Na konci června 2022 byla ŘSD ČR odevzdána revidovaná verze TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Při revizi došlo zejména k úpravě postupů pro stanovení dopravního zatížení a návrhových parametrů podloží. Byla také upravena struktura textu tak, aby byly informace podávány uceleně, stručně a v logickém pořadí.