V září 2022 proběhlo neformální dvouhodinové on-line setkání EAPA–EUROBITUME nazvané organizátory jako „coffee break“. Byli na něj pozváni členové TC a HSE obou sdružení.  Na setkání bylo 22 účastníků. Hlavním bodem jednání byla diskuse o trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí. Za Sdružení pro výstavbu silnic se setkání zúčastnil Ing. Fiedler, za firmu Dow Europe GmbH, která je přidruženým členem EAPA, doc. Vacín.
Na setkání nebyly žádné internetové prezentace ani organizovaná diskuse. Účastníci si volně vyměňovali názory na různé aspekty problematiky.
Bylo konstatováno, že v našem oboru je problém s definicí trvanlivosti asfaltů a asfaltových směsí a s tím souvisejícími kritérii pro konec životnosti. Je sice známo jaké faktory trvanlivost asfaltů prodlužují, ale nelze je přesně kvantifikovat. Například stárnutí asfaltů a zhoršování některých jeho vlastností, závisí nejen na klimatickým podmínkách, ale také na poloze vrstvy ve vozovce. V povrchové vrstvě je stárnutí intenzivnější než ve spodních vrstvách. Proto není snadné vypracovávat analýzy životního cyklu a další dokumenty, které jsou v poslední době ve stavebních oborech požadovány.
V diskusi zazněly různé názory, ale shoda byla v tom, že je třeba situaci aktivně sledovat. Výrobci asfaltů a asfaltových směsí se musí vzájemně informovat, aby nedošlo k tomu, že budou vnějšími zásahy vynucovány postupy, komplikující jejich činnost.
Organizátoři slíbili, že ze setkání bude vypracován záznam s doporučením k dalšímu postupu. Mělo by se o této problematice jednat i na příštím oficiálním společném jednání členů TC a HSE EAPA a EUROBITUME. To je plánováno na konec letošního toku. Program jednání se připravuje. Jeho termín má být brzy oznámen.
Záznam ze setkání zatím nebyl účastníkům zaslán.

Ing. Jiří Fiedler
Říjen 2022