Silnice mosty 2021, 2, 14-17

Ing. Jiří Fiedler

Při navrhování vozovek je zapotřebí převést informace o dopravním zatížení do parametrů, které se použijí při vlastním výpočtu návrhovou metodou. Přejezdem těžkých nákladních vozidel vzniká ve vozovce poměrně složitý stav napjatosti. Přetvoření ve vrstvách vozovky závisí na řadě faktorů. Proto není snadné správně vystihnout vliv přejezdu vozidel při posouzení vozovky na únavu. Velmi užitečné informace poskytují experimenty a měření na únavových dráhách za kontrolovaných podmínek.

Napětí a přetvoření ve vozovce při přejezdech vozidel