Aktuality


Z činnosti Sdružení

RoadFest


Odborné akce a informace

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 –
výroba asfaltových směsí, pokládka a techniky zhutňování

Informace z kongresu Eurasphalt & Eurobitume 2021 –
výkonnost pojiv a jejich zkoušení

Mimoúrovňová křižovatka Rádelský mlýn


Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Vývoj recyklovaného pryžového prachu
pro modifikaci asfaltových směsí

Nové poznatky z laboratorních zkoušek a experimentů
na únavové dráze s pěnoasfaltovými směsmi v Austrálii

Použití směsí kameniv s různou ohladitelností
do asfaltových směsí pro obrusné vrstvy

Využití konceptu nízkoteplotní asfaltové směsi u SMA –
porovnání variant s různými přísadami