Silnice mosty 2023, 4, 40–47


Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D., Vialab CZ s.r.o.
Ing. Petr Bureš, Vialab CZ s.r.o.
Ing. Jakub Šedina, Ph.D., Vialab CZ s.r.o.
Ing. Filip Dostál, Vialab CZ s.r.o.
Tomáš Mery, Vialab CZ s.r.o.


Dramaticky se zvyšující ceny pojiv, omezení spojená s těžbou kameniva a snaha o nalezení udržitelných řešení nutí výrobce asfaltových směsí hledat způsoby, jak maximalizovat opětovné použití znovuzískaných asfaltových směsí potažmo R-materiálů (RA).
Využití technologie s nepřímým ohřevem RA na obalovně (například Ammann RAH 100) umožňuje vyrábět směsi s obsahem RA v rozmezí 80 % až 100 %. Tento článek popisuje výsledky návrhů směsí obsahující maximální množství RA, jež jsou vhodné pro výstavbu méně zatížených vozovek.


„100% recyklace“ asfaltových směsí na obalovně – první zkušenosti z České republiky