Silnice mosty 2023, 4, 28–39

Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., Vialab CZ s.r.o.,
gestor v TC 366/WG 2 za ČR


V ČR se každý rok vypisují výběrová řízení pro dodávky asfaltových emulzí. Řízení se nejčastěji týkají dodávek rychleštěpných emulzí. Požadavky na emulze jsou přitom často definovány nedostatečně nebo nejasně. Cílem příspěvku je upozornění na nedostatky, které se objevují v některých zadávacích dokumentacích. V článku jsou rovněž uvedeny a popsány relevantní funkční charakteristiky asfaltových emulzí, popřípadě z nich vyrobených výrobků, pomocí nichž lze snadno a jasně definovat požadovanou výkonnost.


Asfaltové emulze, nastavení požadavků pro výběrová řízení v České republice