Informace z okolních zemí

Dálnice A 9 v oblasti Mnichova se řadí mezi úseky s velmi vysokým dopravním zatížením. Frekvence dopravy dále narůstá pravidelně v době konání fotbalových zápasů týmu FC Bayern München. I z tohoto důvodu je jakýkoliv větší zásah do vozovky (frézování, pokládka asfaltové směsi apod.) spojen s řadou dopravních i bezpečnostních problémů. Proto jsou neustále hledány možnosti prodloužení životnosti asfaltových vrstev. Jednou z možností je využití konzervačního postřiku.

Tato technologie byla na základě zadání správce dálnice Autobahn GmbH – pobočka Südbayern realizována společností Kutter Spezialbau GmbH v roce 2021 na úseku v celkové délce ca 10 km. Po důkladném očištění stávajícího povrchu dálnice (asfaltová směs SMA 11) byl proveden postřik v rozsahu 300 000 m2 v množství 0,6 l/m2 speciálního pojiva Rhinofalt. Práce byly prováděny ve stanoveném denním časovém oknu 6 hodin, které umožnilo minimalizovat negativní vliv na běžný dálniční provoz. V tomto časovém oknu bylo vždy realizováno ca 35 000 m2 a tato plocha byla následně v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách uvolněna po 30 minutách až max. 2 hodinách kompletně uvolněna pro běžný provoz. Vzhledem k tomu, že prováděný postřik je ihned podrcen speciálním jemným aluminiosilikátovým kamenivem frakce 1/3 mm, jsou v okamžiku uvolnění opravovaného úseku pro běžný provoz zajištěny i standardní povrchové vlastnosti a zajištěna bezpečnost provozu.

Použitím této technologie dochází až k 50% prodloužení životnosti stávající asfaltové vrstvy. Původní asfaltové pojivo je chráněno před účinky UV záření, dochází k výraznému omezení pronikání vody do konstrukce vozovky a tím i ke snížení rizika vzniku trhlin nebo lokálních výtluků.