zásah nezávislý na místě a propojené práce optimalizují komunikaci mezi staveništěm a obalovnou. Uspoří se tak mnoho času. Plánování taktů a všechny nutné podklady jako harmonogramy nebo objednávky asfaltové směsi potom sestavuje systém na základě vložených parametrů automaticky a v reálném čase. A také dokumentaci procesů
na staveništi přejímá „BPO Asphalt“.

Inovativní pokládka asfaltové směsi

Pro vlastní pokládku asfaltové směsi používala firma Wolff & Müller pro finišer plně automatické 3D-řízení. Řízení využívá digitální data zaměření území a navádí finišer na tomto základě podél plánované trasy. Přitom jsou automaticky zohledněny plánovaná pokládaná tloušťka vrstvy i podélný a příčný sklon vozovky a přímo realizovány. Tak je umožněna velmi přesná pokládka (nivelace a sklon), která je současně velmi rychlá a ekonomická.

Literatura
[1] Asphalt und Bitumen 2019, č. 1, str. 28
[2] https://www.wolff-mueller.de/newsreader/strassenbau-mit-digitalen-assistenten-wolffmueller-saniert-die-fahrbahndecke-auf-dera81.html