OBSAH

Aktuality

Z činnosti Sdružení

Informace ze 113. zasedání správní rady Sdružení

Výroba nejdůležitějších materiálů prostavbu pozemních komunikací


Odborné akce a informace

Stavební recyklované materiály do konstrukce vozovky
účelové komunikace

Historický most na zdymadle Hořín splňuje parametry
moderní evropské vodní cesty


Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Napětí a přetvoření ve vozovce při přejezdech vozidel

Chování asfaltových směsí typu VMT z pohledu tuhosti a odolnosti
proti šíření trhliny

Nízkoteplotní vlastnosti stanovené tříbodovým ohybem –
zkouška pevnosti v tahu za ohybu


Povrchové vlastnosti vozovek

Hodnocení vývoje hlučnosti povrchů vozovek na síťové úrovni –
možnost jejich klasifikace


Představujeme

Obalovna Herink – nejmodernější technologie pro výrobu
asfaltových směsí v České republice


Výzkum a vývoj

Vodopropustná dlažba