Částka 121 rozeslána: 25. 10. 2018
nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
účinnost: 9. listopadu 2018

Částka 124 rozeslána: 29. 10. 2018
nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 29. října 2018
vyhláška č. 247/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. ledna 2019

Částka 127 rozeslána: 7. 11. 2018
vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
účinnost: 1. prosince 2018

Částka 129 rozeslána: 9. 11. 2018
vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
účinnost: 1. ledna 2019

Částka 130 rozeslána: 15. 11. 2018
vyhláška č. 258/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. prosince 2018

Částka 138 rozeslána: 7. 12. 2018
nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. ledna 2019

Částka 143 rozeslána: 13. 12. 2018
zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony [část osmá – změna zákona o zadávání veřejných zakázek]
účinnost: 1. února 2019

Částka 159 rozeslána: 28. 12. 2018
nařízení vlády č. 327/2018 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
účinnost: 1. ledna 2019
vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
účinnost: 1. ledna 2019

Sbírka zákonů ČR 2019
Částka 32 rozeslána: 14. 3. 2019
zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
účinnost: 14. března 2019

Částka 41 rozeslána: 29. 3. 2019
nález č. 89/2019 Sb., Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
účinnost: 29. března 2019

Částka 44 rozeslána: 9. 4. 2019
zákon č. 98/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
účinnost: 1. května 2019

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.