ročník 2021_zveřejněno 8. července 2021 ÚNMZ

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 17412-1 (73 0141) Informační modelování staveb Úroveň potřeby informací Pojmy a principy; EN 17412-1:2020; platí od 2021-08-01

ČSN EN 206+A2 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda+); EN 206:2013+A2:2021; platí od 2021-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; vydání: duben 2018

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

01/0050/21 Systémy managementu shody Požadavky s návodem pro použití (ISO 37301:2021 *)

73/0039/21 ČSN EN 1991-1-3 ed.2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1- 3: Obecná zatížení Zatížení sněhem