Silnice mosty 2021, 2, 18-25

Ing. Jan Valentin Ph.D., Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Majda Belhaj, MSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Asfaltové směsi typu VMT (asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti) představuje speciální typ asfaltové směsi, který se v České republice využívá přibližně 20 let.
Jejich historie je přitom delší a první návrhy těchto směsí prováděné ve Francii sahají 40 let nazpět [1], proto se též lze setkat s označením EME (Enrobé a Module Élevé).

Chování asfaltových směsí typu VMT z pohledu tuhosti a odolnosti proti šíření trhliny