(Informace z okolních zemí)

V rámci realizace projektu stezky pro cyklisty na silnici L 545 mezi Steinfeld a Scheibenhardt (Porýní-Vestfálsko) byla ověřována možnost využití zesvětlené asfaltové směsi. Využití této alternativy se opírá o poznatky ochránců přírody – tmavé povrchy absorbují více tepla, a jsou tedy nebezpečnější pro plazivá zvířata. Proto bylo ze strany ochránců přírody požadováno provedení vodopropustné asfaltové vrstvy. Proti tomuto požadavku však stály aspekty dopravní bezpečnosti – vzhledem k zvodnělému podloží v této oblasti by v důsledku vodopropustné obrusné vrstvy došlo ke snížení únosnosti a tím k rychlejšímu vzniku poruch celé konstrukce a tím k výrazně vyšší nerovnosti. Celkový stav by pak nutil cyklisty k tomu, aby místo cyklostezky využívali právě přilehlou L 545 (odpovídá české II. nebo III. třídě).
Proto rozhodlo příslušné zemské ministerstvo dopravy o realizaci standardní konstrukce s využitím zesvětlené asfaltové směsi. Jedná se o kompromis, který by umožnil jednak snížení teploty povrchu cyklostezky v letním období, současně by ale přispěl ke zvýšení bezpečnosti provozu v důsledku vyššího komfortu světlého odstínu. Jedná se jednak o výrazné zlepšení bezbariérovosti a současně zvýšení bezpečnosti i pro koloběžkáře nebo vyznavače inlinového bruslení.
Technicky lze pro zesvětlení povrchu využít buď asfaltové pojivo v požadovaném odstínu nebo zesvětlovači kamenivo.

Zdroj: Baunetzwerk BIZ

Zpracoval: Ing. Václav Valentin