Informace z okolních zemí


V rámci doprovodné výstavy konference DAV v Berchtesgadenu představila firma Benninghoven první hořák, který spaluje 100% tzv. zelený vodík. První zákazník již vyrobil několik tisíc tun asfaltové směsi téměř bez emisí. Nová generace hořáků pro sušicí buben má inteligentní řízení a umožňuje spalování 4 různých typů paliv současně. Kromě flexibility z pohledu použitelného typu paliva se výrobci podařilo současně i snížit potřebný elektrický příkon o cca 20 %. Další výhodou tohoto hořáku je i nižší hlučnost – hlukové emise jsou o 5 dB nižší.

Pochopitelně největším přínosem z hlediska klimatického přínosu je téměř nulová hodnota emisí při spalování zeleného vodíku. Podle údajů výrobce je nová generace hořáků použitelná nejen pro nové obalovny, ale lze hořák instalovat i na již stávajících obalovnách.

Zdroj: časopis Asphalt 1/2024
Zpracoval: Ing. Václav Valentin