ročník 2022_zveřejněno 8. srpna 2022 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu; vydání: srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1744-4 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi; vyhlášena: červen 2022


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12697-15 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci; EN 12697-15:2022; Platí od 2022-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-15 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci; Vydání: Červenec 2004

ČSN EN 12697-49 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení; EN 12697-49:2022; platí od 2022-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-49 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení; vydání: červenec 2014


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

01/0043/22 Environmentální management – Kvantitativní environmentální informace – Směrnice a příklady (ISO 14033:2019 *)

01/0044/22 Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Návod pro postupnou implementaci v organizacích (ISO 14053:2021 *)

01/0046/22 Environmentální management – Směrnice pro poskytování environmentálních zpráv (ISO 14016:2020 *)

65/0030/22 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení čísla kyselosti – Potenciometrická metoda (CEN/TS 17482:2020 **)

65/0031/22 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení obsahu soli – Metoda elektrické vodivosti (CEN/TS 17481:2020 **)

72/0034/22 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti (EN ISO 17892-1:2014/A1:2022 +ISO 17892-1:2014/Amd.1:2022 **)

73/0042/22 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (EN 1996-1-1:2022 (CPR) **)