(Informace z okolních zemí)

BituNetz umožňuje grafické porovnávání hodnot všech dostupných typů asfaltových pojiv s dostatečnou vypovídací schopností. Grafické znázornění lze využít jak pro základní empirické hodnoty (bod měknutí, penetrace) v jednoduchém síťovém diagramu, tak i pro znázornění výsledků komplexnějších metod (DSR) v rozšířeném síťovém diagramu. Zadávání hodnot může být podporováno výpočetními funkcemi.

Na jednom diagramu lze pochopitelně ukázat více výsledky více vzorků, což umožňuje jednoduché optické porovnávání. Současně lze sledovat i vypočtené aritmetické hodnoty výsledků sebraných v průběhu delšího časového období. Tato skutečnost by mohla usnadnit zejména práci obaloven při sledování konstantnosti materiálových hodnot dodávaného pojiva.

Německý asfaltový institut (DAI) zadal řešení projektu TU v Bochumu (tým pod vedením prof. Radenbergra) s cílem jednoznačného sledování vlastností asfaltových pojiv a jejich vizualizace. Snahou bylo zajistit průběžné sledování kvality a současně minimalizace nákladů. Závěrečná zpráva tohoto projektu je uvedena na:

http://www.asphalt.de/fileadmin/user_upload/downloads/forschungsberichte/Abschlussbericht_Detektion_Bindemittelidentität.pdf

Výsledky studie jsou aktuálně jako software „BituNetz“ k dispozici všem členům DAI a DAV zdarma. Licenční klíč pro instalaci zasílá DAI na vyžádání.

V současné době testuje softaware již řada laboratoří a někteří výrobci asfaltových směsí. První zkušenosti z praktického užívání nasvědčují tomu, že by se tento program mohl stát účinným pomocníkem při průběžné kontrole kvality dodávaných asfaltových pojiv. 

Zdroj: STV-News Channel (Stein Verlag)

Zpracoval: Václav Valentin, říjen 2020