Informace z okolních zemí


Zadavatel Autobahn GmbH realizoval v roce 2023 opravu dálnice D 4 v délce 4,3 km mezi Drážďany a Bautzen, při níž byla provedena obrusná vrstva z litého asfaltu MA 8 S. Dálnice patří k dopravně velmi vytíženým úsekům, protože je to jedna ze spojnic mezi Německem a Polskem. Dálnici tak využívá cca 40 000 vozidel/24 hod., zhruba 1/3 je pak tvořena TNV.  Litý asfalt byl vyroben s nízkoteplotním pojivem B 25/35 VL (pojivo 30/45 NT) s přísadou přírodního asfaltu Trinidad Epuré a pokládán ve dvou etapách šířky 5,4 m, resp. 5,1 m a v tloušťce 3,5 cm.

Pokládka byla realizována pásovým finišerem bez následného hutnění. Pro zajištění protismykových dostatečných vlastností nového povrchu byl litý asfalt po pokládce podrcen předobaleným drceným kamenivem frakce 2/4 v množství 11 kg/m2.

Stavbu realizovala společnost PORR Deutschland  Berlín.

Na základě dlouholetých zkušeností s povrchy z litého asfaltu (vysoká únosnost a odolnost proti dopravnímu zatížení, vodonepropustnost, vyšší odolnost proti nízkým teplotám i vlivům rozmrazovacích solí) zadavatel předpokládá, že životnost povrchu by mohla dosáhnout až 30 let.

Zdroj: časopis Asphalt + Bitumen 1/2024
Zpracoval: Ing. Václav Valentin