Aktuality

Z činnosti Sdružení

Odborné akce a informace

Automatizace výpočtu 3D modelu stavby pro realizaci zakázek oprav silnic

Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Nové poznatky k vlivu vody na vlastnosti hutněných asfaltových směsí

Opětovné využití odpadního PVB v asfaltových směsích

Odolnost vůči mrazové a únavové trhlině – SCB test při různých teplotách

Mosty

Koroze ocelové předpínací výztuže a dopad na mechanické vlastnosti

Výzkum a vývoj

Reaktivní modifikace asfaltu – první zkušenosti

Dokončení francouzských výzkumných projektů
o vlastnostech asfaltových směsí s R-materiálem a nízkoteplotních směsích

Povrchy vozovek pozemních komunikací orientované na funkční vlastnosti
v modelu „Top-down-Modell“