ročník 2024_zveřejněno 8. února 2024 ÚNMZ


ÚKOLY TVORBY NOREM,
JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

65/0036/23 Asfaltová pojiva – Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí (prEN 16346 **)

65/0038/23 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu – Dynamický smykový reometr (DSR) (EN 14770:2023)

65/0039/23 Asfalty a asfaltová pojiva – Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) (EN 14769:2023)

65/0040/23 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR) (EN 14771:2023)

72/0053/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti (EN ISO 17892-1:2014 + ISO 17892-1:2014)

72/0054/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (EN ISO 17892-12:2018 + ISO 17892-12:2018)

72/0055/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti (EN ISO 17892-4:2016 + ISO 17892-4:2016)

72/0056/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 + ISO 17892-12:2018/Amd.2:2022)

72/0057/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti (EN ISO 17892-1:2014/A1:2022 + ISO 17892-1:2014/Amd.1)

72/0058/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (EN ISO 17892-12:2018/A1:2021 + ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)

72/0060/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic (EN ISO 17892-3:2015 + ISO 17892-3:2015)

72/0061/23 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: Stanovení objemové hmotnosti (EN ISO 17892-2:2014 + ISO 17892-2:2014)

73/0088/23 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti (EN 14389:2023)

73/0090/23 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem (EN 12697-22+A1:2023)

73/0094/23 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem (změna národní přílohy)