Aktuality

Z činnosti Sdružení

Odborné akce a informace

V kvalitě vozovek se nezlepšíme, pokud se nezlepšíme
v podkladních vrstvách

Overenie parametrov stmelenej podkladovej vrstvy
deflektometrom FWD

Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Vlastnosti zestárlých asfaltů

Alternativní možnosti využití asfaltového granulátu –
„downcycling, recycling, upcycling“

Betonové vozovky

Whitetopping – první projekt v České republice

Výzkum a vývoj

Nové znění Doplňujících technických smluvních podmínek
a směrnic pro kryty z dlažeb, dílců a pro obrubníky