Úvodní slovo


Aktuality


Z činnosti Sdružení


Odborné akce a informace

Sky Bridge 721 – nejdelší visutý most pro pěší


Asfaltové vozovky – asfaltové směsi

Co ovlivňuje vlastnosti R-materiálu

Pojivo pro opětovné použití R-materiálu na vysoce zatížených vozovkách
OMV StarfaltR PmB 45/80 RC


Technické normy a předpisy

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací,
Část 3. – Návrh vozovky výběrem z katalogu, návrh a posouzení vozovky výpočtem

Revize ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy –
Provádění a kontrola shody

Nová ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena

ČSN 73 6148 – nový předpis pro recyklaci asfaltových vrstev
za horka na místě