ročník 2020_zveřejněno 8. října 2020 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vydání: říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 1: Obsah rozpustného pojiva; vyhlášena: září 2020

ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě; vydání: říjen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12697-12 (73 6160) Asfaltové směsi − Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka − Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě; vyhlášena: leden 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN 1097-2 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva − Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení; EN 1097-2:2020; Platí od 2020-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1097-2 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva − Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení; vydání: srpen 2010

ČSN EN 1097-8 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva − Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti; EN 1097-8:2020; platí od 2020-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1097-8 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva − Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti; vydání: únor 2010

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO
DO PLÁNU

72/0019/20 Zkoušení geometrických vlastností kameniva − Část 2: Stanovení zrnitosti − Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů (EN 933-2:2020)

72/0020/20 Zkoušení geometrických vlastností kameniva − Část 2: Stanovení zrnitosti − Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů (EN 933-2:2020 **)

72/0021/20 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva − Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti (EN 1097-8:2020)

72/0022/20 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva − Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení (EN 1097-2:2020)

73/0085/20 Svislé dopravní značení − Přenosná deformovatelná varovná zařízení − Kužely a válce (EN 13422:2019)

73/0086/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení (EN 12697-3+A1:2018)

73/0092/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomoci jednoosé zkoušky tahem (EN 12697-46:2020)

73/0093/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 40: Propustnost in situ (EN 12697-40:2020)

73/0094/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 34: Marshallova zkouška (EN 12697-34:2020)

73/0095/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti (EN 12697-28:2020)

73/0096/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) (EN 12697-20:2020)

73/0097/20 Asfaltové směsi − Zkušební metody − Část 14: Obsah vody (EN 12697-14:2020)