ročník 2022_zveřejněno 8.června 2022 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, obecné požadavky a odběr vzorků; vydání: červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků; Vydání: Červenec 2004

ČSN EN 13286-4 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační pěch; vydání: červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13286-4 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační pěch; vydání: březen 2004

ČSN EN 13286-47 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání; vydání: červen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13286-47 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání; vydání: listopad 2012


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 24283-1 (72 1023) Geotechnický průzkum a zkoušení – Kvalifikační kritéria a hodnocení – Část 1: Kvalifikovaný technik a kvalifikovaný mechanik; CEN ISO/TS 24283-1:2022; ISO/TS 24283-1:2022; platí od 2022-07-01

ČSN P CEN ISO/TS 24283-2 (72 1023) Geotechnický průzkum a zkoušení – Kvalifikační kritéria a hodnocení – Část 2: Odpovědný expert; CEN ISO/TS 24283-2:2022; ISO/TS 24283-2:2022; platí od 2022-07-01

ČSN P CEN ISO/TS 24283-3 (72 1023) Geotechnický průzkum a zkoušení – Kvalifikační kritéria a hodnocení – Část 3: Kvalifikovaná společnost; CEN ISO/TS 24283-3:2022; ISO/TS 24283-3:2022; platí od 2022-07-01

ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi+); EN 1744-4:2021; platí od 2022-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi; Vydání: Leden 2006

ČSN EN 12697-48 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 48: Spojení vrstev; EN 12697-48:2021; platí od 2022-07-01


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0014/22 Zemní práce – Geotechnické laboratorní zkoušky – Část 3: Stanovení hodnoty VBS metylénovou modří na zeminác a horninách (FprEN 17542-3 **)

72/0015/22 Zemní práce – Geotechnické laboratorní zkoušky – Část 2: Zkouška drtitelnosti (FprEN Přejímaný 17542-2 **)

72/0016/22 Zemní práce – Geotechnické laboratorní zkoušky – Část 1: Zkouška rozpadavosti (FprEN 17542-1 **)

72/0017/22 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity (EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 + ISO 17892-12:2018/DAmd 2 **)

73/0024/22 Vodorovné dopravní značení – Retroreflexní dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky (EN 1463-1:2021 (CPR)

73/0025/22 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 48: Spojení vrstev (EN 12697-48:2021)

73/0026/22 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení (EN 12697-49:2022)

73/0027/22 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci (EN 12697-15:2022