Aktuality

Z činnosti Sdružení

Odborné akce a informace

Ověřování shody laboratoří při testování klasifikace
znovuzískaných asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Realizace přestavby silnice I/48 na dálnici D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Směřování k oběhovému hospodářství –
– dotýká se to dopravního stavitelství?

Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Zohlednění dopravního zatížení v některých zahraničních
metodách navrhování vozovek

Asfaltové směsi s pojivy typu CRMB – poznatky aktuální studie
konceptu 3E směsí

Poznatky z projektu Biorepavation pro hodnocení odolnosti
asfaltových směsí proti únavě

Technické parametry oprav mikrovlnnou technologií

Výzkum a vývoj

Prosakující voda z druhotných surovin –
– velkorozměrové zkoušky a modelování u svahů
zemního tělesa pozemních komunikací