Aktuality


Z činnosti Sdružení

ROAD CAMP


Odborné akce a informace

Silnice I/55 Kunovice, průtah – dopravněbezpečnostní opatření


Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Experimentální posouzení asfaltového betonu s 50 % R-materiálu
a oživovací přísadou (rejuvenátorem) Anova 1817

Příklady vyššího dávkování R-materiálů do asfaltových směsí
v posledních letech ve Francii

Vlastnosti podkladových vrstiev vozoviek zhotovených recykláciou
na mieste za studena


Betonárny – beton pro konstrukce a CB kryty

Inspekce betonáren


Mosty

Posuzování technického řešení nákladově významných mostních objektů
z hlediska jejich investiční náročnosti


Technické normy a předpisy

Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
Část 1. – Důvody revize a koncepce řešení