Evropská unie financuje projekty v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu prostřednictvím svého programu LIFE. Tento program vznikl v roce 1992 pro financování projektů v EU a v kandidátských zemích. Součástí programu LIFE je i výzkumný projekt „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“, řešený ve Francii.

Účastníci projektu

Na projektu se podílejí:
• město Paříž, koordinátor projektu;
• firmy Colas a Eurovia, 2 podniky specializované na výrobu asfaltových směsí a jejich pokládku;
• centrum Bruitparif; protože je mimo Francii málo známé, představujeme přehled jeho hlavních aktivit a cílů.

Centrum Bruitparif

Bruitparif je technické a environmentální vývojové centrum pro řešení problematiky hlukových emisí, které plní významné úkoly pro ochranu všeobecných zájmů. Z původně historické organizace (založena v roce 1901) se stal postupem doby nástroj stále širšího a účinnějšího boje proti hluku z vnějšího prostředí.
Vedení centra Bruitparif má devět členů (prezident: Didier Gonzales) a v rámci centra pracuje rovněž devítičlenná vědecká rada, složená z předních odborníků na problematiku hluku z vnějšího prostředí. V současné době má centrum 85 členů. Centrum Bruitparif podporuje ve vědecké a konzultační činnosti odborníky pro boj proti hluku z vnějšího prostředí v regionu Ile-de-France v rámci čtyř skupin:
• hluk silničního provozu;
• hluk z železniční dopravy;
• hluk z letecké dopravy;
• hluk z tzv. nejtěsnější blízkosti.
Centrum Bruitparif může proto účinně pomáhat všem zájemcům při vytváření strategií plánování a politiky životního prostředí.

Pilotní úseky v Paříži jsou součástí projektu „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“
V Paříži jsou v rámci současného výzkumného projektu „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“ ověřovány na třech pilotních úsecích nové nízkohlučné asfaltové obrusné vrstvy, které mají podstatně přispívat k ochraně životního prostředí snižováním hluku silničního provozu a snižováním vysokých teplot v letních měsících (v Paříži je přibližně 22 % obyvatelstva postiženo hlukovými emisemi z vnějšího prostředí).
Pro tento účel byly vybrány úseky na Rue de Courcelles, Rue Lecourbe a Rue Prémicourt. Pro tyto úseky je typický intenzivní sluneční svit, vysoká hladina hluku silničního provozu a naprostý nedostatek vegetace.

Inovativní asfaltové směsi

Na každém z těchto tří úseků byly kromě tradičních asfaltových obrusných vrstev položeny v délce 250 m inovativní asfaltové směsi, aby byla posouzena výkonnost těchto stavebních směsí a současně bylo ověřeno, zda vykazují stejné technické vlastnosti jako klasické obrusné vrstvy.
Pomocí těchto nově vyvinutých obrusných vrstev má být dosaženo snížení valivého hluku o minimálně 3 dB(A), což by pro obyvatele těchto ulic mělo odpovídat snížení hluku silničního provozu o polovinu. Cílem je rovněž snížit okolní teplotu v letních měsících o 2 °C.
K tomu účelu byly vyvinuty (případně optimalizovány) dvě asfaltové směsi a jedna směs litého asfaltu:
EUROVIA: Puma®: Asphalte coulé à chaud à granulats clair (litý asfalt se světlým kamenivem)
COLAS: BBphon+®: Enrobé acoustique à granulats clair (asfaltová směs pro nízkohlučné asfaltové obrusné vrstvy se světlým kamenivem)
SMAphon®: Enrobé urbain à granulats clair (asfaltová směs pro nízkohlučné obrusné vrstvy pro městské komunikace se světlým kamenivem)

Výchozím bodem je přiměřeně velká mezerovitost asfaltových směsí, protože úseky mají být v létě kropeny užitkovou vodou. Kromě toho mají být testována alternativní barevná řešení obrusných vrstev. Náklady na tyto nové typy asfaltových směsí nemají být přitom v porovnání s tradičními asfaltovými směsmi vyšší než 10 %.
Cílem projektu je omezení negativního vlivu klimatických podmínek a hluku a účinnější ochrana obyvatel velkoměst před těmito riziky.

Financování – celkový rozpočet

Protože tři uvedené pilotní úseky v Paříži jsou součástí projektu „LIFE C-LOW-N ASPHALT – LIFE COOL & LOW NOISE ASPHALT“, podporovaného zčásti Evropskou unií (předpokládaná cena projektu je 2 372 627 €), uhradí Evropská unie 1 353 207 €, to je 69,50 % volitelných nákladů. Pilotní projekt má být ukončen v červnu roku 2022.
Důvodem byly dvě environmentální výzvy, kterým území Paříže muselo čelit a které představují přímý dopad na kvalitu života a blahobyt občanů: hlukové emise generované silniční dopravou a vliv tepelných ostrůvků ve městech, tj. městské zástavby, která vykazuje výrazně vyšší teploty než její okolí (d’Ilot de Chaleur Urbain – ICU).
Výzvy, pro které se město rozhodlo: Plán prevence hlukových emisí v městském prostředí a strategie opatření zmírňujících dopady klimatických změn.
Odpovědi a strategie opatření požadované obyvatelstvem: Hlasování pro vybudování nízkohlučných obrusných vrstev v rámci příslušného rozpočtu.

Cíle projektu

• Vývoj tří inovativních návrhů asfaltových obrusných vrstev; Tyto vrstvy jsou nízkohlučné, snižují teplotu v horkých letních měsících, a přitom vykazují dobrou trvanlivost a odpovídající dobu životnosti; jsou tak konkrétními nástroji, umožňujícími postupovat efektivním způsobem pro zvýšení kvality života obyvatelstva.
• Optimalizace vlastností dvou typů asfaltových obrusných vrstev používaných v Evropě pro umožnění reprodukovatelnosti nejen v měřítku území Paříže, nýbrž i v měřítku evropském.

Struktura projektu

• Laboratorní návrhy tří nových asfaltových směsí (prototypy);
• Pokládka prototypů těchto asfaltových směsí na třech pilotních úsecích v pařížském intravilánu;
• Sledování a měření environmentálních vlivů zkoušených asfaltových směsí po dobu tří let.

Doba trvání projektu

Zahájení: 1. července 2017
Ukončení: 30. června 2022

Literatura
[1] Asphalt & Bitumen 2018, č. 6, str. 36
[2] https://www.bruitparif.fr/inauguration-des-chaussees-tests-du-projet-life-c-low-n-a-paris/
[3] https://www.bruitparif.fr/actualites/
[4] http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6318
[5] 5_LIFEinfoday2018_LIFE C-Low-N Asphalt