TZ ŘSD ČR

Počet dopravních nehod, ke kterým došlo při práci na dálnici za provozu, v posledních letech opět stoupá. V rámci sledovaného období posledních 8 let byl loňský rok vůbec nejhorší.

Ředitelství silnic a dálnic představuje kompletní zprávu, která se zabývá dopravními nehodami při práci na dálnici za provozu na úsecích udržovaných prostřednictvím vlastních středisek správy a údržby dálnice, což je přibližně 935 km.

V letech 2011 – 2019 zde eviduje ŘSD celkem 529 nehod. Loňský rok byl ze sledovaného období nejhorší, když došlo k 75 nehodám, při kterých bylo zraněno celkem 13 osob, z toho 4 vážně. Statistiky také ukazují, že k nehodám dochází převážně mezi 8. a 14. hodinou během pracovních dnů.

Zpráva zahrnuje všechny nahlášené nehody, které se staly pracovníkům ŘSD nebo dodavatelů provádějících na dálnici činnosti jako je zametání krajnic, sekání trávy, údržba stromů a keřů, kontrola a prohlídka trasy, údržba vozovek, mostů, dopravního značení, elektrických zařízení, odvodnění atd.

Nehody při práci na silnici za provozu v letech 2011 až 2019