Silnice mosty 2022, 2, 12

Po covidové pauze se Sdružení pro výstavbu silnic podařilo opět uspořádat dva RoadFesty. První se uskutečnil na den dětí v Liberci a druhý se konal spolu s oslavami 125 let VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě.

RoadFest je zážitkový den pro děti, kde členské firmy Sdružení, ale i jiné instituce představují dětem formou zážitků práci v silničním stavitelství. Jedná se především o aktivity směřující k náboru absolventů ZŠ do středních průmyslových škol a podpoře kvalitního vzdělání obzvláště v inženýrských oborech.

Dne 1. června 2022 proběhl RoadFest v Liberci. Prostory pro uspořádání akce nám na svém stavebním dvoře poskytla společnost STRABAG, a.s.

V dopoledních hodinách RoadFest navštívili žáci základních škol z Liberce a okolí. Děti plnily na jednotlivých stanovištích úkoly a za ty pak dostaly drobnou odměnu. Firmy připravily pro děti zajímavý program, děti si mohly prohlídnout silniční stroje, vyzkoušet práci s bagrem nebo trenažér rypadla, zkusit si postavit dům nebo most, projektování na PC. Nechyběl ani Český Červený Kříž a Tým silniční bezpečnosti. Na vyzkoušení byla i virtuální realita. Malé děti ocenily malování na obličej a fotokoutek.

Svůj stánek na akci měly i 3 střední školy z Liberec, jejich zástupci dětem představili školu a jednotlivé studijní obory.

Velký úspěch měla ukázka parkuru a následný workshop. Své akrobatické umění, u kterého se tajil dech, předvedli kluci z In motion Academy. Odpoledne přišly především rodiny s malými dětmi. Celkem s námi strávilo zážitkový den v Liberci na 400 dětí. Na závěr RoadFestu zahrála liberecká kapela Počátky.

Ve dnech 17.–18. června 2022 se uskutečnil dvoudenní RoadFest na náměstí ve Vysokém Mýtě. Celkem se na něm podílelo 14 firem. K vidění byly silniční stroje jako finišer, bagr nebo válec. V pátek dopoledne přišli žáci okolních základních škol, největší úspěch měla virtuální realita a bagr, který si mohly děti vyzkoušet. I zde vystoupili kluci z In motion Academy s parkurovým programem. Odpoledne se některé děti vrátily si vyzkoušet některé aktivity, které v dopoledních hodinách nestihly. Celkem přišlo přes 700 dětí. Pátek zakončil koncert kapely Bombarďák. V sobotu RoadFest pokračoval, nesl se v duchu oslav 125. výročí založení Stavební školy Vysoké Mýto.