Vážení čtenáři,
před několika dny jsme dostali k připomínkám rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Nemáme připomínky k celkové výši plánovaných finančních prostředků na rok 2021, rozpočet přesahuje 128 mld. Kč, každoročně ovšem upozorňujeme na několik poměrně zásadních nedostatků závazného plánování finanční prostředků určených na výstavbu, opravy a údržbu pouze na následující roční období. Pro rok 2022 je sice výhledově plánováno téměř 147 mld. Kč a pro rok 2023 přes 168 mld. Kč, jedná se ovšem pouze o výhled. Tento způsob neumožňuje efektivní plánování jak na straně investorských organizací, tak na straně stavebních firem. Určitě by pomohlo schválit rozpočet na několik let dopředu, byla by tak zajištěna stabilita na trhu stavebních, projektových a dalších souvisících prací. Navíc se v následujících letech procentuálně zvyšuje podíl příjmů ze státního rozpočtu, což samozřejmě předpokládá každoroční složitá vyjednávání s Ministerstvem financí, se zvýšením podílu spotřební daně ani dalšími koncepčními změnami se nejspíše nepočítá. Po každoročním příspěvku na opravy a údržbu silniční sítě volají rovněž jednotlivé kraje. Myslíme si, že se jedná o oprávněný požadavek, zvláště když zaznívají informace o nutnosti krácení investičních prostředků kvůli větším výdajům spojeným s dopadem COVID 19 v příštím roce. Kraje se také komplikovaně vypořádávají s prodražením některých akcí, kde je nutné likvidovat odpadní asfaltovou směs, pokud byla změřena vyšší koncentrace PAU, jak je definováno ve vyhlášce č. 130/2019 Sb. Příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury krajům byl rozhodně na 
silnicích II. a III. třídy vidět a příspěvek ve výši 4 mld. Kč, který je navržen pro rok 2021, se zdá být optimální.

Bylo nám rovněž umožněno zapojit odborníky z řad členských organizací do transformace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přestože nám připadá, že tentokráte je transformace myšlena vážně, máme velké obavy, aby transformační proces neochromil činnost Ředitelství silnic a dálnic. Jestli bude výsledkem státní podnik, nebo jiná forma organizace, není z našeho pohledu tolik podstatné, jako je podstatný fakt, jestli se z Ředitelství silnic a dálnic ČR stane (jak je avizováno) moderní investorská organizace, ve které bude radost pracovat, protože se zjednoduší (snad i digitalizují) procesy. Podstatné podle našeho názoru je, že transformace probíhá zevnitř a zapojuje se do ní v pracovních týmech řada aktivních zaměstnanců.

Budeme-li věřit výhledům v rozpočtu na roky 2022 a 2023, pak je nutné hovořit o zdrojích pro výstavbu, a to jak na materiálové úrovni, tak na úrovni lidských zdrojů. Obě oblasti máme poměrně dobře zmapovány a začínáme bít na poplach v řadě dílčích oblastí. Alarmující začínají být zásoby ložisek stavebního kamene a kameniva, poukazujeme na to několik let a hodláme znovu aktivovat pracovní skupinu složenou ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy a profesních sdružení, která se zabývala například zefektivněním opětovného používání materiálů a recyklací. Současný systém schvalování dobývacích prostor příliš nepřináší benefity obcím, na které činnost kamenolomu a přidružená doprava negativně působí, samosprávy těchto obcí pak brání rozšiřování dobývacích prostor.

Situace v oblasti lidských zdrojů je ještě složitější, před několika dny jsme pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví na žádost premiéra shromažďovali počty osob, které schází členským organizacím. Celkový počet osob, které ve stavebnictví chybí, je nyní určitě v řádu desetitisíců. Vezmeme-li v úvahu průměrný věk dělníků a dalších techniků, počty absolventů na technických školách a složitosti v přísunech zahraničních pracovníků, pak je všem jasné, že se číslo nebude snižovat.

Snažíme se z naší pozice formou několika kampaní zvýšit respekt k silničářům, ale sami určitě trend nezměníme. Přesto mi dovolte alespoň letmo připomenout kampaň „Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít“ zaměřenou na zajištění bezpečnosti dělníků při práci v uzavírkách, akci Roadfest, zaměřenou na prezentaci naší činnosti veřejnosti (bohužel se v letošním roce nepodařilo uskutečnit) a pořádání fotosoutěží pro děti ze základních škol, které probíhají ve spolupráci se středními průmyslovými školami stavebními zaměřenými na dopravní stavby. 

Těším se na setkání na akcích, které se letos ještě uskuteční. Doufáme, že se bude konat Silniční konference, kdy ve spolupráci se Statním fondem dopravní infrastruktury připravujeme opět blok přednášek na aktuální témata. Přes veškerá úskalí připravujeme rovněž konferenci Podkladní vrstvy a podloží vozovek a na počátek roku 2021 také workshopy Silniční akademie. Pravidelná školení v jednotlivých krajích SENS a STEPS zatím naplánována nejsou, o jejich konání bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace. 

Ing. Petr Svoboda
Jednatel Sdružení pro výstavbu silnic